Cleveland Clinic finner forbedret helserelatert livskvalitet med funksjonellmedisin.

I sin studie av funksjonellmedisinsk tilnærming fant forskere fra Cleveland Clinic at funksjonell medisin var assosiert med forbedringer i helserelatert livskvalitet.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien ble publisert i Journal of the American Medical Association Network Open. Funksjonell medisin adresserer rotårsakene til kronisk sykdom

Den to år lange retrospektive kohortstudien undersøkte 1.595 pasienter behandlet ved Cleveland Clinic Center for Functional Medicine og 5 657 pasienter som fikk et ordinært tilbud, og vurdert helserelatert livskvalitet ved å bruke et validert spørreskjema, PROMIS. PROMIS gir et mål på pasienters globale fysiske og mentale helse som kan overvåkes over tid, og måler faktorer som tretthet, fysisk funksjon, smerter, problemer i mage-tarmkanalen og emosjonell velvære.

Studien undersøkte sammenhengen mellom en funksjonellmedisinsk tilnærming for omsorg og helserelatert livskvalitet ved å sammenligne pasienter med en funksjonellmedisinsk tilnærming med pasienter i såkalt primær-helsetjeneste.

Forskere fant at pasienter sett av Center for Functional Medicine viste gunstige forbedringer i deres PROMIS globale fysiske helse. Etter 6 måneder viste pasienter ved Center for Functional Medicine betydelig større forbedringer i PROMIS globale fysiske helse sammenlignet med de med primæromsorg. Omtrent 31% av pasientene ved Center for Functional Medicine forbedret PROMIS globale fysiske helsepoeng med 5 poeng eller mer, noe som er en klinisk signifikant forandring og en merkbar effekt i dagliglivet. 22 prosent av pasientene i primæromsorgen forbedret score med 5 poeng eller mer. Noe som var større enn ved 12 mnd.

For å undersøke dette nærmere vurderte forskere kontinuerlige endringer over tid i PROMIS globale fysiske helse hos en mindre gruppe pasienter ved Center for Functional Medicine ved både 6 og 12 måneder og viste forbedringer i PROMIS globale fysiske helse som var betydelig større sammenlignet med pasienter i primæromsorgen.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Forskerne sier fremtidige prospektive studier er nødvendige for å undersøke videre den funksjonellmedisinske tilnærmingen for langsiktige utfall.

“Dette er en første i sin type studie for å evaluere effekten av funksjonellmedisinsk tilnærming av omsorg for pasienters helserelaterte livskvalitet. I det siste har funn for å støtte modellen først og fremst vært anekdotisk, publisert som enkeltrapporter eller basert på spesifikke, målrettede intervensjoner brukt som en del av en funksjonellmedisinsk tilnærming, for eksempel kostholdsendringer, ”

Michelle Beidelschies, Ph.D. direktør ved Research and Education for Cleveland Clinic Center for Functional Medicine.

Og videre sier hun;

”Utøvere av funksjonell medisin har antydet at pasientene deres forbedrer sin situasjon med en systembasert tilnærming til kronisk sykdom. Nå har de bevis på at tilnærmingen deres er forbundet med forbedret livskvalitet. ”

Michelle Beidelschies, Ph.D. direktør ved Research and Education for Cleveland Clinic Center for Functional Medicine.

De skriver videre at Funksjonell medisin ser på kroppen som en helhet og fokuserer på årsakene til sykdom i stedet for et isolert sett med symptomer. Det er basert på bevisene for at livsstilsfaktorer – som ernæring/kosthold, søvn, trening, stressnivå, relasjoner og genetikk – er viktigste bidragsytere til kronisk sykdom.

Cleveland Clinic er en av verdens desidert ledende helseinstitusjoner og sykehus og også en pioner innenfor persontilpasset helse. De er tilknyttet den samme medisinfaglige organisasjonen som Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge, IFM – og har en svært lik tilnærming, men en kombinasjon av undervisning i grupper og mulighet til tett oppfølging av leger, helsecoacher og andre terapeuter.

EU og Norge også med kraftig tung satsning på persontilpasset medisin.

En “one size fits all” tilnærming hvor man leter etter en felles årsak for alle med en tilstand kan vise seg vanskelig når det kan være en helt unik kombinasjon av miljøfaktorer og gener som er underliggende hvert enkelt tilfelle. Og dette er en av hovedårsakene til at EU og Norge nå skal utvikle et persontilpasset helsevesen innen 2030. Som Funksjonellmedisinsk Institutt AS og Cleveland Clinic allerede har gjort i mange år, så vil fokuset i fremtiden i langt større grad være å forstå hver enkelt persons gener i interaksjon med en rekke miljøfaktorer. 

Tarmen og miljøfaktorer.

Det er nå bredt forstått at ernæring og maten vi spiser, tarmmikrobiota, tarmslimhinnens immunsystem og autoimmun patologi er dypt sammenvevd. Vi har tidligere viderepublisert over 100 vitenskapelige artikler som viser hvordan en rekke miljøfaktorer kan bidra til en såkalt “lekk tarm” – og som igjen kan være en sentral mekanisme bak autoimme sykdommer og også nevroinflamatoriske tilstander som autisme, MS, Parksinson m.fl.

Professor Lerner har presentert for EU-kommisjonen de forskjellige mekanismene som kan oppstå i tarmen, og viser hvordan ulike sykdommer alle påvirkes av disse tarm-mekanismene, inkludert cøliaki, psoriasis, depresjon, astma, skrumplever og mange andre inflammatoriske tilstander.

Professor Lerner går igjennom de sentrale miljøfaktorene han mener kan påvirke:

  • Tungmetaller som kvikksølv og arsenik.
  • Sukker.
  • Melkeprotein.
  • Gluten.
  • Vestlig kosthold.
  • En rekke ulike giftstoffer.
  • Smaksforsterkere og tilsetningsstoffer.
  • Stress
  • Patogene mikrober.

Miljøsykdommer

Professor Lerner, som en del av EU-panelet, er i sitt fokus på miljøfaktorer helt på linje med andre verdensledende forskere. Det er ikke i hovedsak gener som er årsak til denne pandemien – men miljøfaktorer. Du kan lese hele vår artikkel om hvorfor forskerne nå ofte kaller disse kroniske tilstandene for «miljøsykdommer».

Autoimmune tilstander er et komplekst område hvor det sjelden er noen “quick fix”. Men forståelsen av hvordan disse miljøfaktorene samvirker med mekanismer i tarmen har de siste årene åpnet mange dører for en persontilpasset tilnærming. 

Det er denne kompleksiteten som EU, de ledende amerikanske sykehusene og Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge tar innover seg med å søke en persontilpasset tilnærming. I denne kompleksiteten vil de tradisjonelle behandler-pasient rollene bli utfordret. Både vi i Funksjonellmedisnsk Institutt og EU påpeker viktigheten av en langt tettere pasient-involvering hvor pasienten i større grad har eierskap til sin egen helseforfbedringsprosess og hvor fagfolkene i større grad blir sparringspartner og undervisere. 

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.