Dyp søvn kan være viktig behandling ved angstlidelser.

En søvnløs natt kan gi opptil 30 prosent økning i emosjonelt stressnivå, viser ny studie fra UC Berkeley-forskere.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere ved UC Berkeley har funnet at den typen søvn som er mest egnet til å roe ned den engstelige hjernen er dyp søvn, også kjent som non-rapid eye movement NREM-søvn, en tilstand der nevrale svingninger blir sterkt synkroniserte og hjertefrekvens og blodtrykk faller.

Når det gjelder angstlidelser, hadde William Shakespeares Macbeth rett da han omtalte søvn som “balsam for sarte sjeler.” Mens en hel natt med søvn stabiliserer følelsene, kan en søvnløs natt utløse opp til 30% økning i angstnivåer, ifølge ny forskning fra University of California, Berkeley.

“Vi har identifisert en ny funksjon av dyp søvn, en som reduserer angsten over natten ved å omorganisere forbindelser i hjernen,”

Matthew Walker, UC Berkeley-professor i nevrovitenskap og psykologi.

Dyp søvn angstdempende.

“Dyp søvn ser ut til å være naturlig angstdempende (angsthemmende), så lenge vi får den hver natt.”

Matthew Walker, en UC Berkeley-professor i nevrovitenskap og psykologi.

Funnene, publisert i tidsskriftet Nature Human Behaviour, gir et av de sterkeste nevrale forbindelsene mellom søvn og angst til dags dato. De peker også på søvn som et naturlig, ikke-farmasøytisk behandling mot angstlidelser, som har blitt diagnostisert hos rundt 40 millioner amerikanske voksne og øker blant barn og tenåringer.

“Studien vår antyder sterkt at utilstrekkelig søvn forsterker nivået av angst og omvendt, at dyp søvn hjelper til med å redusere slik stress,”

Eti Ben Simon, postdoktor ved Center for Human Sleep Science ved UC Berkeley.

Etter en natt uten søvn, viste hjerneskanninger at den mediale prefrontale cortex ble avskrudd, et område av hjernen som normalt hjelper med å holde angsten vår i sjakk, mens hjernens dypere emosjonelle sentre var overaktive.

“Uten søvn er det nesten som om hjernen er tung på den emosjonelle gasspedalen, uten nok brems,”

Matthew Walker, en UC Berkeley-professor i nevrovitenskap og psykologi.

Etter en hel natts søvn, hvor deltakernes hjernebølger ble målt via elektroder plassert på hodet, viste resultatene at angstnivået deres falt betydelig, spesielt for de som opplevde mer dyp NREM-søvn.

“Dyp søvn hadde gjenopprettet hjernens prefrontale mekanisme som regulerer følelsene våre, senket emosjonell og fysiologisk reaktivitet og forhindret økning av angst,” .

Eti Ben Simon, postdoktor ved Center for Human Sleep Science ved UC Berkeley.

Samme resultater i studie nummer to.

Utover å måle søvn-angstforbindelsen hos 18 opprinnelige studiedeltakerne, repliserte forskerne resultatene i en ny studie av ytterligere 30 deltakere. Hos alle deltakerne viste resultatene igjen at de som fikk mer dyp søvn om natten opplevde de laveste nivåene av angst dagen etter.

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Videre, i tillegg til laboratorieeksperimentene, gjennomførte forskerne en online studie der de fulgte 280 mennesker i alle aldre om hvordan både søvn- og angstnivået deres endret seg over fire påfølgende dager.

Resultatene viste at mengden og kvaliteten på søvn deltakerne fikk fra en natt til den neste predikerer hvor engstelige de ville føle seg dagen etter. Selv små nattlige endringer i søvn påvirket deres angstnivå.

“Personer med angstlidelser rapporterer rutinemessig å ha forstyrret søvn, men sjelden blir søvnforbedring betraktet som en klinisk anbefaling for å senke angsten,”

Eti Ben Simon, postdoktor ved Center for Human Sleep Science ved UC Berkeley.

Dyp søvn som medisin;

“Studien vår etablerer ikke bare en årsakssammenheng mellom søvn og angst, men den identifiserer den typen dyp NREM-søvn vi trenger for å roe den overaktive hjernen.”

Eti Ben Simon, postdoktor ved Center for Human Sleep Science ved UC Berkeley.

Søvn som sentral faktor for angstlidelser i den vestlige verden;

På samfunnsnivå antyder funnene at nedgangen av søvnkvalitet i de fleste industrialiserte nasjoner og den markante økningen i angstlidelser i disse samme landene kanskje ikke er tilfeldig, men har en årsakssammenheng,”

Matthew Walker, en UC Berkeley-professor i nevrovitenskap og psykologi.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.