fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie: Bakterier i tarmen kan endre aldringsprosessen.

Et internasjonalt forskerteam har funnet ut at mikroorganismer som lever i tarmen kan endre aldringsprosessen, noe som kan føre til utvikling av kostholdsbasert behandling for å bremse den.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det internasjonale forskerteamet med forskere fra Singapore, Storbritannia og Australia ble ledet av Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) og studien ble publisert i Science.

Alle levende organismer, inkludert mennesker, sameksisterer med et utall mikrobielle arter som lever i og på dem, og mye forskning utført i løpet av de siste 20 årene har etablert mikrobenes sentrale rolle i ernæring, fysiologi, metabolisme og adferd.

Ved å bruke mus, kunne teamet ledet av professor Sven Pettersson fra NTU Lee Kong Chian School of Medicine, transplantere tarm-mikrober fra gamle mus (24 måneder gamle) til unge, bakteriefrie mus (seks uker gamle). Etter åtte uker hadde de unge musene økt vekst i tarmen og produksjon av nevroner i hjernen, kjent som nevrogenese.

Teamet viste at den økte nevrogenesen skyldtes en økning av tarmmikrober som produserer en spesifikk kortkjedet fettsyre, kalt butyrat.

Butyrat produseres gjennom mikrobiell fermentering av kostfibre i nedre del av tarmen og stimulerer produksjonen av et kjent pro-lang-levetidshormon kalt FGF21, som spiller en viktig rolle i å regulere kroppens energi og metabolisme. Når vi blir eldre, reduseres butyratproduksjonen.

Forskerne viste da at det å gi butyrat direkte til de unge bakteriefrie musene hadde de samme nevrogeneseeffektene.

«Vi har funnet at mikrober som er innsamlet fra en gammel mus, har kapasitet til å støtte nevral vekst hos en yngre mus. Dette er en overraskende og veldig interessant observasjon, spesielt siden vi kan etterligne den nevro-stimulerende effekten ved å bruke butyrat alene.»

professor Sven Pettersson fra NTU Lee Kong Chian School of Medicine

«Disse resultatene får oss til å undersøke om butyrat kan støtte reparasjon og regenerering i situasjoner som hjerneslag, ryggmargsskade og til å dempe akselerert aldring og kognitiv svikt.»

professor Sven Pettersson fra NTU Lee Kong Chian School of Medicine

Hvordan tarmmikrober påvirker fordøyelsessystemet

 Teamet undersøkte også effektene av tarmmikrobiota fra gamle til unge mus på fordøyelsessystemets funksjoner.

Med alderen reduseres levetiden til tynntarmsceller, og dette er assosiert med redusert slimproduksjon som gjør tarmcellene mer utsatt for skade og celledød. Tilskudd av butyrat bidrar imidlertid til å bedre regulere tarmbarrierefunksjonen og redusere risikoen for betennelse.

Teamet fant ut at mus som mottok mikrober fra den gamle giveren økte lengde og bredde på tarmens villi – tynntarmsveggen. I tillegg var både tynntarmen og tykktarmen lenger hos de gamle musene enn de unge bakteriefri musene.

Funnet viser at tarmmikrober kan kompensere og støtte en aldrende kropp gjennom positiv stimulering. Dette peker på en ny potensiell metode for å takle de negative effektene av aldring ved å påvirke berikelse og aktivering av butyrat.

«Vi kan tenke oss fremtidige menneskelige studier der vi vil teste kosttilskudd med butyrats evne til å støtte sunn aldring og nevrogenese hos voksne,».

professor Sven Pettersson fra NTU Lee Kong Chian School of Medicine

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Kostholdstiltak

Kroppens naturlige måte å produsere butyrat er ved hjelp av at spesifikke mikrober fermenterer kostfiber og hvor butyrat er et biprodukt av denne prosessen;

«I Singapore, med sin sterke matkultur, kan å utforske bruken av mat for å ‘helbrede’ oss selv, være et spennende neste skritt, og resultatene kan være viktige i Singapore sin søken etter å støtte sunn aldring… Og dette kan være en en milepæl i forskning på mikrobiomet»

Dr. Dario Riccardo Valenzano at the Max Planck Institute for Biology of aging in Germany

Potensielt svært viktig ny kunnskap.

«Disse resultatene er spennende og reiser flere nye åpne spørsmål både for aldringsbiologi og mikrobiomforskning, inkludert om det er en aktiv anskaffelse av butyratproduserende mikrober i løpet av muselivet og om ekstrem aldring fører til tap av dette grunnleggende mikrobielle miljøet, som kan være til slutt ansvarlig for dysbiose og aldersrelaterte dysfunksjoner, «.

Dr. Dario Riccardo Valenzano at the Max Planck Institute for Biology of aging in Germany

Professor Brian Kennedy, direktør for Center for sunn aldring ved National University of Singapore, som ga et uavhengig syn, sa:

«Det er spennende at mikrobiomet til et aldrene dyr kan fremme ungdommelige fenotyper hos en ung mottaker. Dette antyder at mikrobiota med aldring er blitt modifisert for å kompensere for de akkumulerte manglene til verten. Funnene fremmer vår forståelse av forholdet mellom mikrobiomet og dets vert under aldring og baner vei for utviklingen av mikrobiomrelaterte intervensjoner for å fremme sunn levetid. «

Professor Brian Kennedy, direktør for Center for sunn aldring ved National University of Singapore.

Studien bygger på professor Petterssons tidligere studier om hvordan transplantasjon av tarmmikrober fra sunne mus kan gjenopprette muskelvekst og funksjon hos bakteriefri mus med muskelatrofi, som er tap av skjelettmuskelmasse.

Økt fokus på kostholdets påvirkning på mikrobene og helsa.

Forskere verden over har nå stort fokus på hvordan kostholdet påvirker tarmmikrobene våre og som igjen kan være viktig for helsa. Nylig viste forskere ved University of Alberta at en økning i sukkerforbruket kan raskt øke risikoen for inflammatorisk tarmsykdom og ha en betydelig innvirkning på helsen. Karen Madsen, som spesialiserer seg på kosthold og dens virkning på inflammatorisk tarmsykdom, sa at resultatene gir et ekko for det mange pasienter med kolitt har sagt lenge: Selv små endringer i kostholdet kan få symptomene til å blusse opp.

Forskere slår i en studie publisert i Frontiers of Microbiology fast at kosthold er blant de viktigste faktorene som påvirker tarmens mikrobiota. Samtidig viser de at vestlig kosthold kan påvirke i stor grad kan påvirke utvikling av sykdommer inkludert IBD, diabetes, overvekt, hyperkolesterolemi og hjerte- og karsykdommer.

Endringer i kostholdet kan raskt endre tarmens mikrobiota. Forskerne viser til at sammenlignet med mennesker med vestlig kosthold viste innbyggere med et jordbrukskosthold i landlige områder og jeger-samlersamfunn, et betydelig større mangfold av tarmenes mikrobiota.

Jegersamlerne har, på samme måten som Alberta-forskerne beskriver som gunstig, et kosthold rikt på bl.a. fiber som fermenteres av gunstige bakterier og som igjen gir noen svært viktige kortkjeda fettsyrer (SCFA) – som de mener kan være sentralt ved betennelsesituasjoner i tarmen. SCFA spiller mange viktige roller for bl.a. å hindre en permeabel tarm, eller en såkalt lekk tarm, som er en kjent mekanisme involvert i inflammasjoner i tarmen og også andre steder i kroppen.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.