fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny studie: Miljøgifter svekker immunforsvaret gjennom flere generasjoner.

Ny forskning viser at miljøgifter kan skade immunsystemet til avkom og at skaden videre overføres til påfølgende generasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Miljøgifter kan skade immunsystemet til avkom og denne skaden overføres til påfølgende generasjoner, og svekker kroppens forsvar mot infeksjoner som influensavirus.

Studien ble ledet av Paige Lawrence, Ph.D., ved University of Rochester Medical Center (URMC) Institutt for miljømedisin og publisert i Cell tidsskriftet iScience. Forskningen ble utført på mus, hvis immunsystemfunksjon ligner på menneskers.

«Det gamle ordtaket ‘du er hva du spiser’ er sentralt for mange aspekter av menneskers helse. Men når det gjelder kroppens evne til å bekjempe infeksjoner, antyder denne studien at du til en viss grad også kan være det oldemoren din spiste.»

Paige Lawrence, Ph.D., ved University of Rochester Medical Center (URMC) Institutt for miljømedisin

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Mens mange andre studier har vist at eksponering for miljøgifter kan ha innvirkning på reproduksjons-, luftveis- og nervesystemets funksjon gjennom flere generasjoner, viser den nye forskningen for første gang at immunsystemet påvirkes også.

Årlige influensavaksiner gir noen mennesker mer beskyttelse enn andre, og under pandemisk influensautbrudd blir noen mennesker alvorlig syke, mens andre klarer å bekjempe infeksjonen. Mens alder, virusmutasjoner og andre faktorer kan forklare noe av denne variasjonen, utgjør de ikke fullt ut mangfoldet av responser mot influensainfeksjon som finnes i den generelle befolkningen.

«Når du er smittet eller mottar en influensavaksine, styrker immunsystemet produksjonen av spesifikke typer hvite blodlegemer som respons. Jo større respons, desto større er hæren av hvite blodlegemer, som forbedrer kroppens evne til å lykkes med å bekjempe en infeksjon. Å ha en hær av mindre størrelse – som vi ser over flere generasjoner av mus i denne studien – betyr at du ‘ er i faresonen for ikke å bekjempe infeksjonen like effektivt. «

Paige Lawrence, Ph.D., ved University of Rochester Medical Center (URMC) Institutt for miljømedisin

I studien utsatte forskere gravide mus for miljørelevante nivåer av et kjemikalie kalt dioksin, som i likhet med polyklorerte bifenyler (PCB), er et vanlig biprodukt fra industriell produksjon og avfallsforbrenning, og finnes også i noen forbrukerprodukter. Disse kjemikaliene finner veien inn i matsystemet der de til slutt blir konsumert av mennesker. Dioksiner og PCB akkumuleres når de beveger seg oppover i næringskjeden og finnes i større konsentrasjoner i dyrebaserte matvarer.

Miljøsykdommer

Professor Lerner, som en del av EU-panelet, er i sitt fokus på miljøfaktorer helt på linje med andre verdensledende forskere. Det er ikke i hovedsak gener som er årsak til denne pandemien – men miljøfaktorer. Du kan lese hele vår artikkel om hvorfor forskerne nå ofte kaller disse kroniske tilstandene for «miljøsykdommer».

Forskerne observerte produksjonen og funksjonen av cytotoksiske T-celler – hvite blodlegemer som forsvarer kroppen mot fremmede patogener, som virus og bakterier, og forsøker å ødelegge celler med mutasjoner som kan føre til kreft – ble svekket når musene ble smittet med influensa A-virus. Denne svekkede immunresponsen ble ikke bare observert hos avkomene til musene hvis mødre var utsatt for dioksiner, men også i de påfølgende generasjonene, inkludert så langt som til oldebarn.

Forskerne antar at eksponeringen for dioksiner – som binder et protein i cellene som kalles AHR – genuttrykket. Eksponeringen i seg selv utløser ikke en genetisk mutasjon, men endrer det cellulære maskineriet som genene uttrykkes i og dette fenomenet overføres til påfølgende generasjoner.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.