Studie: Candida albicans kan forårsake hjerneinfeksjon og nedsatt hukommelse.

Nok en studie viser hvordan soppen Candida albicans kan skape store helseproblemer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Sopp-patogenet Candida albicans kan krysse blod-hjerne-barrieren og utløse en inflammatorisk respons som resulterer i midlertidig svikt i hukommelse hos mus, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Ulike miljøsopper blir i økende grad anerkjent som kausale eller medvirkende til flertallet av vanlige kroniske og inflammatoriske tilstander som atopisk dermatitt (eksem) og mange fler.

Forskerne slår også fast at soppen i invasiv form, slimhinne-candidiasis, antar en mye mer invasiv og destruktiv karakter i sammenheng med immunsvikt.

Sopp er videre involvert i sykdommer så forskjellige som revmatoid artritt og Alzheimers sykdom.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

“Disse observasjonene førte til at vi undersøkte muligheten for at sopp kan gi en hjerneinfeksjon – og i så fall forstå konsekvensene av å ha den typen infeksjon,”

professor David Corry, Baylor College of Medicine

Forskerne injiserte soppceller i blodstrømmen til mus og ble overrasket over å oppdage at gjærsoppen kan krysse blod-hjerne-barrieren, en robust beskyttelsesmekanisme hjernen bruker for å utelukke alle slags store og små molekyler, samt en rekke mikroorganismer som potensielt kan skade hjernen.

“Vi trodde at gjærsopp ikke ville komme inn i hjernen, men det gjør det,”

professor David Corry, Baylor College of Medicine

Videre sa han;

“I hjernen utløste gjærsoppen aktiviteten til microglia, en type immuncelle. Cellene ble veldig aktive ‘og spiste og fordøyde’ gjærsoppen. ”

professor David Corry, Baylor College of Medicine

Studieforfatterne fant også at infiserte mus hadde svekket hukommelse, som vendte tilbake når infeksjonen ble fjernet.

De observerte også dannelse av amyloidmolekyler som vanligvis finnes i plakk som er varemerket for Alzheimers sykdom.

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss.

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller «miljøsykdommer». Les den omfattende artikkelen her.

“Disse funnene tyder på at rollen sopp spiller ved menneskelig sykdom potensielt går utover allergisk luftveissykdom eller sepsis,”

professor David Corry, Baylor College of Medicine

Forskerne funderte videre på resultatenes betydning;

Resultatene fikk oss til å vurdere muligheten for at sopp i noen tilfeller også kan være involvert i utviklingen av kroniske nevrodegenerative lidelser, som Alzheimers, Parkinsons og multippel sklerose. Vi undersøker for tiden denne muligheten. ”

professor David Corry, Baylor College of Medicine

Forskerne gir også håp om nye tilnærminger;

“hvis vi bedre forstår hvordan immunforsvaret vårt takler denne typen konstante trusler, og hva som er svakhetene i vår immunologiske rustning som gjør at soppsykdommer kan slå rot – vil vi sannsynligvis øke muligheten for å finne måter å slå tilbake på. “

professor David Corry, Baylor College of Medicine

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.