fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Kostholdets effekt på tarmbakterier kan spille en viktig rolle for å redusere Alzheimers risiko.

Forskere viser hvordan kosthold påvirker tarmens mikrobiom – de gode og dårlige bakteriene – på måter som reduserer risikoen for Alzheimers sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Ifølge forskere ved Wake Forest School of Medicine kan matens påvirkning på mikrobiomet – som igjen påvirker risikoen for utvikling av Alzheimers – være et viktig skritt mot mulige nye behandlingsintervensjoner. Studien ble publisert i en Lancet publikasjon.

I en liten pilotstudie identifiserte forskerne flere distinkte signaturer i tarmen – i kjemikaliene produsert av bakterier – hos studie-deltakere med mild kognitiv svikt, men ikke hos kontrollgruppen med normal utvikling. De fant også at disse bakterielle signaturene korrelerte med høyere nivåer av markører for Alzheimers sykdom i cerebrospinalvæsken hos deltakerne med mild kognitiv svikt.

Gjennom ulike kostholdsintervensjoner viste studien også at et form for modifisert middelhavs-ketogent kosthold ga forandringer i tarmens mikrobiom og dens metabolitter som korrelerte med reduserte nivåer av Alzheimers markører hos begge studiegruppene.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

«Forholdet mellom tarmmikrobiomet og kostholdet til nevrodegenerative sykdommer har nylig fått betydelig oppmerksomhet, og denne studien antyder at Alzheimers sykdom er assosiert med spesifikke endringer i tarmbakterier, og at en type ketogent middelhavskosthold kan påvirke mikrobiomet på måter som kan påvirke utviklingen av demens, «

Hariom Yadav, phd, professor i molekylær medisin ved Wake Forest School of Medicine.

Professor Hariom Yadav publiserte studien sammen med Suzanne Craft, phd, professor i gerontologi og geriatrisk medisin ved Wake Forest Health’s Alzheimers Disease Research Center.

Ny viktig forskning om hvor avgjørende miljøfaktorer og tarmmikrober er for utvikling av autoimmune sykdommer. Les artikkelen hvor svenske forskere gir et viktig bidrag til forståelsen av autoimmune sykdommer.

Den randomiserte, dobbeltblinde, pilotstudien involverte 17 eldre voksne, hvor de enten fulgte et karbohydratmodifisert middelhavs-ketogent kosthold eller en mer ordinær vestlig diett med høyere andel karbohydrater. Tarmmikrobiomet, kortkjedede fettsyrer og markører for Alzheimers, inkludert amyloid og tau-proteiner i cerebrospinalvæske ble målt før og etter.

«Funnene våre gir viktig kunnskap som fremtidige kliniske studier kan være basert på. Å bestemme den spesifikke rollen disse tarmmikrobiomsignaturene har på utviklingen av Alzheimers sykdom kan føre til nye ernæringsmessige og terapeutiske tilnærminger som ville være effektive mot sykdommen.»

Hariom Yadav, phd, professor i molekylær medisin ved Wake Forest School of Medicine.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.