fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Kobling mellom betennelse og mental slitenhet og hjernetåke vist i ny studie.

En rekke studier viser immunsystemets sentrale rolle ved mentale tilstander – Og nå har britiske forskere funnet en mulig forklaring på den mentale slitenhet som ofte følger med sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Anslagsvis 12 millioner britiske statsborgere har en kronisk inflammatorisk tilstand, og mange av dem rapporterer i tillegg om alvorlig mental slitenhet som de karakteriserer som ‘treghet’ eller ‘hjernetåke’. Denne tilstanden er ofte like ødeleggende som sykdommen i seg selv.

Vi har nylig rapportert at et internasjonalt forskerteam konkluderer med at betennelse driver progresjonen av nevrodegenerative hjernesykdommer og spiller en viktig rolle i akkumulering av tau-proteiner i nevroner – som kan gi ny behandling. Et team ved University of Birmingham Center for Human Brain Health har i en annen helt ny studie undersøkt koblingen mellom denne mental slitenhet og hjernetåke og betennelse – kroppens respons på sykdom. I en studie publisert i Neuroimage viser de at betennelse ser ut til å ha en særlig negativ innvirkning på hjernens evne til å oppnå og opprettholde en våken tilstand.

Dr. Ali Mazaheri og professor Jane Raymond er hovedforfatterne av studien. Dr. Mazaheri sier:

«Forskere har lenge mistenkt at det er en kobling mellom betennelse og erkjennelse, men det er veldig vanskelig å være klar over årsaken og virkningen. For eksempel kan personer som lever med en medisinsk tilstand eller er veldig overvektige, klage på kognitiv svikt, men det er vanskelig å si om det skyldes betennelsen forbundet med disse forholdene, eller om det er andre årsaker. «

Dr. Ali Mazaheri, University of Birmingham Center for Human Brain Health

Videre sier han;

«Forskningen vår har identifisert en spesifikk kritisk prosess i hjernen som tydelig påvirkes når betennelse er til stede.»

Dr. Ali Mazaheri, University of Birmingham Center for Human Brain Health

Studien fokuserte spesielt på et område i hjernen som er ansvarlig for visuell oppmerksomhet. En gruppe på 20 unge mannlige frivillige deltok og mottok en salmonella tyfusvaksine som forårsaker midlertidig betennelse, men som har få andre bivirkninger. De ble testet for kognitive responser på enkle bilder på en dataskjerm noen timer etter injeksjonen, slik at deres evne til å kontrollere oppmerksomheten kunne måles. Hjerneaktiviteten ble målt mens de utførte oppmerksomhetstestene.

På en annen dag, enten før eller etter, fikk de en injeksjon med vann (en placebo) og gjorde de samme oppmerksomhetstestene. På hver testdag var de ikke klar over hvilken injeksjon de hadde fått. Deres betennelsestilstand ble målt ved å analysere blod som ble tatt hver dag.

Testene som ble brukt i studien vurderte tre separate oppmerksomhetsprosesser, som hver involverte distinkte deler av hjernen, som årvåkenhet, orientering og utøvende kontroll.

Resultatene viste at betennelse spesifikt påvirket hjerneaktiviteten relatert til å holde seg våken, mens de andre oppmerksomhetsprosessene virket upåvirket av betennelse.

«Disse resultatene viser ganske tydelig at det er en veldig spesifikk del av hjernenettverket som er påvirket av betennelse – dette kan forklare ‘hjernetåke’.»

Dr. Ali Mazaheri, University of Birmingham Center for Human Brain Health

Professor Raymond sier:

«Dette forskningsfunnet er et viktig skritt fremover for å forstå sammenhengen mellom fysisk, kognitiv og mental helse, og forteller oss at selv de mildeste sykdommer kan redusere årvåkenheten.»

Professor Raymond, University of Birmingham Center for Human Brain Health.

Dr Leonie Balter, University of Birmingham Center for Human Brain Health konkluderer;

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune og nevrodegenerative sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune og nevrodegenerative sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

«Å få en bedre forståelse av sammenhengene mellom betennelse og hjernefunksjon vil hjelpe oss å undersøke nye måter å behandle noen av disse tilstandene på. For eksempel, videre forskning kan vise at pasienter med tilstander assosiert med kronisk betennelse, som overvekt, nyresykdom eller Alzheimers, kan ha nytte av betennelsesdempende behandling…»

Dr Leonie Balter, University of Birmingham Center for Human Brain Health.

«Videre kan subtile endringer i hjernefunksjon brukes som en tidlig markør for kognitiv svikt hos pasienter med inflammatoriske sykdommer.»

Dr Leonie Balter, University of Birmingham Center for Human Brain Health konkluderer.

Neste trinn for teamet vil være å teste effekten av betennelse på andre områder av hjernefunksjonen, for eksempel hukommelse.

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller “miljøsykdommer”.

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer. Og flere og flere forskere kaller nå denne typen tilstander som “miljøsykdommer”.

Forskernes forstår at de dramatiske endringene i vårt miljø igjen forårsaker forandringer i kroppene våre. I løpet av de siste 100 årene har menneskeheten drastisk endret måten vi lever på i forhold til størstedelen av vår eksistens. Og mens fremskritt i teknologi og levekår får oss til å tro at vi er sunnere enn noensinne – begynner nå medisinerne å forstå noen av de utilsiktede konsekvensene av det moderne livet. Les mer om dette og mulig behandling i vår artikkel om “miljøsykdommer” her.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.