fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

MIT-studie: Hvordan slim temmer mikrober.

Spesialiserte sukkermolekyler kalt glykaner kan avvæpne opportunistiske patogener og forhindre infeksjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Ny forskning avslører at glykaner, forgrenede sukkermolekyler som finnes i slim, kan forhindre at bakterier kommuniserer med hverandre og danner smittsomme biofilmer, og uskadeliggjør mikrober.

Mer enn 200 kvadratmeter av kroppen vår – inkludert fordøyelseskanalen, lungene og urinveiene – er dekket med slim. De siste årene har forskere funnet bevis for at slim ikke bare er en fysisk barriere som for bakterier og virus, men det kan også uskadeliggjøre patogener og forhindre dem i å forårsake infeksjoner.

Det er det amerikanske prestisjeuniversitetet MIT som viser hvordan glykaner i slim er ansvarlige for det meste av denne denne uskadeliggjøringen. Det er hundrevis av forskjellige glykaner i slim, og MIT-teamet oppdaget at disse molekylene kan forhindre bakterier i å kommunisere med hverandre og danne skadelige biofilmer, og effektivt gjøre dem ufarlige.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

«Det vi har i slim er en terapeutisk gullgruve. Disse glykanene har biologiske funksjoner som er veldig brede og sofistikerte. De har muligheten til å regulere hvordan mikrober oppfører.»

Katharina Ribbeck, professor i biologi ved MIT.

I denne studien, som ble publisert i Nature Microbiology, fokuserte forskerne på glykaners interaksjoner med den patogene bakterien Pseudomonas aeruginosa, et opportunistisk patogen som kan forårsake infeksjoner hos cystisk fibrose-pasienter og personer med svakt immunsystem. Arbeidet som nå pågår i Ribbecks laboratorium har vist at glykaner også kan regulere andre potensielt skadelige mikrober.

Den gjennomsnittlige personen produserer flere liter slim hver dag, og inntil nylig ble dette slimet antatt å fungere først og fremst som et smøremiddel og en fysisk barriere. Imidlertid har Ribbeck og andre forskere nå vist at slim faktisk kan forstyrre bakteriell adferd, forhindre mikrober i å feste seg til overflater og kommunisere med hverandre.

I den nye studien ønsket Ribbeck å teste om glykaner var involvert i slimets evne til å kontrollere adferden til mikrober. Disse sukkermolekylene, en type oligosakkarid, fester seg til proteiner som kalles muciner, byggesteinene til slim, for å danne en struktur. Slim-assosierte glykaner er lite undersøkt, men Ribbeck antok de kunne spille en viktig rolle i mikrobeaktiviteten hun tidligere hadde sett fra slim.

For å utforske den muligheten isolerte hun glykaner og utsatte dem for Pseudomonas aeruginosa. Ved eksponering for mucinglykaner gjennomgikk bakteriene omfattende endringer i adferd som gjorde dem mindre skadelige for verten. For eksempel produserte de ikke lenger giftstoffer, festet seg til eller drepte vertsceller, eller uttrykte gener som er essensielle for bakteriell kommunikasjon.

Mye ny forskning på glukaner.

En rekke nye studier viser at betaglukaner kan bidra til å balansere tarm-mikrobiomet og hindre «lekk tarm». Les mer her.

Denne mikrobe-avvæpnende aktiviteten hadde store konsekvenser på denne bakteriens evne til å etablere infeksjoner. Ribbeck har tidligere vist at behandling av Pseudomonas-infiserte brannsår med muciner og mucinglykaner reduserer bakteriell spredning, noe som indikerer det terapeutiske potensialet.

«Vi har sett at intakte muciner har regulatoriske effekter og kan forårsake adferdsendring hos en rekke patogener, men nå kan vi finne molekylmekanismen og stoffene som er ansvarlige for dette, som er glykanene,».

Katharina Ribbeck, professor i biologi ved MIT.

I disse eksperimentene brukte forskerne samlinger av hundrevis av glykaner, men de planlegger nå å studere effekten av individuelle glykaner, som kan samhandle spesifikt med forskjellige mekanismer eller forskjellige mikrober.

Pseudomonas aeruginosa er bare en av mange opportunistiske patogener som sunt slim holder i sjakk. Ribbeck studerer nå glykaners rolle i regulering av andre patogener, inkludert Streptococcus og soppen Candida albicans, og hun jobber også med å identifisere reseptorer på mikrobelle overflater som samhandler med glykaner.

Hennes arbeid med Streptococcus har vist at glykaner kan blokkere horisontal genoverføring, en prosess som mikrober ofte bruker for å spre gener for medikamentresistens.

Ribbeck og andre forskere er nå interessert i å bruke det de har lært om muciner og glykaner for å utvikle kunstig slim, noe som kan tilby en ny måte å behandle sykdommer som stammer fra tapt eller mangelfullt slim.

Å utnytte slimets krefter kan også føre til nye måter å behandle antibiotikaresistente infeksjoner, fordi det gir en komplementær strategi til tradisjonelle antibiotika, sier Ribbeck.

«Det vi finner her er at naturen har utviklet evnen til å avvæpne skadelige mikrober, i stedet for å drepe dem. …Og også bidra til å skape og vedlikeholde et mangfoldig mikrobiom, «.

Katharina Ribbeck, professor i biologi ved MIT.

Ribbeck mistenker at glykaner i slim også spiller en nøkkelrolle i å bestemme sammensetningen av mikrobiomet – billionene av bakterieceller som lever i menneskekroppen. Mange av disse mikrobene er gunstige for deres menneskelige verter, og glykaner kan gi dem næringsstoffer de trenger, eller på annen måte hjelpe dem til å blomstre, sier hun. På denne måten har slimassosierte glykaner likhetstrekk med de mange oligosakkaridene som finnes i morsmelk, som også inneholder et bredt utvalg av sukkerarter som kan regulere mikrobeadferd.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.