fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Mikrober kan spille en rolle i utvikling av hjerteinfarkt.

European Society of Cardiology (ESC) med banebrytende kunnskap om hvordan mikroorganismer i kroppen kan bidra til hjerteinfarkt.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Den nye kunnskapen om at mikroorganismer i kroppen kan bidra til destabilisering av koronarplakk og påfølgende hjerteinfarkt, ble presentert på ESC Congress 2019 sammen med World Congress of Cardiology.

Studien fant at i motsetning til tarmbakterier, var bakteriene i koronarplakk pro-inflammatoriske. I tillegg hadde pasienter med akutt koronarsyndrom (hjerteinfarkt) forskjellige bakterier i tarmen sammenlignet med pasienter med stabil angina.

Kosthold, miljøgifter og medisiner og mye mer har stor innvirkning på immunforsvaret og stoffskiftet. Tidligere forskning viser at disse faktorene påvirker mikroorganismer i tarmsystemet. Denne studien undersøkte mikrobiotaens påvirkning til ustabiliteten til koronarplakk.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Sammenligning av mikrobiota i avføring og i koronarplakk avslørte en ulik sammensetning. Mens tarmbakterier hadde en heterogen sammensetning, og en utpreget tilstedeværelse av Bakteroidetes og Firmicutes, inneholdt koronarplakk primært mikrober med pro-inflammatoriske fenotyper som tilhørte Proteobacteria og Actinobacteria.

«Dette antyder en selektiv tilstedeværelse av pro-inflammatoriske bakterier i aterosklerotisk plakk, noe som kan provosere frem en inflammatorisk respons og endringer i plakk.»

Eugenia Pisano, forsker, Roma, Italia.

Analysene avdekket også forskjeller i tarmmikrobiota mellom de to pasientgruppene. De med akutt koronarsyndrom hadde mer Firmicutes, Fusobacteria og Actinobacteria, mens Bacteroidetes og Proteobacteria var mer utbredt hos de med stabil angina.

Vi har tidligere skrevet en artikkel om hvordan tarmbakterier produserer stoffet propionat fra naturlig kostfiber – som demper immuncellene. Fettsyren propionat bidrar til å beskytte mot effekten av høyt blodtrykk, inkludert aterosklerose, antyder en studie. Les artikkelen her.

«Vi fant en ulik sammensetning av tarmmikrobiomet hos akutte og stabile pasienter. De ulike kjemikaliene som blir avgitt av disse bakteriene kan påvirke plakkdestabilisering og videre hjerteinfarkt. Videres studier vil vise om disse metabolittene påvirker plakken .»

Eugenia Pisano, forsker, Roma, Italia.

Pisano konkluderte:

«Mikrobiota i tarmen og koronarplakk kan ha en patogenetisk funksjon i prosessen med destabilisering av plakk og kan fremover bli et potensielt terapeutisk mål.»

Eugenia Pisano, forsker, Roma, Italia.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.