fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Gener kan avgjøre hvem som drar nytte av brokkolis effekter på nyrehelsa.

Studie viser at høyt forbruk av brokkoli og andre krusiferøse grønnsaker er knyttet til en lavere risiko for nyresvikt, først og fremst hos personer som mangler GSTM1, enzymet som er knyttet til avgiftning.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Sletting av genet, altså hvor genet ikke utfører sin funksjon, som koder for et enzym kalt GSTM1 økte nyreskaden hos mus med hypertensjon og nyresykdom, men et kosthold supplert med brokkolipulver reduserte nyreskadene hos genetisk endrede mus. Hos mennesker var høyt forbruk av brokkoli og andre krusiferøse grønnsaker knyttet til en lavere risiko for nyresvikt, først og fremst hos personer som mangler GSTM1.

Funnene, som er publisert i JASN, kan være nyttige for å skreddersy intervensjoner for å forhindre eller behandle nyresykdom.

Glutathione S-transferase mu-1 (GSTM1) er et enzym som spiller en rolle i å avgifte kroppen for giftstoffer og bekjempe oksidativt stress. Mange individer har en variant av GSTM1-genet som forhindrer genets uttrykk (kalt en nullvariant) og derfor mangler de produksjon av enzymet. Et team ledet av Thu H. Le, MD (University of Rochester Medical Center), har tidligere vist at individer som bærer denne varianten, har en høyere risiko for å få nedsatt nyrefunksjon.

I sin siste studie fant forskerne at sletting av genet øker nyreskaden hos mus med hypertensjon og nyresykdom. Tilskudd av kostholdet med brokkolipulver (som er rik på en antioksidantaktiverende forbindelse) reduserte nyreskadene betydelig hos genetisk endra mus, men ikke på normale mus med nyresykdom.

«Vi spekulerer i at GSTM1-enzymet kan være involvert i nedbrytningen av antioksidantfremmende forbindelser, og derfor kan mangel på enzymet øke biotilgjengeligheten til beskyttende forbindelser som er relevante for nyresykdom,»

Thu H. Le, MD (University of Rochester Medical Center)

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Da forskerne undersøkte informasjon fra en stor klinisk studie, fant de at høyt forbruk av brokkoli og andre krusiferøse grønnsaker var forbundet med en lavere risiko for nyresvikt, først og fremst hos deltakere med GSTM1 nullvarianten.

«Studien vår belyser diett-interaksjoner ved nyresykdom og illustrerer at responsen på den sykdomsmodifiserende effekten av kosthold er påvirket av genetikk,»

Thu H. Le, MD (University of Rochester Medical Center)

Dr Le konkluderer;

«I forbindelse med persontilpasset og presisjonsmedisin, kan økt forbruk av krusiferøse grønnsaker være beskyttende, spesielt hos de som mangler GSTM1 som er genetisk mest utsatt for progresjon av nyresykdommer. Videre antyder vår studie at det å kjenne en persons genetiske informasjon muliggjør skreddersøm av et inngrep for å forhindre eller forsinke progresjon av nyresykdommer blant dem som vil respondere basert på deres genetiske sammensetning. «

Thu H. Le, MD (University of Rochester Medical Center)

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.