fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie: eksponering for kvikksølv en av de viktigste risikofaktorene for autoimmunitet.

Eksponering for kvikksølv-nivåer som anses som trygge er forbundet med markører for immunsystemlidelser, i følge University of Michigan

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Ledende forskere sier den beste måten å bekjempe autoimmune sykdommer er å forstå miljøfaktorene som sammen med gener utløser dem. Professor Aristo Vojdani mener forståelsen av miljøfaktorene potensielt kan være viktig for å unngå eller behandle autoimmun sykdom. Han skriver at identifiseringen og forståelsen av disse miljøfaktorene som kan utløse autoimmune tilstander er viktig for utviklingen av nye terapier for autoimmune sykdommer.

Miljøgifter, tungmetaller og giftstoffer er en viktig del av dette større bildet av miljøfaktorer. Vi ser her på to nyere studier som peker på kvikksølv som en potensielt sentral faktor ved autoimmune tilstander.

Kvikksølv og autoimmunitet.

En av de største risikofaktorene for autoimmunitet blant kvinner i fertil alder kan være assosiert med eksponering for kvikksølv, for eksempel gjennom sjømat, sier en ny University of Michigan-studie.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Funnene, publisert i Environmental Health Perspectives, fant at kvikksølv – selv i lave nivåer som generelt anses som trygt – var assosiert med autoimmunitet. Autoimmune tilstander, som får kroppens immunsystem til å angripe friske celler ved en feiltakelse, rammer nesten 50 millioner amerikanere.

Det er Emily Somers, Ph.D., Sc.M, professor, U-M Medical and Public Health Schools som er ansvarlig for studien.

Kvikksølv som en av de viktigste miljøtriggerne.

«Et stort antall tilfeller forklares ikke med genetikk, så vi tror å studere miljøfaktorer vil hjelpe oss å forstå hvorfor autoimmunitet skjer og hvordan vi kan være i stand til å gripe inn for å forbedre helseutfallet. I vår undersøkelse skilte eksponering for kvikksølv ut som den viktigste risikofaktoren for autoimmunitet. ”

Emily Somers, Ph.D., Sc.M, professor, U-M Medical and Public Health Schools som er ansvarlig for studien.

Forskere analyserte data blant kvinner i alderen 16-49 år fra National Health and Nutrition Examination Survey fra 1999-2004. Større eksponering for kvikksølv var assosiert med høyere nivåer av autoantistoffer, en forløper for autoimmun sykdom. De fleste autoimmune sykdommer er preget av autoantistoffer, proteiner laget av en persons immunsystem når det ikke klarer å skille mellom sitt eget vev og potensielt skadelige celler.

«Tilstedeværelsen av autoantistoffer betyr ikke nødvendigvis at de vil føre til en autoimmun sykdom, men vi vet imidlertid at autoantistoffer er betydelige prediktorer for fremtidig autoimmun sykdom, og kan forutsi symptomene og diagnosen flere år senere.»

Emily Somers, Ph.D., Sc.M, professor, U-M Medical and Public Health Schools som er ansvarlig for studien.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.