Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162
EU med nytt "holistisk" fokus på autoimmune sykdommer. - Funksjonellmedisin
inner-banner

EU med nytt "holistisk" fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Vi har nå i en serie artikler sett på hvordan norden og EU har store planer om å gjennomføre et paradigmeskift i helsetjenester fra et “one size fits all” helsevesen til et holistisk persontilpasset helsevesen – på linje med fokuset til Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge og flere av verdens ledende amerikanske sykehus. Vi ser i denne artikkelen på EU sin nylige gjennomførte workshop for fremtidig behandling av autoimmune sykdommer – som bringer noen svært interessante perspektiver.

Målet med denne EU-workshopen var å få kunnskap om de nyeste funnene og trendene innen autoimmune sykdommer, spesielt angående behandling og forebygging av slike sykdommer.

Professor Aaron Lerner, ved Rappaport School of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology og Aesku-KIPP Institute, Wendelsheim, Tyskland var en av de helt sentrale forskerne som presenterte sin kunnskap. Han er en av verdens ledende eksperter innen patogenese, diagnose og behandling av systemiske autoimmune sykdommer, med stor forståelse av tarmens sentrale posisjon i utvikling av disse tilstandene. Samt mat og tilsetningsstoffers evne til å bryte ned “tight junctions” i tarmen, og påvirkning av gluten for mennesker uten cøliaki samt forståelsen av tarm-hjerne aksen.

Professor Lerner peker på en rekke miljøfaktorer som potensielt kan være helt sentrale i utvikling av autoimmune tilstander som f.eks mat, som melkeprotein og gluten, tungmetaller og giftstoffer og stress og mange andre faktorer du kan lese om lenger ned i denne artikkelen.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Han bemerket også at frekvensen av disse sykdommene har økt voldsomt de siste årene og understreket at det er forskjellige typer sykdommer som faller i kategorien autoimmune sykdommer. Han forklarte blant annet også hvordan forskjellige matvarer og medikamenter og medisiner påvirker mikrobiomet (samlingen med liv i tarmen), og tok gluten som eksempel.

Professor Lerner begynte med å si at forekomster av autoimmune tilstander har økt enormt, opptil 9% per år for noen tilstander. Deretter ga han en oversikt over de dysbiotiske (ubalanse i tarmens mikrobiom) effektene som bidro til slike sykdommer – alt fra systemiske effekter, til effekter på hud, hjerte, lever osv. – som sees ved mange autoimmune sykdommer.

Tarmen sentral ved utvikling av en rekke autoimmune og kroniske tilstander.

Professor Lerner viser hvordan mekanismer i tarmen kan påvirke en rekke tilstander i kroppen.

Professor Aron Lerner og hvordan mekanismer i tarmen kan påvirke utviklingen av en lang rekke tilstander.

Professor Lerner bemerket at mikrobiomet (bakteriene, soppene, virusene m.fl. som lever inni oss, i dette tilfellet tarmen), produserer forskjellige molekyler, som kan ha både ugunstige og fordelaktige konsekvenser. Han presenterte flere eksempler på fordelaktige konsekvenser, inkludert de som gir energi til å bekjempe patogener, men også eksempler på de som produserer giftstoffer eller fremmer kreft. Professor Lerner forklarte også hvordan et normalt protein kan endres på en slik måte at kroppens immunsystem ikke lenger gjenkjenner det, og behandler det i stedet som et fremmed protein – noe som kan være et første skritt mot autoimmun sykdom.

Professor Lerner utdypet dette videre ved å bruke “tight junctions”. Dette er en kompleks mekanisme mellom cellenes som danner tarmepithelet, og hindrer giftstoffer i å komme inn i kroppen. Prof Lerner fremhevet flere miljøfaktorer fra patogener til næringsstoffer til livsstilsfaktorer som enten kan bryte ned tight junctions eller direkte øke tarmpermeabiliteten – altså en såkalt “lekk tarm” situasjon. Han bemerket at det er en mengde forskning på dette. Professoren påpeker at mange næringsstoffer kan påvirke tight junctions, noe som kan føre til lekk tarm. Hvis skadevirkningene oppveier de fordelaktige, kan dette være et skritt mot utvikling av et autoimmun sykdom.

Bakterielle metabolitter, stoffer som er et resultat av bakteriell fermentering av maten vi spiser, kan påvirke i stor grad. Prof Lerner gikk gjennom mange av disse effektene.

Mikrobiotaens påvirkning. Ref Professor Aron Lerner.

Mikrobiomet og lekk tarm sentralt i utvikling av autoimmun sykdom.

