Hvordan man potensielt kan bekjempe autoimmune sykdommer.

Ledende forskere sier den beste måten å bekjempe autoimmune sykdommer er å forstå miljøfaktorene som sammen med gener utløser dem.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Dr. Frederick Miller fra National Institute of Environmental Health Sciences i US mener som andre ledende forskere at økningen i autoimmune sykdommer stammer fra miljøet vårt;

Miller, som er en ledende forsker i det amerikanske offentlige helsevesenet sier:

“Den beste måten å bekjempe økningen i autoimmune sykdommer er å gjøre undersøkelser for å forstå de genetiske og miljømessige risikofaktorene for dem, slik at de som har risiko for å utvikle sykdom etter visse miljøeksponeringer kan være i stand til å minimere eksponeringene og forhindre utviklingen av autoimmun sykdom. “

Dr. Frederick Miller fra National Institute of Environmental Health Sciences i US

Virginia T. Ladd, president og administrerende direktør i American Autoimmune Related Diseases Association (AARDA), forklarte:

“Med den raske økningen i autoimmune sykdommer viser det tydelig at miljøfaktorer spiller en sentral rolle i den betydelige økningen i disse sykdommene. Generene endrer seg ikke på så kort tid.”

Virginia T. Ladd, president og administrerende direktør i American Autoimmune Related Diseases Association (AARDA)

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Sammensatt – men mulig ny behandling.

Dette støttes av Professor Aristo Vojdani som skriver i sin publiserte metastudie at autoimmune sykdommer har hatt en alarmerende økning over hele verden de siste årene. Gjeldene forståelse indikerer at immunsystemets evne til å skille “seg selv” fra “ikke-seg selv” påvirkes negativt av genetiske faktorer og miljøfaktorer. Genetikk er absolutt en faktor, men siden det normalt tar svært lang tid for at det menneskelige genomet skal endre seg, har stadig mer oppmerksomhet fra nye studier blitt fokusert på miljøfaktorene i en sivilisasjon som er i raskt endring og utvikling. Ny teknologi, nye bransjer, nye oppfinnelser, nye kjemikalier og medikamenter, og nye matvarer og dietter blir stadig og raskt introdusert i denne fartsfylte stadig skiftende verden. Giftstoffer, infeksjoner, dysbioser og kostholdskomponenter kan alle ha innvirkning på kroppens delikate immungjenkjenningssystem.

Selv om man ikke finner noen spesifikk årsak til mange autoimmune sykdommer, så mener forskerne at det er en del universelle mekanismer i immunsystemet for mange autoimmune tilstander. Av spesiell interesse er nettopp en rekke miljøfaktorer.

Professor Aristo Vojdani mener forståelsen av miljøfaktorene potensielt kan være viktig for å unngå eller behandle autoimmun sykdom.

Han skriver at identifiseringen og forståelsen av disse miljøfaktorene som kan utløse autoimmune tilstander er viktig for utviklingen av nye terapier for autoimmune sykdommer.

Environmental factors in autoimmune diseases and their role in multiple sclerosis

Rådgivende forsker for EU, Professor Aaron Lerner, peker også på miljøfaktorer sammen med mekanismer i tarmen som helt sentrale i forhold til utvikling av autoimmun sykdom. Og at nettopp disse miljøfaktorene er sentrale må i potensiell behandling av disse tilstandene.

Utfordrende med “one size fits all”

En “one size fits all” tilnærming hvor man leter etter en felles årsak for alle med en tilstand kan vise seg vanskelig når det kan være en helt unik kombinasjon av miljøfaktorer og gener som er underliggende hvert enkelt tilfelle. Og dette er en av hovedårsakene til at EU og Norge nå skal utvikle et persontilpasset helsevesen innen 2030.

Som Funksjonellmedisinsk Institutt AS allerede har gjort i mange år, så vil fokuset i fremtiden i langt større grad være å forstå hver enkelt persons gener i interaksjon med en rekke miljøfaktorer.

Tarmen og miljøfaktorer.

Det er nå bredt forstått at ernæring og maten vi spiser, tarmmikrobiota, tarmslimhinnens immunsystem og autoimmun patologi er dypt sammenvevd. Vi har tidligere viderepublisert over 100 vitenskapelige artikler som viser hvordan en rekke miljøfaktorer kan bidra til en såkalt “lekk tarm” – og som igjen kan være en sentral mekanisme bak autoimme sykdommer og også nevroinflamatoriske tilstander som autisme, MS, Parksinson m.fl.

Professor Lerner har presentert for EU-kommisjonen de forskjellige mekanismene som kan oppstå i tarmen, og viser hvordan ulike sykdommer alle påvirkes av disse tarm-mekanismene, inkludert cøliaki, psoriasis, depresjon, astma, skrumplever og mange andre inflammatoriske tilstander.

Professor Lerner går igjennom de sentrale miljøfaktorene han mener kan påvirke:

  • Tungmetaller som kvikksølv og arsenik.
  • Sukker.
  • Melkeprotein.
  • Gluten.
  • Vestlig kosthold.
  • En rekke ulike giftstoffer.
  • Smaksforsterkere og tilsetningsstoffer.
  • Stress
  • Patogene mikrober.

Miljøsykdommer

Professor Lerner, som en del av EU-panelet, er i sitt fokus på miljøfaktorer helt på linje med andre verdensledende forskere. Det er ikke i hovedsak gener som er årsak til denne pandemien – men miljøfaktorer. Du kan lese hele vår artikkel om hvorfor forskerne nå ofte kaller disse kroniske tilstandene for «miljøsykdommer».

Den observante leseren forstår at autoimmune tilstander er et komplekst område hvor det sjelden er noen “quick fix”. Men forståelsen av hvordan disse miljøfaktorene samvirker med mekanismer i tarmen har de siste årene åpnet mange dører for en persontilpasset tilnærming.

Det er denne kompleksiteten som EU, de ledende amerikanske sykehusene og Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge tar innover seg med å søke en persontilpasset tilnærming. I denne kompleksiteten vil de tradisjonelle behandler-pasient rollene bli utfordret. Både vi i Funksjonellmedisnsk Institutt og EU påpeker viktigheten av en langt tettere pasient-involvering hvor pasienten i større grad har eierskap til sin egen helseforfbedringsprosess og hvor fagfolkene i større grad blir sparringspartner og undervisere.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.