Kumulative miljøeksponeringer øker risikoen for diabetes på landsbygda.

Flere miljøfaktorer var assosiert med en større risiko for diabetes i landlige og tynt befolkede områder sammenlignet med beboere i byer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere fra University of Illinois i Chicago er de første som viser at kumulative miljøeksponeringer påvirker landlige og urbane befolkninger ulikt når det gjelder diabetesrisiko. Flere miljøfaktorer var assosiert med en større risiko for diabetes i landlige og tynt befolkede områder sammenlignet med byens kolleger.

Vi ser et kraftig økende fokus fra forskerne og myndigheter for å forstå hvordan en rekke ulike genetiske og miljømessige faktorer sammen fører til det vi kaller kroniske immunologiske og nevroinflamatoriske sykdommer – og nå kaller mange alle disse tilstandene for “miljøsykdommer”. 

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer.

Resultatene fra forskere fra University of Illinois, som er basert på en evaluering av 3.134 “counties” over hele USA, er publisert i Journal of Diabetes Investigation.

Ifølge U.S. Centers for Disease Control and Prevention, rammer diabetes over 30 millioner mennesker i USA, og 84 millioner mennesker har prediabetes, en tilstand som er et forstadie til diabetes. Selv om overspising og mangel på trening er kjent for å påvirke diabetesrisikoen, klarer ikke disse faktorene å gjøre rede for hvor raskt befolkningen utvikler diabetes.

“Dette er en av få studier som ser på miljømessige effekter på diabetesrisiko nasjonalt og som vurderer om det er forskjell på urbane og landlige faktorer,”

Dr. Jyotsna Jagai, UIC School of Public Health

For å måle den kumulative miljøeffekten på diabetesrisikoen utviklet Jagai og hennes kolleger en Environmental Quality Index, eller EQI. EQI ble hentet fra kombinerte data fra forskjellige miljøområder, inkludert kvaliteten på luft, vann og land, i tillegg til bygninger og sosiodemografiske faktorer innenfor et gitt område.

Det sosiodemografiske området var basert på innsamlede data som for eksempel husholdningsinntekt, utdanning og kriminalitet. Bygningsfaktorer inkluderte tettheten av gatekjøkken, tetthet av dødsulykker og type veier. Hvert område ble også vurdert uavhengig for å forstå de største driverne for miljørisiko for diabetes i spesifikke områder.

“EQIs kumulative vurdering er unik. I de fleste studier ser vi ikke på kombinasjonen av faktorer. Vi ser på enkeltkjemikalier eller enkeltklasser av kjemikalier og hvordan de er assosiert med sykdomsrisiko. Denne studien samler mange av faktorene vi tror øker risikoen og ser på det kumulative miljøet. “

Dr. Robert Sargis, professor i endokrinologi, diabetes og metabolisme ved College of Medicine.

Samlet sett var lavere generell miljøkvalitet i landlige og mindre befolkede områder assosiert med en høyere forekomst av diabetes. Og spesifikt var diabetesrisikoen mest assosiert med luft, boligtype og sosiodemografiske områder. I urbane områder var diabetesrisiko kun forbundet med luft- og sosiodemografiske områder.

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

“Det kan være noe som skjer i landlige områder som er annerledes enn i urbane strøk. Våre funn tyder på at miljøeksponeringer kan være en større faktor i landlige områder enn i urbane områder av USA,”

Dr. Jyotsna Jagai, UIC School of Public Health

Miljøet mer enn kjemikalier og forurensning.

“Miljøet vi blir utsatt for er bredere enn forurensende stoffer alene. Helsen vår er avhengig av disse kombinerte effektene, for eksempel sosiodemografiske eller andre stressfaktorer, som kan påvirke livsgrunnlaget vårt.”

Dr. Jyotsna Jagai, UIC School of Public Health.

Forskerne sier at avvikene i miljømessige risikofaktorer for diabetes i urbane og landlige befolkninger kan gi kunnskap om hvordan lokalsamfunn og beslutningstakere kan tilnærme seg strukturelle problemer som fremmer sykdomsutvikling. Jagai sier at studier som dette spesifikt kan bidra til å hjelpe oversette deler av populasjonen.

“Å forstå lokale sosiale og økonomiske demografiske faktorer kan hjelpe lokalsamfunn med å utvikle miljøforskrifter og politikk for å forbedre helsen til innbyggerne,.

Dr. Jyotsna Jagai, UIC School of Public Health

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.