fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forbindelse i morsmelk bekjemper skadelige bakterier.

Amerikanske forskere har identifisert en forbindelse i morsmelk som bekjemper infeksjoner fra skadelige bakterier – uten å påvirke gunstige bakterier negativt.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Den interessante studien er publisert i Nature publikasjonen Scientific reports. Morsmelk har mer enn 200 ganger mengden glyserolmonolaurat (GML) enn det som finnes i vanlig kumelk. Morsmelkerstatning har ingen.

«Våre funn viser at høye nivåer av GML er unike for morsmelk og hemmer sterk vekst av sykdomsfremkallende bakterier,»

Donald Leung, MD, Ph.D., professor i pediatri ved National Jewish Health.

Antibiotika dreper både gunstige og ugunstige bakterier.

Mens antibiotika kan bekjempe bakterieinfeksjoner hos spedbarn, dreper de også de gunstige bakteriene sammen med de sykdomsfremkallende.

Patrick Schlievert, Ph.D., professor i mikrobiologi og immunologi ved University of Iowa Carver College of Medicine

Professoren mener GML viser svært lovende effekter i forhold til antibiotika.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

GML er mye mer selektiv, og bekjemper bare sykdomsfremkallende bakterier, samtidig som fordelaktige arter kan trives. Vi tror GML har et stort potensial som et potensielt tilsetningsstoff som kan fremme helsen til babyer rundt om i verden.

Patrick Schlievert, Ph.D., professor i mikrobiologi og immunologi ved University of Iowa Carver College of Medicine

Etter å ha vist at morsmelk fra mennesker inneholder svært høye nivåer av GML, viste forskerne at morsmelk hos mennesker hemmer veksten av de patogene bakteriene Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis og Clostridium perfringens, mens verken kumelk eller morsmelkerstatning hadde noen effekt. Og morsmelk hemmet ikke veksten av de gunstige bakteriene og viste at babyene hadde høye nivåer av gunstige bifidobakterier, laktobaciller og enterokokker.

Når forskerne fjerner GML fra morsmelk, mistet den sin antimikrobielle aktivitet mot Staphylococcus aureus. Og når de tilsatt GML i kumelk, ble den antimikrobiell.

Forskerne viste også at GML hemmer betennelse i epitelceller, som er cellene som dekker tarmen og andre slimhinneoverflater. Betennelse kan skade epitelceller og bidra til mottakelighet for både bakterielle og virale infeksjoner. Lekk tarm og økt gjennomtrengelig epitel og slimhinne er assosiert med både autoimmune tilstander og nevroinflamatoriske tilstander.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.