Når standard-dietter ikke fungerer.

En rekke studier antyder at optimalt kosthold er ulikt fra person til person - og kan endre seg over tid. [...]
LES MER

Cleveland Clinic finner forbedret helserelatert livskvalitet med funksjonellmedisin.

I sin studie av funksjonellmedisinsk tilnærming fant forskere fra Cleveland Clinic at funksjonell medisi [...]
LES MER

Studie: eksponering for kvikksølv en av de viktigste risikofaktorene for autoimmunitet.

Eksponering for kvikksølv-nivåer som anses som trygge er forbundet med markører for immunsystemlidelse [...]
LES MER

Hvordan man potensielt kan bekjempe autoimmune sykdommer.

Ledende forskere sier den beste måten å bekjempe autoimmune sykdommer er å forstå miljøfaktorene som [...]
LES MER

Forskere med viktige funn om hvordan tarmhelsen påvirker hjernehelsen.

For første gang har forskere vist cellulære og molekylære prosesser som ligger til grunn for kommunika [...]
LES MER

Stor viktig studie: Hvordan maten eksponerer mennesker for giftstoffer.

Internasjonalt team forskere viser forholdet mellom kosthold og nivåer av 33 kjemikalier og plantevernmi [...]
LES MER

Ny studie: Betennelse sentral rolle i autisme.

En rekke nye studier viser kobling mellom immunsystemet og autisme og et internasjonalt team forskere vis [...]
LES MER

Studie: trening før frokost kan forbedre helsa.

Forskere fra Universitetene i Bath og Birmingham fant at personer som trente før frokost opplevde \'dype [...]
LES MER

Nok en stor studie knytter Autisme til immunforsvaret og autoimmune reaksjoner.

Mange forskere retter fokus på immunforsvaret ved autisme - og nå viser de for første gang en immunres [...]
LES MER

Nye studier forklarer molekylære mekanismer til naturmedisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og mer.

University of California viser at Lavendel og Koriander kan ha effektive terapeutiske virkninger ved fler [...]
LES MER