Prof Lerner fortalte deretter om de mulige miljøfaktorene som fører til utvikling av autoimmun sykdom, og ​​bemerket at mikrobiomet kan påvirkes av mange forskjellige faktorer. Miljøfaktorer kan både påvirke utvikling av lekk tarm direkte eller gjennom endring av mikrobiomet. Han listet opp flere faktorer, fra kosthold og mattilsetningsstoffer til fødsel (keisersnitt vs naturlig fødsel) til hygiene til alder, alt sammen påvirker tarmens permeabilitet (gjennomtrengelighet). Han henviste også til syv tilsetningsstoffer som kan påvirke til utvikling av autoimmun sykdom, og bemerket at for eksempel nanoteknologi kan føre til en betydelig økning i slike sykdommer.

Professor Lerner avsluttet med å oppsummere de forskjellige mekanismene som kan oppstå i tarmen, og vise hvordan ulike sykdommer alle påvirkes av disse, inkludert cøliaki, psoriasis, depresjon, astma, skrumplever og mange andre inflammatoriske tilstander.

Professor Lerner går igjennom sentrale faktorer som kan bidra til lekk tarm og tarmdysbiose. På listen finner vi blant andre:

 • Tungmetaller som kvikksølv og arsenik.
 • Sukker.
 • Melkeprotein.
 • Gluten.
 • Vestlig kosthold.
 • En rekke ulike giftstoffer.
 • Smaksforsterkere og tilsetningsstoffer.
 • Stress
 • Patogene mikrober.
Mulige årsaker til lekk tarm. ref professor Aron Lerner.

Mange mulige underliggende årsaker.

Forskerne virker nå samstemte i at gener sjelden alene er nok til å utløse autoimmun sykdom – miljøfaktorers er også avgjørende sammen med mekanismer i tarmen.

I følge en annen av forskerne i panelet, Dr. Hayes, er det faktisk umulig å adressere autoimmune tilstander uten å ta tak i faktorer relatert til andre politikkområder, for eksempel drikkevann, forurensning, boligforhold, som alle kan være påvirkende faktorer for å utløse autoimmune tilstander.

Miljøsykdommer

Professor Lerner, som en del av EU-panelet, er i sitt fokus på miljøfaktorer helt på linje med andre verdensledende forskere. Det er ikke i hovedsak gener som er årsak til denne pandemien – men miljøfaktorer. Du kan lese hele vår artikkel om hvorfor forskerne nå ofte kaller disse kroniske tilstandene for «miljøsykdommer».

Forskerne påpeker viktigheten av å vurdere faktorer som tungmetaller, infeksjoner og medikamentbruk ved adressering av autoimmune tilstander.

Forskerne etterlyser også mer forskning på miljøfaktorers betydning.

Gluten som viktig mulig faktor.

Professor Lerner forklarer EU-kommisjonen at Gluten har en helt egen evne til å påvirke utvikling av autoimmun sykdom – og ikke bare Cøliaki.

Han mener gluten kan øke lekk tarm og direkte bidra til økt betennelse og oksidativt stress.

Gluten som sentral aktør i utvikling av autoimmun sykdom. Professor Aron Lerner til EU-kommisjonen.

Mulige tiltak for å forbedre lekk tarm situasjonen.

I tillegg gikk Prof Lerner igjennom en rekke tiltak som kan bedre lekk tarm situasjonen og dermed også potensielt forbedre en en autoimmun situasjon;

 • Prebiotika (mat til de gunstige mikrobene) som FOS, Inulin og GOS
 • gunstige probiotiske bakterier
 • SCFA som Butyrat
 • Bioflavonider.
 • Kalorirestriksjon (f.eks periodisk fasting)

Hvordan persontilpasset medisin vil medføre et paradigmeskifte i pasientoppfølging.

Forskerne påpeker for EU-kommisjonen viktigheten av individ-tilpasset behandling av autoimmune og kroniske tilsander. Og dette er interessant nok helt i tråd med EU-kommisjonens beslutning om å ha en ambisjon om å gjennomføre et paradigmeskifte i helsetjenestene innen 2030 – fra et “one size fits all” til et persontilpasset helsevesen hvor man tar hensyn til at mange av disse “moderne sykdommene” er multifaktorielle, altså ikke en årsak men kanskje en rekke ulike faktorer som samspiller på en ulik måte hos ulike individer.

Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge og verdensledende sykehus som det amerikanske Cleveland Clinic har allerede jobbet på denne måten i mange år.

Du kan lese alt om det kommende paradigmeskiftet i helsevesenet i vår artikkelserie her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

 

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Nyeste artikler

Artikler etter kategori


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.