fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie: Aper overgår mennesker når det kommer til kognitiv fleksibilitet.

Når det gjelder å utforske mer effektive alternativer for å løse et problem, viser apekatter mer kognitiv fleksibilitet enn mennesker.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Mennesker bruker innlært strategi til tross for dens relative ineffektivitet. Enkel men svært interessant studie viser hvordan mennesker velger vante og innlærte mønstre – til tross for at dette ikke nødvendigvis er den mest effektive løsningen.

«Vi er en unik art og er på mange måter ulike andre skapninger på planeten – men vi er også noen ganger veldig dumme.»

Julia Watzek, doktorgradsstudent i psykologi ved Georgia State University.

Watzek var hovedforfatter av artikkelen publisert i Scientific Reports for å illustrere hvordan capuchin og rhesus macaque aper var betydelig mindre utsatt enn mennesker for «kognitiv bias» eller fastlagte mønster når de ble presentert for en sjanse til å bytte til et mer effektivt alternativ.

Forskningsresultatene støttet tidligere studier med andre primater, bavianer og sjimpanser, som også viste en større vilje til å bruke snarveier for å få en belønning sammenlignet med mennesker ved å konsekvent bruke en kjent innlært strategi til tross for dens relative ineffektivitet.

«Jeg tror vi blir mindre og mindre overrasket når primater overgår mennesker,»

Julia Watzek, doktorgradsstudent i psykologi ved Georgia State University.

Testen innebar å etablere en spesifikk strategi som skulle føre til en løsning. Gjennom prøving og feiling ved bruk av en datamaskin måtte aper og mennesker følge et mønster ved å skyve en stripet kloss til en annen stripet kloss og deretter, når det dukket opp, til en trekant for å komme til målet og motta en belønning. For menneskene var belønningen enten en jingle eller poeng for å fortelle dem at de hadde utført det riktig. For apene var det en banan. Feil resultater medførte en kort timeout og ingen belønning.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Etter at strategien ble innlært, så ble trekantalternativet presentert umiddelbart uten å måtte skyve de mønstrede klossene i rekkefølge. Alle apene brukte raskt denne snarveien, mens 61 prosent av menneskene ikke gjorde det. Faktisk brukte 70 prosent av alle apene snarveien aller første gang den var tilgjengelig sammenlignet med bare ett menneske. (Studien involverte 56 mennesker, 22 capuchin og 7 rhesus-aper.)

«Flere av menneskene tar snarveien etter å ha sett en video av noen andre som tok snarveien, men omtrent 30 prosent gjør det faktisk fortsatt ikke,»

Julia Watzek, doktorgradsstudent i psykologi ved Georgia State University.

Mennesker dypt forankret i regler.

Forskerne forteller videre at til og med når de både hadde sett video av snarveien samt ble oppmuntret til å tenke nytt, så valgte mange å ikke bruke den:

«I en annen versjon fortalte vi menneskene at de ikke skulle være redde for å prøve noe nytt. Flere av dem brukte snarveien da, men mange av dem gjorde det fremdeles ikke. «

Julia Watzek, doktorgradsstudent i psykologi ved Georgia State University.

Studien illustrerer hvordan mennesker kan lide av lærte kjente mønstre som kan føre til at vi tar ineffektive beslutninger. Å holde seg til det som er kjent og velprøvd – som en pendlerute til jobb – har ofte ikke noe å gjøre med lavere kostnader enn et alternativ. Andre ganger kan bruk av ineffektive, partiske eller utdaterte praksiser ha vidtrekkende konsekvenser. Et eksempel er den siste globale finanskrisen da mange eksperter ignorerte advarsler om ustabilitet og fortsatte å praktisere risikable handels- og utlånsvaner som førte til et krasj i boligmarkedet.

«Å forbedre vår beslutningstaking, betyr å endre tilgjengelige alternativer,»

Julia Watzek, doktorgradsstudent i psykologi ved Georgia State University.

Trene barna til kognitiv fleksibilitet.

«Jeg foreslår ikke å velte hele det vestlige utdanningssystemet, men det er interessant å tenke gjennom måter vi trener barna våre til å tenke på en spesifikk måte og holde seg innenfor boksen og ikke utenfor den. Bare vær oppmerksom på det. Det er gode grunner til at vi gjør det vi gjør, men jeg tror at det noen ganger kan føre til at vi får mange problemer. «

Julia Watzek, doktorgradsstudent i psykologi ved Georgia State University.

Medforfatter Sarah Pope ved Neuroscience Institute ved Georgia State, tok med eksperimentet til Namibia og testet det på medlemmer av den semi-nomadiske Himba-stammen, som ikke er utsatt for vestlig påvirkning og lever i et mindre forutsigbart miljø. Mens flere var raskere til å bruke snarveien umiddelbart, brukte mer enn halvparten fortsatt tretrinns-tilnærmingen her også. I tester av besøkende ved Zoo Atlanta hadde barn 7-10 fire ganger høyre sannsynlighet enn voksne for å bruke snarveien, men fortsatt fortsatte mer enn halvparten å bruke den lærte strategien.

«Dette er et flott eksempel på hvordan en virkelig elegant, enkel studie kan få enorm påvirkning i forskjellige sammenhenger. Det øker mengden litteratur om hvorfor mennesker kan være så forskjellige fra andre primater.»

Sarah Brosnan, psykologprofessor ved Georgia State

Kognitiv fleksibilitet og ekstreme holdninger

University of Cambridge har nylig publisert en omfattende studie i Journal of Experimental Psychology om kognitiv fleksibilitet og hvilken tilknytning man får til politiske grupper eller ideologier.

Cambridge-forskerne mener mindre kognitiv fleksibilitet gjør det vanskeligere for folk å endre tankene sine eller tilpasse seg nye miljøer. Og like viktig, mental rigiditet ble funnet både hos de med den mest inderlige tro og tilknytning både til venstre og høyre for det politiske skillet.

«De med lavere kognitiv fleksibilitet ser verden i mer svart-hvitt termer, og sliter med nye og forskjellige perspektiver. Mens kognitivt mer fleksible har sterkere lojalitet til kollektive ideologier. ,»

Professor Trevor Robbins og Dr Leor Zmigrod ved Cambridge.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.