fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Omega-3 like effektiv for oppmerksomheten som medisiner for noen barn med ADHD.

Forskere fra King’s College London har vist at omega-3 kosttilskudd forbedrer oppmerksomheten blant barn med ADHD, men bare blant de med lavere nivåer av omega-3 i blodet.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskerne sier at resultatene deres bringer en persontilpasset medisinsk tilnærming til psykiatrien ved å vise at omega-3 kan være effektivt for noen barn med ADHD. Tidligere forskning fra den samme gruppen fant at barn med omega-3-mangel mer sannsynlig har mer alvorlig ADHD.

I en randomisert kontrollert studie fikk 92 barn med ADHD i alderen 6-18 år høye doser av omega-3-fettsyren EPA (eikosapentaensyre) eller en placebo i 12 uker. Resultatene er publisert i tidsskriftet Translational Psychiatry.

Forskerne fant at barn med de laveste nivåene av EPA viste forbedringer i fokusert oppmerksomhet og årvåkenhet etter å ha tatt omega-3-tilskudd, men disse forbedringene ble ikke sett hos barn med normale eller høye nivåer av EPA. I tillegg hadde omega-3 tilskudd negative effekter på impulsivitetssymptomer for de barna med høyt eksisterende nivå av EPA i blodnivå.

Forskerne advarer om at foreldre bør rådføre seg med medisinsk fagpersonell før de velger å gi barna sine omega-3-tilskudd. Omega-3-mangel kan identifiseres ved tilstedeværelse av tørr og skjellende hud, eksem og tørre øyne, og kan bekreftes gjennom en blodprøve som den som ble utført i denne studien.

Dr. Jane Chang, forsker fra Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience ved King’s, sa:

‘Resultatene våre antyder at omega 3- tilskudd er minst like effektive for oppmerksomhet som konvensjonelle farmakologiske behandlinger blant de barna med ADHD som har omega -3 mangel. På den annen side er det mulig å ha for mye av det gode, og foreldre bør alltid konsultere barnas psykiatere, siden vår studie antyder at det også kan være negative effekter for noen barn. ‘

Dr. Jane Chang, forsker fra Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience ved King’s college.

Professor Carmine Pariante fra Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience at King’s, sa:

«For de barna med omega-3-mangel, kan omega 3-tilskudd være et bedre alternativ til standard stimulerende behandlinger. Studien vår setter en viktig presedens for andre ernæringsmessige intervensjoner, og vi kan begynne å bringe fordelene med ‘persontilpasset psykiatri’ til barn med ADHD. ‘

Professor Carmine Pariante fra Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience at King’s

Studien ble utført i Taiwan der deltakerne hadde et gjennomsnittlig nivå høyere enn det som er normalt i vesten. De fleste studier av barn med ADHD som hovedsakelig er utført i vestlige land, har vist gjennomsnittlig blodnivå av EPA som er lavere enn i den nåværende studien.

Professor Kuan-Pin Su, forsker fra China Medical University i Taichung, Taiwan, sa:

‘…land som i Nord-Amerika og mange land i Europa kan omega 3-tilskudd derfor ha mer utbredte fordeler for å behandle tilstanden enn i vår studie .’

Professor Kuan-Pin Su, forsker fra China Medical University i Taichung, Taiwan.

ADHD, mikronæringstoffer og persontilpasset medisin.

Studie publisert i Nature beskriver den viktige rollen kosthold og mikronæringsstoffer har på mikrobiomet – og videre påvirker mentale tilstander som ADHD. Forskerne skriver i studien at det den senere tiden har kommet mye ny kunnskap om at både kosthold og mikrobiomet spiller en sentral rolle i reguleringen mentale tilstander og blant andre ADHD. 

Studien tyder på en mekanistisk interaksjon mellom mengden av bakteriestammen Actinobacteria og ADHD, som kan ha potensielle implikasjoner for å modulere og regulere ADHD-atferd. Og de understreker behovet for mer forskning på den biologiske forbindelsen mellom ADHD, kosthold og mikrobiomet.

Forskerne fra New Zealand skriver at tilskudd med et bredt spekter av mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler, aminosyrer) er et behandlingsalternativ som nå får støtte i den vitenskapelige litteraturen, med påviste fordeler ved å modulere oppmerksomhet / hyperaktivitet (ADHD), mental tilstand, angst, stress , aggresjon og symptomer assosiert med autisme.

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune og nevrodegenerative sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune og nevrodegenerative sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Berkley professor mener vi må bevege oss bort fra å se på hvor mye vitaminer og mineraler vi trenger for å overleve – til å se hva vi trenger for å forlenge levetid og en sunn aldring.

Professor Ames ved Berkley University hevder at vitenskapen lenge har oversett det faktum at de fleste vitaminer og mineraler kreves i hundrevis av forskjellige enzymer i våre celler. Dette betyr at de samme næringsstoffene vi trenger for å opprettholde vår daglige helse – som vitamin D, omega-3 fettsyrer og magnesium – er også kritiske komponenter for enzymer som kreves for kroppens langsiktige tilstand. De spiller en avgjørende rolle i DNA-reparasjon, kardiovaskulær helse og forebygging av oksidativ skade.

Ames og hans team beskriver hvordan kroppen må rasjonalisere hvis vi ikke har tilstrekkelig mengde næringsstoffer. Da må kroppen prioritere mekanismer for overlevelse her og nå fremfor mekanismer for mer langsiktig helse.

Ames skiller på mengden vitaminer og mineraler vi trenger for å overleve og mengden vi trenger for å forlenge levetiden og en sunn aldring. Som eksempel forteller han om at man raskt ble klar over at man uten vitamin C ble syk i løpet av kort tid.

Ames skriver;

“Forebygging av degenerative sykdommer ved aldring er en annen vitenskap enn å helbrede sykdom: det vil involvere kompetanse innen metabolisme, ernæring, biokjemi og genetisk regulatoriske elementer og polymorfier,”

 Bruce Ames, Ph.D. emeritus professor i biokjemi og molekylærbiologi ved UC Berkeley.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå helseforbedring og -optimalisering ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.