fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Kobling mellom tarmmikrober og muskelvekst antyder ny behandling.

Mikroorganismene som lever i tarmen kan påvirke muskelvekst og funksjon, og åpne nye dører for inngrep for svekkelse av skjelettmuskulatur.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er et internasjonalt forskerteam ledet av Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) som har gjort de interessante nye funnene..

Teamet bestående av forskere fra Singapore, Sverige, Sveits, Frankrike, Storbritannia, USA og Australia fant at mus med tarmmikrober hadde sterkere skjelettmuskler som kan produsere mer energi enn mus uten tarmmikrober.

Alle arter, inkludert mennesker, har en rekke mikrobielle arter som lever inne i dem. Tarmen spiller en viktig rolle for mange kroppsfunksjoner, fra metabolisme til immunsystemet.

Beviset for en kobling mellom tarmmikrober og skjelettmuskelmasse ble styrket da det internasjonale forskerteamet transplanterte tarmmikrober fra standard laboratoriemus til bakteriefrie mus. Muskelvekst og funksjon hos de bakteriefrie musene ble delvis gjenopprettet etter transplantasjonen.

Funnene peker på en ny potensiell metode for å takle spesielt aldersrelatert tap av skjelettmuskulatur ved å endre tarmenes mikrobesammensetning.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Studien, publisert i Science Translational Medicine, kunne også bane vei for viktige studier relevant for muskelutvikling, vekst og dannelse av funksjonell nervemuskulær kommunikasjon.

Professor Sven Pettersson fra NTU Lee Kong Chian School of Medicine, som ledet studien, sa:

«Disse resultatene styrker bevisene for at tarmmikrober fungerer som avgjørende portvakter for menneskers helse, og gir ny innsikt i muskelmasse. Dette legger grunnlaget for fremtidige studier som vurderer hvordan mikrober og deres metabolitter kan være potensielle mål for intervensjoner for å forbedre skjelettmuskelstyrken hos eldre, spesielt i land som Singapore med raskt aldrende befolkninger. «

Professor Sven Pettersson fra NTU Lee Kong Chian School of Medicine

 
Studien kaster også lys over den mulige koblingen mellom tarmmikrober og kommunikasjon mellom nerver og muskler.

Forskerne fant at bakteriefrie mus hadde reduserte nivåer av proteiner som er viktige kjemiske strukturer som gjør at en motorisk nervecelle kan kommunisere med en skjelettmuskelfiber. Dette gjør det mulig å overføre signaler til muskelfibrene, noe som forårsaker muskelsammentrekning.

Transplantasjon av tarmmikrober i bakteriefrie mus gjenopprettet delvis uttrykket av disse nøkkelproteinene til det nivået som ble observert hos mus med tarmbakterier.

Prof Pettersson sa:

«Selv om ytterligere eksperimenter er nødvendig for å fullt ut oppnå mekanismene som ligger til grunn for muskelatrofi og dysfunksjon hos bakteriefrie mus, gir resultatene som presenteres her rom for viktige og interessante fremtidige studier relevant for muskelutvikling, vekst og dannelse av funksjonell nervemuskulær kommunikasjon. «

Professor Sven Pettersson fra NTU Lee Kong Chian School of Medicine

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss.

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller «miljøsykdommer». Les den omfattende artikkelen her.

Ved undersøkelsene fant forskerteamet at på toppen av redusert skjelettmuskelmasse og økt uttrykk for gener knyttet til muskelatrofi, viste skjelettmusklene i bakteiefrie mus også problemer med funksjon og generering av nye mitokondrier, hvis rolle er å bryte ned næringsstoffer for å danne energi for cellulær aktivitet.

Men da forskerne transplanterte tarmmikrober fra mus til bakteriefrie mus, fant de ut at musene hadde muskelvekst og funksjonen delvis gjenopprettet, og viste reduserte tegn på muskelatrofi.

Studien bygger på prof Petterssons tidligere studier om hvordan tarmmikrober påvirker hjerneutvikling og generell atferd relatert til angst og frykt.

«Denne forskningsgrensen vil føre til nye måter å opprettholde eller forbedre muskelmasse, styrke og funksjon ved å modulere mikrobiell sammensetning i tarmen. Slike strategier forventes å ha brede anvendelser for å takle muskelrelaterte helseproblemer. Et område med enormt potensialet er å utsette eller reversere aldersrelatert sarkopeni – tap av skjelettmuskelmasse og styrke som et resultat av aldring, «

Professor of microbiology Wang Yue from Singapore’s Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.