Uærlig adferd skader evnen til å lese andres følelser.

Studie viser at mennesker som opptrer uærlig ikke bare skader menneskene de har gjort urett mot – de skader også seg selv.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Julia Lee, assisterende professor ved University of Michigan Ross School of Business, fant ut at individer som har en uærlig adferd blir mindre presise når de leser følelsene til andre mennesker.

Funnene antyder at uetiske handlinger direkte kan påvirke hvordan folk tenker.

Studien hvor de eksperimenterte med pengespill er et samarbeidsprosjekt mellom University of Michigan, Washington University, University of Virginia og Harvard University.

For noen deltakere var det mulig å jukse for å tjene mer penger, mens det for andre ikke var mulig å jukse.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

“Vi fant ut at det er en sammenheng mellom å oppføre seg dårlig og evnen til å lese andres følelser,”

Julia Lee, assisterende professor ved University of Michigan Ross School of Business

Fusk i studien førte til en redusert evne til å tolke andres følelser nøyaktig. Studien, publisert i Journal of Experimental Psychology, antas å være første gang det er funnet en slik kobling.

“Å lese følelser er en viktig ferdighet fordi du ikke kan tilby å hjelpe noen som sliter hvis du ikke en gang kan fortelle at noe er galt.”

Julia Lee, assisterende professor ved University of Michigan Ross School of Business

Videre sa hun;

“Å bygge en medfølende gruppe mennesker starter med å kunne lese andres følelser nøyaktig,”.

Julia Lee, assisterende professor ved University of Michigan Ross School of Business

Ny studie viser at det er mindre sannsynlig at narsissister har kritiske tenkeprosesser for å ta gode beslutninger. Les mer her.

I tillegg fant forskerne at den reduserte evnen til å lese følelser etter å ha jukset en gang – gjorde deltakeren enda mer sannsynlig å jukse en gang til.

“Det er en ondskapsfull syklus – vi viste at du som et resultat av denne ondskapsfulle syklusen også har større sannsynlighet for å avhumanisere andre individer.”

Julia Lee, assisterende professor ved University of Michigan Ross School of Business

Lee avslutter;

…det er et enormt problem for mange organisasjoner som prøver å ha en mer inkluderende arbeidsplass.

Julia Lee, assisterende professor ved University of Michigan Ross School of Business
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.