Ny viktig innsikt om hvordan tykktarmen fungerer.

Etter tiår med studier så finner for første gang Flinders University-forskere ut hvordan tykktarmen fungerer og tømmer seg.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskerne mener dette kan føre til nye behandlinger og tilnærminger for gastrointestinale lidelser som forstoppelse, diaré og smerter og rammer hundrevis av millioner mennesker over hele verden. Studien er publisert i Journal of Physiology

Det å drive tarminnholdet gjennom tarmen kontrolleres av millioner av nevroner i tarmveggen, kjent som det enteriske nervesystemet. For å fungere uavhengig av hjernen, er et fungerende enterisk nervesystem viktig for livet – men nøyaktig hvordan det fungerer har faktisk vært et mysterium.

Ved å avdekke nevrale kretser fra det enteriske nervesystemet hos marsvin og mennesker, er professor Marcello Costa og kolleger i stand til å forstå hvordan det enteriske nervesystemet sikrer at maten sakte blir blandet og drevet langs fordøyelsesrøret, noe som muliggjør absorpsjon av næringsstoffer og utskillelse av avfall og avføring. De skriver i studien at tap eller funksjonssvikt av disse aktivitetene sannsynligvis vil underbygge forstyrret gastrointestinal transitt.

“For første gang har vi kombinert videoopptak av tarmbevegelser med en trykkmåler noe som gjør det mulig å registrere bevegelser, trykk og elektriske aktiviteter på samme tid i tykktarmen.”

professor Marcello Costa, Flinders University.

Det er velkjent at det er forskjellige mønstre av elektrisk aktivitet i glatte muskelceller langs ulike regioner i mage-tarmkanalen. Hvilke mønstre av elektrisk aktivitet som ligger til grunn for fremdrift av tarminnholdet har vært ukjente, spesielt langs tykktarmen, hvor store mengder vann reabsorberes og halvfast avføring dannes.

Funnene til forskerne avslører mønstrene for elektrisk aktivitet som ligger til grunn for fremdrift av naturlig tarminnhold og viser at fremdrift genereres av et komplekst samspill mellom distinkte enteriske nevrale kretser.

“… vi identifiserte flere distinkte nevrale mekanismer involvert i fremdrift av tykktarmsinnholdet – som svarer på det komplekse men samtidig enkle spørsmålet om hvordan nevrale mekanismer i tykktarmen styrer fremdrift av tarminnhold,” .

professor Marcello Costa, Flinders University.

Funnene viser også hvordan studier på mennesker og dyr kan være komplementære, og identifisere grunnleggende mekanismer som er delt på tvers av arter – i dette tilfellet marsvin og mennesker.

“For tiden behandler vi ofte tarmsykdommer ved å adressere symptomene, slik som å stoppe diaré eller mykgjøre avføring for å lette forstoppelse, men som et resultat av denne nye forståelsen av nevrale nettverk i det enteriske systemet, kan klinikere kunne utvikle behandlinger som behandler årsaken til problemene “

professor Marcello Costa, Flinders University.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.