Tarmbakterier kan være knyttet til høyt blodtrykk og depresjon.

En studie av tarmbakterier antyder at høyt blodtrykk med depresjon kan være en helt annen tilstand enn høyt blodtrykk uten depresjon – og kan føre til ny persontilpasset behandling.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Behandling av tarmen kan i fremtiden kanskje persontilpasses for å forhindre, diagnostisere og selektivt behandle forskjellige former for høyt blodtrykk med eller uten depresjon.

Studien av bakterier i tarmen identifiserte forskjeller mellom mennesker med høyt blodtrykk sammenlignet med de med høyt blodtrykk pluss depresjon. Resultatene ble nylig presentert på American Heart Association’s Hypertension 2019 Scientific Sessions.

“Mennesker er ‘meta-organismer’ som består av omtrent like mange menneskelige celler og bakterier. Økologien i tarmbakterier samhandler med vår kropps fysiologi og hjerner, noe som kan påvirke noen mennesker til å utvikle høyt blodtrykk og depresjon,”

Bruce R. Stevens , Ph.D., professor i fysiologi og funksjonell genomikk, medisin og psykiatri ved University of Florida.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Videre sa Stevens;

“I fremtiden kan helsepersonell målrette behandling av tarmen din for å forhindre, diagnostisere og selektivt behandle forskjellige former for høyt blodtrykk.”

Bruce R. Stevens , Ph.D., professor i fysiologi og funksjonell genomikk, medisin og psykiatri ved University of Florida.

Stevens sa at det er potensiale for at denne forskningen kan avdekke behandlingsmetoder som kan forbedre situasjonen hos personer med behandlingsresistent hypertensjon. Nesten 20 prosent av pasientene med høyt blodtrykk reagerer ikke bra på behandlingen, selv med bruk av flere medisiner.

Forskerne isolerte DNA fra tarmbakterier hentet fra avføringsprøvene til 105 frivillige. De brukte en ny teknikk som involverer programvare for kunstig intelligens for å analysere bakteriene, som avslørte fire forskjellige typer bakteriegener og signaturmolekyler.

Universitet i Oslo skriver om skogsjord som får utkonkurrerte tarmbakterier til å blomstre opp igjen, mens altfor dominerende bakterier holdes i sjakk. Les mer her.

Overraskende nok oppdaget forskerne unike mønstre av bakterier fra mennesker med 1) høyt blodtrykk pluss depresjon; 2) høyt blodtrykk uten depresjon; 3) depresjon med normalt blodtrykk; eller 4) friske personer uten depresjon eller høyt blodtrykk.

Stevens sa at resultatene antyder forskjellige medisinske mekanismer for høyt blodtrykk som korrelerer med signaturmolekyler produsert av tarmbakterier. Det antas at disse molekylene påvirker det kardiovaskulære systemet, stoffskifte, hormoner og nervesystemet.

“Vi tror vi har avdekket nye former for høyt blodtrykk: ‘Depressiv hypertensjon’ (høyt blodtrykk med depresjon), som kan være en helt annen tilstand enn ‘Ikke-depressiv hypertensjon’ (høyt blodtrykk uten depresjon), som hver er annerledes enn ‘Ikke-hypertensiv depresjon’.

Bruce R. Stevens , Ph.D., professor i fysiologi og funksjonell genomikk, medisin og psykiatri ved University of Florida.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.