Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162
Cleveland Clinic Center for Functional Medicine med oppsiktsvekkende resultater og vekst. - Funksjonellmedisin
inner-banner

Cleveland Clinic Center for Functional Medicine med oppsiktsvekkende resultater og vekst.

Cleveland Clinic som et av verdens ledende sykehus og institutsjoner opplever enorm vekst, pågang og gode resultater med funksjonellmedisin.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Som et resultat av at vi ser en bølge av kroniske, autoimmune og nevroinflamatoriske tilstander så ser vi at både EU, Norge og ikke minst ledende amerikanske sykehus satser stort på persontilpasset medisin eller funskjonellmedisin – hvor fokus er å forstå årsaker i større grad enn symptomer og diagnoser.

Nylig publiserte Cleveland Clinic en stor omfattende studie med svært gode resultater med en funksbonellmedisinsk tilnærming ved kronisk sykdom – og nå forteller de at deres divisjon for funksjonellmedisin vokser kraftig og de opplever stor etterspørsel fra både kunder og andre helseinstitusjoner.

For fem år siden åpnet Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, og opplevde raskt en voldsom etterspørsel.

Cleveland Clinic senter har som klar ambisjon er være innovatører innenfor helse og er i forkant av en trend med tilbydere og institusjoner som nå ønsker å tilby funksjonell medisin. Med fokus på hvordan livsstilsfaktorer som ernæring, søvn, trening, stress, relasjoner, kosthold og genetikk – kan bidra til sykdom.

“Bare det å se tilbake for fem år siden, hvor vi startet og i dag, hvordan vi har vokst i dag, er, tror jeg, hva noen av oss trodde,” sa Tawny Jones, administrator for senteret.

Fra 900 besøk i 2014 etter åpningen høsten til omtrent 26 000 besøk i fjor, har senteret hatt en eksplosiv vekst. I januar 2017 flyttet den inn i et nytt 17.000 kvadratmeter stort område på Cleveland Clinic hovedcampus og åpnet et annet nytt senter i Chagrin Falls. I år etablerte de det tredje senteret i Lakewood.

Siden åpningen har senteret jobbet med mer enn 12 000 pasienter på tre ulike lokasjoner.

Nasjonalt er det et økende ønske blant institusjonene om å tilby funksjonellmedisin programmer, sier Amy R. Mack, administrerende direktør for Institute for Functional Medicine (IFM), en nasjonal nonprofit organisasjon som tilbyr videreutdanning for autorisert helsepersonell innen funksjonell medisin.

“Over hele landet er det institusjoner som kommer til oss og sier: ‘Vi er klare til å åpne et senter for funksjonell medisin; hjelpe oss med å finne ut hvordan vi gjør det,”.

Amy R. Mack, administrerende direktør for Institute for Functional Medicine (IFM)

Ettersom flere tilbydere ser ut til å tilby denne typen behandling og flere pasienter henvender seg for å bli bedre så nærmer man seg nå et vendepunkt.

“En av de tingene vi ser som skjer med funksjonellemedisin-konsepter er at de blir adoptert inn i standard helsevesenet, og de kalles ikke lenger funksjonell medisin, men konseptet er det samme,” (les persontilpasset medisin)

Amy R. Mack, administrerende direktør for Institute for Functional Medicine (IFM)

Funksjonellmedisin som en del av det ordinære helsevesenet.

Dr. Mark Hyman, som tidligere har vært helsefaglig rådgiver for den amerikanske regjeringen og mange ganger NYT bestselger, er leder for strategi og innovasjon for Center for Functional Medicine, sier at han visste at det var et stort behov for funksjonell medisin. Selv om han var håpefull, skjønte han ikke hvor mye senteret ville bli ønsket velkommen inn i det tradisjonelle vitenskapelige fellesskapet ved Cleveland Clinic. Hyman sa at det mest spennende ved dette for ham er det økte samarbeidet med andre institutter og avdelinger ved gigant-sykehuset som jobber sammen for å løse vanskelige kroniske sykdomsproblemer.

“Byrden ved kronisk sykdom er så stor, og den akuttfokuserte behandlingsmodellen som vi gjør så bra her på Cleveland Clinic, er ikke egentlig egnet til å håndtere kroniske sykdommer, som stort sett er drevet av kosthold og livsstil,”

Dr. Mark Hyman

Videre sier han:

“Så jeg synes det er et virkelig spennende øyeblikk hvor vi kan ha støtte og infrastruktur ved et av de største instituttene i hele klinikken for å hjelpe oss med å vokse og hjelpe oss med å fremme forskningsoppdraget og vårt samfunnsbaserte arbeid.”

Dr. Mark Hyman

Senteret har ikke begrensninger på hvilken type pasienter de jobber med. Noen av de vanligste tilstandene man ser i praksis inkluderer autoimmun sykdom, fordøyelsessykdommer og vektproblematikk.

I tillegg til en-til-en-konsultasjoner tilbyr senteret også gruppebaserte programmet der åtte til 10 pasienter med like typer tilstander er sammen i gruppe.

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Helsevesenet har lenge vært strukturert for at tilbydere skal diagnostisere en tilstand og behandle det med det nyeste medikamentet eller intervensjonen, i stedet for å se på hvorfor pasienten har tilstanden eller sykdommen og hvilke faktorer – som livsstils-, ernærings- eller atferdsendring – som bidro til det, sier Tawny Jones ved Cleveland Clinic.

Ny bruk av kunnskapen

“Alt dette er ikke innebygd i læreplanen for medisinske utdanningssteder på dette tidspunktet, så det har vært veldig vanskelig for medisinere å ta i bruk denne modellen når systemet ikke er designet for funksjonellmedisinsk type intervensjoner,”

Tawny Jones ved Cleveland Clinic.

Videre sier hun at de heldige som har gigant-institusjonen i ryggen;

“Heldigvis er vi et sted der Cleveland Clinic erkjenner verdien som alle disse andre komponentene spiller inn i helse. Vi er først ute og er en modell for andre deler av helsevesenet og -tjenestene for å virkelig anerkjenne at dette er viktige helsekomponenter generelt, og vi må investere i den pedagogiske opplæringen og vi trenger å investere i samfunnsengasjementet…”

Tawny Jones ved Cleveland Clinic.

Byrden for kronisk sykdom øker og øker, med en av to amerikanere som lider av en kronisk sykdom, bemerker Dr Mark Hyman.

“De nåværende tilnærmingene våre fungerer ikke så bra… vi må komme til grunnårsaken og funksjonell medisin handler om å håndtere årsakene og håndtere de sosiale faktorene for helse og håndtere kostholdsdrevne årsaker til helse. “

Dr Mark Hyman, Cleveland Clinic.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Nyeste artikler

Artikler etter kategori


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.