fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie viser hvordan tarmmikrobene endrer seg raskt i forhold til hvordan maten lages.

Evolusjonsforskere ved Harvard University forsker på hvordan maten vi spiser og hvordan den lages påvirker tarmens mikrobiom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Professor i Evolusjonsbiologi Rachel Carmody er ansvarlig for studien som viser at hvordan maten tilberedes påvirker oss ganske kraftig. Den ble publisert i Nature Microbiology.

Forskere har nylig oppdaget at forskjellig kosthold – for eksempel høy-fett kontra lite fett eller plantebasert kontra dyrebasert – raskt og reproduserbart kan endre sammensetningen og aktiviteten til tarmmikrobiomet, der forskjeller i sammensetning og aktivitet kan påvirke alt fra stoffskifte til immunforsvaret. På denne måten viser de igjen hvor viktig maten vi spiser er for helsa vår – men også hvordan den tilberedes.

Carmody ledet et team fra Harvard og University of California, San Francisco, i undersøkelsen av hvordan å spise varmebehandlet kontra rå mat påvirket mikrobene i tarmen, noe som øker forståelsen for hvordan disse mikroorganismene har utviklet seg hos oss mennesker.

Carmody har vært nysgjerrig på det spørsmålet siden barneskolen.

«Matprosessering påvirker måten kroppen vår fordøyer maten på. Fysiske teknikker som f.eks skraping eller dunking kan påvirke cellene i maten og gjøre næringsstoffene mer tilgjengelige. Dette blir videre tatt et skritt videre fordi det i tillegg til å bli fysisk endret mat også endres kjemisk.»

Professor i Evolusjonsbiologi Rachel Carmody, Harvard University.

Forskerne antok at fordi mat-tilbredning øker næringsstoffenes absorpsjon i tynntarmen, vil den mindre andelen av næringsstoffer som når tykktarmen påvirke konkurransen blant 100 billioner mikrober som bor der – noe som vil føre til effekter for verten, som mennesket.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

For å utforske mulighetene fokuserte forskerne først på to typer matvarer som antas å ha gitt hovedparten av kaloriene i det meste av menneskets historie: kjøtt og stivelsesrike rotgrønnsaker. For å teste hvordan tilberedning påvirker tarmmikrober, ga de rå og tilberedte varianter av disse matvarene og målte resulterende endringer i tarmens mikrobielle sammensetning og funksjon.

Mens kjøttspisernes mikrober ikke varierte mye uansett tilberedning, gjorde søtpotet-spiserne det – ganske mye faktisk og bare i løpet av noen timer. Et påfølgende eksperiment der menneskelige deltakere spiste plantebasert kosthold servert rå kontra tilberedt bekreftet at disse effektene også stemte i menneskelige tarmer.

Stivelsesfordøyeligheten en nøkkel.

 
For å forstå mekanismene som driver disse mikrobielle endringene i tarmen, gjennomførte teamet en rekke tilleggseksperimenter. Oppfølgingsstudier der mus ble matet med identiske grønnsaks-dietter som bare varierte i fordøyeligheten av stivelsen, gjengav mange av mikrobiomforandringene som ble sett på den rå versus-kokte-søte potet dietten, noe som bekreftet stivelsesfordøyeligheten som en nøkkelmekanisme.

Ytterligere bevis kom fra forsøk ved bruk av en rekke grønnsaker, som fant at effekten av tilberedning på tarmens mikrobiom ble mest påvirket for stivelsesholdig mat sammenlignet med ikke like stivelsesrike grønnsaker som rødbeter og gulrot. Forskerne la også merke til at mus som fikk råkost gikk ned i vekt.

Varme inaktiverer antimikrobielle forbindelser.

Interessant nok fant forskerne også en sekundær mekanisme: varmeindusert inaktivering av naturlige antimikrobielle forbindelser i maten.

«En voksende plante produserer en rekke antimikrobielle forbindelser for å forsvare seg. Når disse plantene blir tilberedt som mat, inaktiveres disse forbindelsene stort sett. Men når disse plantene blir spist rå, virker noen av disse antimikrobielle forbindelsene mot mikrober i tarmen – og noen mikrober er mer responsive enn andre.»

Professor i Evolusjonsbiologi Rachel Carmody, Harvard University.

Til slutt transplanterte forskerne tarmmikrober fra mus som ble matet rå kontra kokt plantemat til en gruppe bakteriefrie mus som fikk en diett med standard mat. Funnene var slående og noe overraskende:

Mottakerne av tarm-mikrobber gitt rå mat fikk mer vekt og kroppsfett enn mottakerne av tarm-mikrober som hadde fått kokt mat. Den råkost matede mikrobielle populasjonen hadde foret mikrober som gjorde verten sulten og produserte faktisk mer av energien som verten ikke klarte å fordøye på egen hånd. Så selv om å spise rå planter ga mindre energi totalt sett, så det ut til at endringer i det mikrobielle samfunnet bidrar til å kompensere for dette.

«Våre tarmmikroorganismer er ekstraordinært tilpasningsdyktige,»

Professor i Evolusjonsbiologi Rachel Carmody, Harvard University.

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Ekstremt tilpasningsdyktige

I stedet for å utvikle seg over årtusener som mennesker gjør, kan tarmens mikrobiom endres i løpet av timer for å dra nytte av miljøet.

«Den tilpasningsevnen kan være en av nøklene til at vi overlever eller utvikler oss som en art. Inntil ganske nylig var menneskets matforsyning veldig ustabil. Du hadde sesongmessige forhold å bekymre deg for. Hvis du gikk ut på jakt, visste du aldri om du ville lykkes eller komme tomhendt tilbake. Plastisitet i tarm-mikrobiomet har tjent som en viktig energetisk buffer. «

Professor i Evolusjonsbiologi Rachel Carmody, Harvard University.

Nye spørsmål

Et spørsmål disse funnene reiser er hvordan tarmmikrober håndterer de antimikrobielle egenskapene til noen rå grønnsaker, og hvordan disse matbårne antimikrobielle forbindelsene påvirker helsen mer bredere. Et annet vil være se på om matlaging har representert et selektivt trykk som favoriserer samevolusjon mellom mennesker og våre bosatte mikrober.

«Det er ganske tydelig at menneskekroppen har blitt formet av vår lange historie med matlaging, men denne studien antyder at menneskets tarmmikrobiom også har blitt påvirket»

Professor i Evolusjonsbiologi Rachel Carmody, Harvard University.

For Carmody har dette hatt en dyp effekt.

«Som en menneskelig evolusjonsbiolog, har jeg nådd det punktet hvor jeg ikke er helt sikker på hva et menneske er – hvor biologien vår slutter og miljøet begynner. Når alt kommer til alt er vi holobionts – økosystemer for oss selv – og vi må forstå disse økosystem-interaksjonene for bedre å forstå oss selv. «

Professor i Evolusjonsbiologi Rachel Carmody, Harvard University.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.