fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan evolusjonen gjør at immunsystemet både kan avverge og forårsake sykdom.

Noen av de samme mutasjonene som gjør at mennesker kan avverge dødelige infeksjoner – gjør de også mer utsatt for inflammatoriske og autoimmune sykdommer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Noen av de samme mutasjonene som gjør at mennesker kan avverge dødelige infeksjoner, gjør oss også mer utsatt for visse inflammatoriske og autoimmune sykdommer, for eksempel Crohns sykdom og mange andre. I en rapport publisert i tidsskriftet Trends in Immunology, beskriver forskere hvordan våre forfedres opprinnelse og opphav påvirker sannsynligheten for at man kan utvikle immunrelaterte sykdommer. De viser også at det menneskelige immunforsvaret fortsatt utvikler seg avhengig av en persons bosted og livsstil.

Rask endring av livsstil og utvikling av immunologiske tilstander.

Forskerne skriver at forfedrene til ulike populasjoner over hele kloden påvirker i stor grad sensitiviteten for å utvikle visse autoimmune sykdommer og inflammatoriske tilstander i dag. Og livsstilen til vestlige samfunn påvirker symbiotiske forhold mellom mennesker, virus og andre organismer og kan bidra til økningen av visse autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

Menneskehetens utvikling har stadig blitt påvirket av patogenene og de potensielt skadelige mikrobene. De forskjellige populasjonene av moderne mennesker som dro ut fra Afrika tilpasset seg forskjellige miljøer rundt om på kloden og møtte et stort utvalg av smittestoffer, noe som resulterte i lokale tilpasninger av immunsystemet for disse populasjonene.

Den funksjonelle variasjonen av immungener som et resultat av evolusjon er relevant i responsene mot infeksjon, så vel som i fremveksten av autoimmune og inflammatoriske sykdommer observert i moderne populasjoner. Å forstå hvordan verts-patogen-interaksjoner har påvirket det menneskelige immunforsvaret fra et evolusjonsperspektiv, kan bidra til å avdekke årsakene bak forskjellige immunmedierte lidelser og fremme utvikling av nye strategier for å oppdage og kontrollere slike sykdommer.

En av kroppens beste forsvar mot smittsomme sykdommer er betennelse. Dominguez-Andres og Mihai Netea, immunolog og evolusjonsbiolog fra Radboud University, samlet data fra studier om genetikk, immunologi, mikrobiologi og virologi og identifiserte hvordan DNA fra mennesker i forskjellige samfunn som ofte er infisert med bakterielle eller virale sykdommer ble endret, og som senere gir mulighet for betennelse. Selv om disse endringene gjorde det vanskeligere for visse patogener å infisere disse samfunnene, var de også assosiert med fremveksten – over tid – av nye inflammatoriske sykdommer som Crohns sykdom, Lupus og inflammatorisk tarmsykdom.

«Det ser ut til å være en balanse. Fordelen vi oppnår på den ene siden gjør oss også mer sensitive for nye sykdommer,»

Jorge Dominguez-Andres, postdoctoral researcher at Radboud Institute for Molecular Life Science

Immunforsvaret i endring.

«I dag lider vi av – eller drar nytte av forsvar innebygd i vårt DNA av våre forfedres immunsystem som bekjempet infeksjoner eller ble tilpasset en ny livsstil.»

Jorge Dominguez-Andres, a postdoctoral researcher at Radboud Institute for Molecular Life Science

For eksempel malariaparasitten Plasmodium sp. har smittet afrikanske befolkninger i millioner av år. På grunn av dette har evolusjonsprosesser valgt ut personer med DNA som favoriserer resistens mot infeksjoner ved å forårsake mer betennelse i kroppen. Dette har også bidratt til å gjøre moderne afrikanere utsatt for å utvikle hjerte- og karsykdommer, som åreforkalkning, senere i livet.

EU med nytt behandlings-fokus på autoimmune og nevrodegenerative sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune og nevrodegenerative sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Dominguez-Andres og Netea skriver også om hvordan tidlige menneskelige forfedre bodde i regioner som fremdeles var bebodd av neandertalere og blandede. I dag kan personer med rester av neandertal-DNA være mer motstandsdyktige mot HIV-1 og ‘staph’ infeksjoner, men det er også samtidig mer sannsynlig at de utvikler allergier, astma og høysnue.

De negative bivirkningene av endringer i hver befolknings immunforsvar er et relativt nylig funn.

Moderne livsstil og immunsystemet

Ny teknologi avslører hvordan immunsystemene våre utvikler seg i sanntid på grunn av moderne livsstilsendringer. Afrikanske stammer som fremdeles lever som jeger-samlere, har større bakteriediversitet i tarmen enn urbaniserte afroamerikanere som spiser ferdigmat i butikken. Endringer i hygienemønstre som ble sett i løpet av de to siste århundrene har også forbedret sanitæranlegg, drikkevann og søppelinnsamling, og har ført til redusert eksponering for smittsomme patogener i forhold til tidligere tider. Når mennesker beveger seg mot bearbeidet mat og strengere hygienestandarder, tilpasser kroppene seg ved å utvikle det forskere kaller «sivilisasjonssykdommer», for eksempel diabetes type 2.

«Så langt er alle studiene vi gjennomgikk fokusert på bestander med europeisk og afrikansk avstamming, men de må også utvides til å være urfolk og andre populasjoner for å forbedre representasjonen av menneskets genetiske mangfold – For livsstiler, økologi og natur kan virkelig variere og påvirke immunresponsene…»

 Jorge Dominguez-Andres, a postdoctoral researcher at Radboud Institute for Molecular Life Science

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.