Narsissister med mindre selvkritisk sans.

Ny studie viser at det er mindre sannsynlig at narsissister har kritiske tenkeprosesser for å ta gode beslutninger.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er ny forskning fra University of Waterloo publisert i Thinking & Reasoning som gir ny innsikt i tenkemåten til Narsissister. .

Forskerne fant at selv om mange narsissister kan oppfatte seg selv som svært intelligente, kritiske tenkere, er det mindre sannsynlig at de bruker viktige reflekterende tenkestrategier når de løser problemer, og derfor blir ofte det høye nivået av selvtillit de har for deres intellektuelle evner, ikke utfordret.

Shane Littrell Ph.D. student ved Waterloo, sa at mens det er forskning som kobler personlighet til atferd, «tar forskningen vår et skritt mot å forstå hvordan personlighet er assosiert med reflekterende tenking.»

Grandiose narsissister er svært overbeviste om sin intellektuelle evne. Som en del av en serie studier som undersøkte forholdet mellom narsissisme, impulsivitet og kognitiv refleksjon, ble to typer narsissisme – grandiose og sårbare – vurdert. Grandiose narsissister føler seg mer berettiget, overlegne andre og har høyere selvtillit, mens sårbare narsissister føler seg mer usikre, defensive, introverte og har lavere selvtillit.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

I en studie rekrutterte forskerne 100 deltakere fra USA og vurderte resultatene deres på blant annet en kognitive refleksjonstest, selvrapportert engasjement i refleksjon, metakognitiv innsikt og intuitiv tenking. I en senere studie ble vurderingene gjentatt, med en ytterligere undersøkelse av virkningen av over-tillit til kognitiv evne.

«Vi fant at grandios og sårbar narsissisme er negativt assosiert med visse typer viktige reflekterende tenkeprosesser,»

Jonathan Fugelsang og Evan Risko, psykologiprofessorer ved Waterloo.

Resultatene deres bekreftet at grandiose narsissister er svært overbeviste om sine intellektuelle prestasjoner.

«Vi fant også at når sårbare narsissister prøver å delta i kognitiv refleksjon, er det mer sannsynlig at de synes det er en forvirrende og ineffektiv opplevelse,»

Shane Littrell Ph.D. student ved Waterloo.

Forskningen har bidratt til å identifisere assosiasjonene mellom narsissisme og reflekterende tenkeprosesser, noe som kan ha viktige implikasjoner for bredere samfunnsspørsmål.

Psykopater har en dysfunksjon i kortsiktige, impulsive beslutningsprosesser og overvurderer verdien av kortsiktig umiddelbar belønning. Les artikkelen om dette her.

«I lys av hendelsene som har skjedd de siste årene har innvirkningen av narsissisme (og andre mer negative personlighetsegenskaper) hatt en økt interesse fra media og publikum for øvrig. Så vi følte at denne studien kan bidra til å svare på interessante spørsmål relatert til den offentlige samfunnsdebatten»

Shane Littrell Ph.D. student ved Waterloo

Professor Risko avslutter;

«Med denne forskningen er vi i stand til å lære mer om de forskjellige faktorene som er involvert i kritisk tenking og beslutningstaking. Jo bedre vi forstår de tingene som kan føre til at folk tar dårlige beslutninger, jo mer kan vi hjelpe dem med å ta bedre,» .

Evan Risko, psykologiprofessor ved Waterloo.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.