Studie: Mindfullness og yoga meditasjon kan potensielt hjelpe med å bearbeide angst.

Forskere mener at mindfulness og yoga kan endre hvordan hjernen behandler angstfremmende minner.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I studien ledet av Massachusetts General Hospital (MGH) er publisert i Biological Psychiatry, rapporterer et team forskere at mindfulness-meditasjon ser ut til å bidra til å dempe angst- assosiasjoner.

Angst er for mange lammende og kan gi mange begrensninger i livet. Det forskes mye på tiltak som kan hjelpe, og vi skrev for eksempel nylig at forskere viser at søvn kan være svært viktig ved angstlidelser. De rapporterer at dyp søvn kan redusere angsten over natten ved å omorganisere forbindelser i hjernen

Flere studier har dokumentert at meditasjonsprogrammer for mindfulness, som yoga, er nyttige for å redusere angst. Denne nye studien undersøkte om mindfulness kan hjelpe enkeltpersoner til å lære seg å tilpasse seg mer positivt til årsakene til deres angst.

“Mindfulness-trening kan forbedre følelseregulering ved å endre måten hjernen vår reagerer på det vi er redd for og minne oss om at trusselen ikke er tilstede lenger,”

Gunes Sevinc Ph.D., forsker ved Institutt for psykiatri ved MGH.

Forskerne brukte MR-hjerneskanninger og en frykt-relatert oppgave for å undersøke endringer i hjernen assosiert med oppmerksomhet og minne etter mindfulness meditasjonstrening. De hadde også en treningsbasert kontrollgruppe med fokus på stressmestring. Forskerne fant at endringer i hjernen etter opplæring i mindfulness og yoga var assosiert med forbedret evne til å huske og dermed svare på en mer adaptiv måte.

Fortidens vonde minner.

“Frykt og angst har en veldig vanlig komponent – minnet om noe eller en hendelse som fremprovoserte frykt i fortiden vil ofte utløse en fryktrespons når vi blir påminnet om hendelsen, selv om det ikke er noen direkte trussel i dag.”

Gunes Sevinc Ph.D., forsker ved Institutt for psykiatri ved MGH.

Forskerne viser viktigheten av å forstå sin fryktrespons;

“Dataene indikerer at mindfulness kan hjelpe oss å erkjenne at noen fryktreaksjoner er uforholdsmessige kraftige i forhold til trusselen – og dermed reduserer fryktresponsen mot disse stimuli. Mindfulness kan også styrke vår evne til å huske denne nye, mindre angstfulle reaksjonen, og dermed bryte angstvanen,”

Sara Lazar , Ph.D. MGH Psychiatric Neuroimaging Research Program

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.