fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere med viktige funn om hvordan tarmhelsen påvirker hjernehelsen.

For første gang har forskere vist cellulære og molekylære prosesser som ligger til grunn for kommunikasjon mellom tarmmikrober og hjerneceller.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er forskere ved Weill Cornell Medicine, Cornells Ithaca campus, Boyce Thompson Institute, Broad Institute ved MIT og Harvard og Northwell HealthWeill Cornell Medicine og Cornells Ithaca campus som har gjort de oppsiktsvekkende funnene.

I løpet av de siste to tiårene har forskere observert en klar sammenheng mellom autoimmune tilstander og en rekke psykiatriske tilstander. For eksempel kan personer med autoimmune lidelser som inflammatorisk tarmsykdom (IBD), psoriasis og multippel sklerose ha en ubalansert tarmmikrobiota og oppleve angst, depresjon og mentale lidelser. Genetisk risiko for autoimmune lidelser og psykiatriske lidelser ser også ut til å være nært beslektet. Men nøyaktig hvordan tarmhelsen påvirker hjernehelse har vært delvis ukjent.

«Studien vår gir ny innsikt i mekanismene for hvordan tarmen og hjernen kommuniserer på molekylært nivå,»

Dr. David Artis, direktør for Jill Roberts Institute for Research in Inflammatory Bowel Disease, direktør for Friedman Center for ernæring og betennelse og Michael Kors professor i immunologi ved Weill Cornell Medicine.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Forskerne mener de har gjort helt nye funn:

«Ingen har ennå helt forstått hvordan IBD og andre kroniske gastrointestinale tilstander påvirker adferd og mental helse. Studien vår er begynnelsen på en ny måte å forstå hele bildet på.»

Dr. David Artis, direktør for Jill Roberts Institute for Research in Inflammatory Bowel Disease, direktør for Friedman Center for ernæring og betennelse og Michael Kors professor i immunologi ved Weill Cornell Medicine.

I studien som ble publisert i Nature, brukte forskerne musemodeller for å lære om endringene som skjer i hjerneceller når tarmmikrobiotaen, altså samlingen av mikrober i tarmen, er ubalansert.

Mus behandlet med antibiotika for å redusere deres mikrobielle populasjoner, eller som ble avlet for å være bakteriefrie, viste en betydelig redusert evne til å lære at en truende fare ikke lenger var til stede. For å forstå det molekylære grunnlaget for dette resultatet sekvenserte forskerne RNA i immunceller kalt mikroglia i hjernen og oppdaget at endret genuttrykk i disse cellene spiller en rolle for hvordan hjerneceller kobles sammen under læringsprosesser. Disse endringene ble ikke funnet i mikroglia hos friske mus.

«Endringer i genuttrykk i mikroglia kan forstyrre synapser, forbindelsene mellom hjerneceller, og forstyrre den normale dannelsen av nye forbindelser som bør oppstå gjennom læring,»

Dr. Conor Liston, en professor i nevrovitenskap i Feil Family Brain & Mind Research Institute og professor i psykiatri ved Weill Cornell Medicine.

Teamet har også sett på kjemiske forandringer i hjernen til bakteriefrie mus og fant at konsentrasjoner av flere metabolitter assosiert med menneskelige nevropsykiatriske lidelser som schizofreni og autisme ble endret.

«Hjernekjemi bestemmer i hovedsak hvordan vi føler og reagerer på miljøet vårt, og funnene viser at kjemikalier avledet fra tarmmikrober spiller en viktig rolle,»

Dr. Frank Schroeder, professor ved Boyce Thompson Institute og i kjemi og kjemisk biologi Avdeling ved Cornell Ithaca.

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Deretter prøvde forskerne å snu læringsproblemene hos musene ved å gjenopprette tarmenes mikrobiota i forskjellige aldre fra fødselen.

«Vi ble overrasket over at vi kunne snu mangelfull innlæring hos bakteriefrie mus, men bare hvis vi grep inn rett etter fødselen, dette antyder at det eksisterer tarmmikrobiotasignaler veldig tidlig i livet,»

Dr. Conor Liston, en professor i nevrovitenskap i Feil Family Brain & Mind Research Institute og professor i psykiatri ved Weill Cornell Medicine.

autoimmun sykdom og psykiske tilstander:

«Dette var et interessant funn, gitt at mange psykiatriske tilstander som er assosiert med autoimmun sykdom er forbundet med problemer under tidlig hjerneutvikling.»

Dr. Conor Liston, en professor i nevrovitenskap i Feil Family Brain & Mind Research Institute og professor i psykiatri ved Weill Cornell Medicine.

potensielt svært viktige funn:

«Tarm-hjerneaksen påvirker hvert eneste menneske, hver dag gjennom livet. Vi begynner å forstå mer om hvordan tarmen påvirker sykdommer som er så ulike som autisme, Parkinsons sykdom, post-traumatisk stresslidelse og depresjon. Studien vår gir en ny forståelse av hvordan mekanismene fungerer.»

Dr. Conor Liston, en professor i nevrovitenskap i Feil Family Brain & Mind Research Institute og professor i psykiatri ved Weill Cornell Medicine.

Mulig ny behandling;

«…det er et potensial for å identifisere lovende behandlinger for mennesker i fremtiden,»

Dr. Conor Liston, en professor i nevrovitenskap i Feil Family Brain & Mind Research Institute og professor i psykiatri ved Weill Cornell Medicine.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse – sammen med muligheten til å få oppfølging av leger og andre terapeuter – potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.