Studie: vegansk kosthold kan øke mengden tarmmikrober relatert til gunstige helseeffekter.

Ny forskning antyder at et 16-ukers vegansk kosthold kan øke mengden gunstige tarm-mikrober som er relatert til både vektkontroll og diabetes.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Den nye forskningen ble presentert på årets årlige møte i European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Barcelona. Studien er av Dr Hana Kahleova, Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), Washington, DC, USA og hennes kolleger.

Tarmmikrobiota spiller en viktig rolle i vektregulering, utvikling av metabolsk syndrom og type 2-diabetes. Målet med denne studien var å teste effekten av et 16 ukers plantebasert kosthold på tarmmikrobiota-sammensetning, kroppsvekt, kroppssammensetning og insulinresistens hos overvektige voksne uten historie med diabetes.

Etter 16-ukers studien ble kroppsvekten redusert betydelig i den veganske gruppen (gjennomsnittlig behandlingseffekt -5,8 kg), spesielt på grunn av en reduksjon i fettmasse (gjennomsnittlig -3,9 kg). Insulinfølsomheten økte også betydelig i den veganske gruppen.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Den relative forekomsten av Faecalibacterium prausnitzii økte i den veganske gruppen (behandlingseffekt + 4,8%). Relative endringer i Faecalibacterium prausnitzii var assosiert med reduksjoner i kroppsvekt, fettmasse og visceralt fett. Den relative forekomsten av Bacteoides fragilis økte også i den veganske gruppen (behandlingseffekt + 19,5%). Relative endringer i Bacteroides fragilis var assosiert med reduksjon i kroppsvekt, fettmasse og visceralt fett og økning i insulinfølsomhet.

Forfatterne konkluderer:

«Et 16-ukers lav-fett, vegansk kosthold induserte endringer i tarmens mikrobiota som var relatert til endringer i vekt, kroppssammensetning og insulinsensitivitet hos overvektige voksne.»

Dr Hana Kahleova, Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), Washington, DC, USA og hennes kolleger.

De sier videre:

«Et plantebasert kosthold har vist seg å være effektivt i vektkontroll og i forebygging og behandling av diabetes. Denne studien har undersøkt koblingen mellom endringer i tarmens mikrobiom, og endringer i kroppsvekt, kroppssammensetning og insulinfølsomhet. Vi har vist at et plantebasert kosthold fremkalte endringer i tarmmikrobiomet som var assosiert med vekttap, reduksjon i fettmasse og visceralt fettvolum og økning i insulinfølsomhet. «

Dr Hana Kahleova, Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), Washington, DC, USA og hennes kolleger.

Fiber som mat for mikrobene avgjørende.

En rekke studier har tidligere vist at fiber er mat for en rekke mikrober som produserer kortkjeda fettsyrer som kan være svært viktig for helsa vår. Forskerne påpeker også dette i deres nye undersøkelse:

«Hovedforandringen i tarmmikrobiom-sammensetningen skyldtes et økt relativ innhold av kortkjedede fettsyreproduserende bakterier som lever av fiber. Derfor ser det ut til at høyt fiberinnhold i kosten er essensielt for endringene som ble observert i vår studie…»

Dr Hana Kahleova, Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), Washington, DC, USA og hennes kolleger.

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss.

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller «miljøsykdommer». Les den omfattende artikkelen her.

Forfatterne sier at fiber er den viktigste komponenten i plantemat som fremmer et sunt tarmmikrobiom. Faecalibacterium prausnitzii er en av bakteriene som produserer de kortkjedede fettsyrene, som nedbryter plantekomplekst sukker og stivelse (langkjeda trege karbohydrater) for å produsere helsefremmende butyrat og / eller andre kortkjedede fettsyrer som har vist seg å ha en gunstig effekt på kroppsvekt, insulinfølsomhet og en rekke andre helseeffekter.

Forfatterne av studien sier:

«Å spise mer fiber er den viktigste kostholdsanbefalingen for et sunt tarmmikrobiom.»

Dr Hana Kahleova, Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), Washington, DC, USA og hennes kolleger.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.