fbpx

Ny viktig forskning om hvordan miljøfaktorer påvirker utvikling av autoimmune sykdommer.

Genetisk disposisjon er assosiert med forskjeller i tarmmikrobiomet – som igjen påvirker et individs respons på miljøfaktorer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

For eksempel har barn med høy genetisk risiko for å utvikle diabetes type 1 ulike tarm-mikrobiomer enn barn med lav risiko. Dette ifølge en ny studie fra Linköping University i Sverige og University of Florida i USA. Resultatene som er publisert i tidsskriftet Nature Communications antyder at genetisk risiko kan forme et individs respons på miljøfaktorer i utviklingen av autoimmune sykdommer.

Både arvelige og miljømessige faktorer spiller en rolle i utviklingen av autoimmun sykdom. En økt genetisk risiko er ikke tilstrekkelig for å forårsake sykdommen: miljøfaktorer er også nødvendige og spiller en avgjørende rolle. Tarmfloraen er en slik miljøfaktor, og dens rolle i ulike tilstander, spesielt autoimmune sykdommer, der tarmfloraen spiller en svært viktig rolle i modningen av immunforsvaret. Dette er et område som nå blir grundig studert ved forskningsinstitusjoner verden over.

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer. Les artikkelen «Det som skjer med verden – skjer også med oss»

Denne nye studien er basert på ABIS-studien (All Babies in Southeast Sweden) ved Linköping University. Målet med ABIS er å forstå hvorfor barn utvikler immunmedierte sykdommer, spesielt type 1-diabetes. Totalt er 17 000 barn født mellom 1997 og 1999 fulgt med spørreskjemaer og biologiske prøver fra fødselen av, og deretter i en alder av 1,3,5, 8 år og oppover.

I denne nye studien av 403 barn ønsket forskere å undersøke sammenhengen mellom genetisk disponering for sykdom og tarmflora. Barna ble analysert for genetisk risiko basert på genetisk variasjon i HLA-gener, som spiller en viktig rolle for immunforsvaret. Enkelte varianter av HLA-genene er de sterkeste genetiske risikofaktorene for diabetes type 1. Tarmen mikrobiom ble analysert i avføringsprøver samlet inn når barna var ett år gamle. Resultatet viste signifikante forskjeller i mikrobiom hos barn med ulik genetisk risiko.


«Visse bakteriearter ble ikke funnet i det hele tatt hos barn med høy genetisk risiko, men ble funnet hos de med lav eller ingen risiko. Dette er veldig interessant, da dette kan bety at visse arter har beskyttende effekter og kan være nyttige i fremtidig behandling for å forhindre autoimmune sykdommer. Det kan være at visse arter ikke kan overleve hos individer med høy genetisk risiko»

Johnny Ludvigsson, professor emeritus, Institutt for klinisk og eksperimentell medisin, Linköpings universitet og seniorkonsulent ved HRH Kronprinsesse Victoria barnesykehus, Linköping Universitetssykehuset.

Tidligere studier av tarmflora i forhold til utvikling av diabetes type 1 har vært basert på barn som alle har høy genetisk risiko for å utvikle sykdommen. Denne studien er den første hvor tilstanden er blitt studert i den generelle populasjonen som inkluderer barn med lav, nøytral og høy genetisk risiko.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

 
«ABIS-kohorten er unikt verdifull, ettersom den tillater visse typer studier av viktigheten av miljøfaktorer for utvikling av diabetes type 1. ABIS er den eneste store kohorten i verden der en generell befolkning har blitt fulgt fra fødselen, noe som tillater denne typen studier av hvordan genetiske og miljømessige faktorer fungerer sammen»

Johnny Ludvigsson, professor emeritus, Institutt for klinisk og eksperimentell medisin, Linköpings universitet og seniorkonsulent ved HRH Kronprinsesse Victoria barnesykehus, Linköping Universitetssykehuset.

Dette gir et viktig utgangspunkt for å få dypere kunnskap om hvordan den kombinerte effekten av genetikk og tarmflora påvirker utviklingen av type 1 diabetes. Resultatene kan også være viktige for utvikling av andre autoimmune sykdommer der genetikk er viktig, som for eksempel cøliaki og revmatoid artritt og mange andre.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.