fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan kostholdet påvirker mikrobiotaen ved betennelse i tarmen.

Forskere viser hvordan en persontilpasset tilnærming potensielt kan være viktig ved inflammatoriske tarmsykdommer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere ved Department of Medicine and Therapeutics, Institute of Digestive Disease, LKS Institute of Health Science, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China har publisert en interessant gjennomgang av hvordan kostholdet påvirker tarmfloraen og betennelsestilstander i tarmen. Studien ble publisert i Frontiers of Microbiology.

Forskere verden over har nå stort fokus på hvordan kostholdet påvirker tarmmikrobene våre og som igjen kan være viktig for helsa. Nylig viste forskere ved University of Alberta at en økning i sukkerforbruket kan raskt øke risikoen for inflammatorisk tarmsykdom og ha en betydelig innvirkning på helsen. Karen Madsen, som spesialiserer seg på kosthold og dens virkning på inflammatorisk tarmsykdom, sa at resultatene gir et ekko for det mange pasienter med kolitt har sagt lenge: Selv små endringer i kostholdet kan få symptomene til å blusse opp.

De kinesiske forskerne mener den økte forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) globalt har å gjøre med endret tarm-mikrobiota, på grunn av en kombinatorisk effekt av miljøfaktorer, menneskelig immunrespons og genetikk. IBD er en gastrointestinal sykdom forbundet med en mikrobiell dysbiose i tarmen, inkludert en økning av «ugunstige» bakterier fra familien Enterobacteriaceae. Caudovirales (virus) og Basidiomycota, Ascomycota og Candida albicans (sopp) viser seg å være økt i IBD. Forskerne mener denne økte forståelsen baner vei for fremtidig IBD diagnose og behandling.

Kostholdet blandt de viktigste faktorene.

Forskerne slår i studien fast at kosthold er blant de viktigste faktorene som påvirker tarmens mikrobiota. Samtidig viser de at vestlig kosthold kan påvirke i stor grad kan påvirke utvikling av sykdommer inkludert IBD, diabetes, overvekt, hyperkolesterolemi og hjerte- og karsykdommer.

Endringer i kostholdet kan raskt endre tarmens mikrobiota. Forskerne viser til at sammenlignet med mennesker med vestlig kosthold viste innbyggere med et jordbrukskosthold i landlige områder og jeger-samlersamfunn, et betydelig større mangfold av tarmenes mikrobiota.

Jegersamlerne har, på samme måten som Alberta-forskerne beskriver som gunstig, et kosthold rikt på bl.a. fiber som fermenteres av gunstige bakterier og som igjen gir noen svært viktige kortkjeda fettsyrer (SCFA) – som de mener kan være sentralt ved betennelsesituasjoner i tarmen. SCFA spiller mange viktige roller for bl.a. å hindre en permeabel tarm, eller en såkalt lekk tarm, som er en kjent mekanisme involvert i inflammasjoner i tarmen og også andre steder i kroppen.

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Kosthold har også vist seg å påvirke tarmen mycobiota, altså samlingen av sopp. Hos mennesker er økt Candida-overflod assosiert med kosthold med mye karbohydrater.

Persontilpasset behandling.

Forskerne skriver at;

Selv om mikrobe-basert terapeutikk er tiltalende, vil effektiv anvendelse av probiotika, prebiotika m.m. kreve en personlig tilnærming for å identifisere pasienter som vil dra mest nytte av en slik strategi.

Forskere ved Department of Medicine and Therapeutics, Institute of Digestive Disease, LKS Institute of Health Science, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.