fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Periodisk faste øker levetiden hos pasienter med hjertetilstander.

Ny studie bekrefter en rekke tidligere studier som slår fast at periodisk faste kan føre til bedre helse og lengre levetid.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I en ny studie fra forskere ved Intermountain Healthcare Heart Institute i Salt Lake City, har funnet at pasienter med hjertekateterisering som praktiserte regelmessig periodisk faste, levde lenger enn pasienter som ikke gjør det. I tillegg fant studien at pasienter som utøver periodisk faste, har mindre sannsynlighet for å få diagnosen hjertesvikt.

«Dette er et nytt eksempel på hvordan vi finner ut at faste regelmessig kan føre til bedre helse og lengre levetid,»

Benjamin Horne, Ph.D., direktør for hjerte- og genetisk epidemiologi ved Intermountain Healthcare Heart Institutt.

Funnene fra studien ble presentert på American Heart Association Scientific Sessions i 2019 i Philadelphia lørdag 16. november 2019.

I studien spurte forskerne 2 001 Intermountain-pasienter som gjennomgikk hjertekateterisering fra 2013 til 2015 en serie livsstilsspørsmål, inkludert hvorvidt de praktiserte rutinemessig periodisk faste. Forskerne fulgte deretter opp disse pasientene 4,5 år senere og fant ut at rutine-fastere hadde større overlevelsesrate enn de som ikke gjorde det.

Fordi folk som faster rutinemessig også er kjent for å engasjere seg i annen sunn atferd, evaluerte studien også andre parametere, inkludert demografi, sosioøkonomiske faktorer, hjertefaktor, faktiske diagnoser, medisiner og behandlinger og annen livsstil som røyking og alkoholforbruk.

Korrigerende statistisk for disse faktorene, viste fortsatt langvarig periodisk faste en sterk prediktor for bedre overlevelse og lavere risiko for hjertesvikt, ifølge forskerne.

Intermountain Healthcare Heart Institute har muligheten til å studere periodisk faste detaljert, fordi en stor del av pasientene gjør det regelmessig: en betydelig del av Utahs befolkning tilhører en kristen menighet, hvor fasting er et viktig ritual.

Dr. Horne har tidligere utført studier om risiko for diabetes og kransarteriesykdom hos pasienter og funnet at frekvensene er lavere hos pasienter som utfører rutinemessig periodisk faste. Disse studiene ble publisert i 2008 og 2012 og antydet at den flere tiår lange utviklingen av økning av de kroniske sykdommene kan forbedres ved langvarig periodisk faste.

Dr. Horne sier at det kan være en rekke faktorer som gjør periodisk fasting gunstig. Fasting påvirker en persons nivåer av hemoglobin, antall røde blodlegemer, humant veksthormon, og senker natrium- og bikarbonatnivået, samtidig som det aktiverer ketose og autofagi – alle faktorer som fører til bedre hjertehelse og spesifikt reduserer risikoen for hjertesvikt og koronar hjertesykdom .

«Med den lavere risikoen for hjertesvikt som vi fant, stemmer overens med tidligere mekanistiske studier…»

Benjamin Horne, Ph.D., direktør for hjerte- og genetisk epidemiologi ved Intermountain Healthcare Heart Institutt.

Forskerne spekulerer i at ved å faste rutinemessig over en periode på flere år og til og med flere tiår, så vil kroppen aktivere de gunstige mekanismene for faste etter kortere tid enn vanlig.

Vanligvis tar det omtrent 12 timers faste før de gunstige effektene blir aktivert, men langvarig rutinemessig faste kan føre til at tiden faktisk blir forkortet.

Det pågår ytterligere studier som vil svare på dette spørsmålet og andre spørsmål relatert til mulige mekanismer for effekter på utvikling av kronisk sykdom og overlevelse. Ytterligere forskning vil også undersøke potensielle psykologiske effekter av faste og potensielle effekter på appetitt og sanseopplevelse.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.