Studie: Mye gluten som barn gir større risiko for diabetes

Dagens Medisin melder om norsk studie som viser at barn som spiser mye gluten når de er 18 måneder gamle, har større risiko for å få type 1-diabetes.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Dagens Medisin skriver at dette er basert på en studie basert på Den norske mor-, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Det norske barnediabetesregisteret.

Bakgrunnen for den norske studien er en dansk studie som ble publisert i fjor og fikk mye mediedekning. De danske forskerne fant at barns risiko for diabetes økte når mors inntak av gluten i svangerskapet økte. Studien var basert på data fra over 60.000 kvinner og barn.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Forskerne fra Oslo Universitetssykehus fant en assosiasjon mellom barnets inntak av gluten og risiko for type 1-diabetes. Risikoen øker med 46 prosent per ti gram økt inntak av gluten, melder de. Faktisk melder de at:

Barn som spiste mest gluten, tilsvarende fem brødskiver eller mer per dag, hadde nesten doblet risiko sammenlignet med de som spiste minst gluten, tilsvarende to skiver per dag.

Problematiske gluten.

Som vi tidligere har beskrevet i vår forskningsbaserte artikkel om gluten, melk og immunologiske reaksjoner så er det nå godt forstått at maten vi spiser er en viktig miljøfaktor ved autoimmune tilstander – og særlig melk og gluten.

Noen av de fremste forskerne på dette i verden i dag er Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT og Datis Kharrazian PhD, DHSc, DC, MS, MMSc, FACN. De er to ledende immunologer og forskere i verden og har spesialisert seg på å forstå underliggende årsaker til autoimmunitet. Vojdani er adjunct Associate Professor ved Loma Linda University og Lincoln College of Professional og National University of Health Sciences. Dr. Kharrazian er klinisk professor ved Loma Linda University School of Medicine.

Vojdani fastslår videre at kunnskapen om melk og gluten og immunologiske kryssreaksjoner er nå godt forstått, men er mest sannsynlig bare toppen av et isfjell og at dette også potensielt kan gjelde også andre matvarer.

Hvete, melk og deres antigener har i en rekke studier vist å være involvert i nevro-immune forstyrrelser og man har funnet sameksistens med deres antistoffer mot forskjellige nevrale antigener. 

Forskerne sier det er store individuelle forskjeller men at at en gruppe mennesker med immunologiske utfordringer reagerer og produserer signifikante nivåer av antistoffer mot hvete og melkeantigener, som igjen kryssreagerer med forskjellige nevrale antigener – som potensielt kan ha bredere nevro-inflammatoriske implikasjoner.

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss.

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller «miljøsykdommer». Les den omfattende artikkelen her.

Forskerne skriver i sin studie at for enkelte mennesker kan det å konsumere visse matvarene være en patologisk, muligens livstruende aktivitet. Det er derfor den romerske filosofen Lucretius for mange år siden sa at «en manns mat kan være en annen manns gift». Slik er tilfellet med matallergi og mat-reaskjoner. Diskusjonen om matallergi og andre reaksjoner, spesielt med hensyn til gluten og kasein, og tilhørende helseproblemer har økt det siste tiåret. Klassisk matallergi (IgE) blir stadig mer utbredt og anerkjent i vårt samfunn. Det anslås at 5% -6% av barn og 3% -4% av voksne kan ha IgE-mediert eller «umiddelbar» type overfølsomhet overfor ulike mat-antigener.

Mens de IgE-medierte matallergiene blir stadig mer anerkjent, så er reaksjoner som ikke er IgE-mediert langt mer komplekst, siden prosentandelene kan variere fra ett mat-antigen til et annet, og til og med fra kjønn til kjønn og sted til sted. For eksempel er det nå i ferd med å komme en ny diagnose «non-celiac gluten sensitivity», altså en glutenintoleranse som ikke er Cøliaki. Forskerne har nå forsøkt å forstå forskjellene mellom de to. Resultatene fikk dem til å forstå at kontinuerlig eksponering for miljøfaktorer, som en hvete antigen-indusert betennelse i lengre tid, kan føre til inflammatorisk tarmsykdom eller Crohns sykdom.

Faktisk har det vist seg at både «non-celiac gluten sensitivity» og Cøliaki er relatert til mange autoimmune tilstander, inkludert type 1 diabetes, leddgikt og til og med nevroautoimmune tilstander, slik som multippel sklerose (MS) og mange andre.

Aristo Vojdani konkluderer: 

Foreliggende studier indikerer kollektivt at sirkulerende antistoffer tilstede hos pasienter med glutenintoleranse og cøliaki interagerer med forskjellige mat-antigener m.m. i forskjellige vev – noe som kan utløse aktiveringen av en inflammatorisk kaskade.

Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT, Associate Professor ved Loma Linda University og Lincoln College of Professional og National University of Health Sciences.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.