fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie: Sukker øker risikoen for inflammatorisk tarmsykdom.

En økning i sukkerforbruket kan raskt øke risikoen for inflammatorisk tarmsykdom og ha en betydelig innvirkning på helsen vår, viser en ny studie fra University of Alberta.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I en studie publisert i Scientific Reports, fant forskere at mus hadde økt risiko for kjemisk indusert kolitt, betennelse, og mer alvorlige symptomer etter bare to dager med et høyt sukkerforbruk sammenlignet med de som spiste et balansert kosthold.

Karen Madsen, som spesialiserer seg på kosthold og dens virkning på inflammatorisk tarmsykdom, sa at resultatene gir et ekko for det mange pasienter med kolitt har sagt lenge: Selv små endringer i kostholdet kan få symptomene til å blusse opp.

«Det har tidligere vist seg at typen kosthold kan endre risikoen din for sykdom,»

Professor Karen Madsen, Department of Medicine, Division of Gastroenterology, University of Alberta

Professor Madsen sier de lenge har forstått at kostholdet er svært viktig og at sukkerinntak kan være sentralt – men de har ikke før nå forståelse for hvor raskt endringen kan skje;

«Vi ønsket å forstå hvor lang tid det tar før en endring i kostholdet gir en innvirkning på helsen. Når det gjelder sukker og kolitt, tok det bare to dager, noe som virkelig var overraskende for oss. Vi trodde ikke det ville skje så raskt.»

Professor Karen Madsen, Department of Medicine, Division of Gastroenterology, University of Alberta

Sukker som drivstoff for ‘dårlige’ bakterier, mikrober og sopp

Hva kan føre til en så betydelig endring på så kort tid? Det viser seg at det handler om tarmmikrober og innvirkningen maten har på dem.

Fiberrik mat fungerer som drivstoff for de «gode» bakteriene som lever i tarmen og produserer kortkjedede fettsyrer, som er kritiske for en effektiv immunrespons. Kosthold med mye sukker og redusert inntak av fiber gir næring til «dårlige» mikrober, som E. coli, som er assosiert med betennelse og en dårligere immunrespons. Tidligere har professor Madsen vært ansvarlig for andre studier som viser hvordan økt sukkerinntak stimulerer til en dysbiotisk, ubalansert, tarmflora. Den dysbiotiske mikrobiotaen kan stimulere veksten av sopp ytterligere som igjen kan forverre tilstanden. Og sopp som f.eks Candida Albicans får som kjent også næring til å vokse fra sukker.

Madsens nye studie viste at musene på diett med høyt sukker hadde større tarmvevskader og en mangelfull immunrespons. Disse problemene ble lindret da kostholdet ble supplert med kortkjedede fettsyrer som normalt ble produsert av de gode bakteriene.

«Overraskende viser vår studie at selv kortvarig sukkerforbruk virkelig kan ha en skadelig innvirkning, og derfor er det en dårlig ide at det er OK å spise sunt hele uken og unne seg søppelmat i helgen,»

Professor Karen Madsen, Department of Medicine, Division of Gastroenterology, University of Alberta

Oppfølgingsstudier kan også bane vei for muligens å bruke kortkjedede fettsyrer som kosttilskudd, bemerket hun.

Kostholdsendring er for mange vanskelig.

Madsen sier;

«Å endre noens kosthold er noe av det vanskeligste man kan gjøre, selv om du forteller dem at det vil løse helseproblemene deres,» .

Professor Karen Madsen, Department of Medicine, Division of Gastroenterology, University of Alberta

Madsen viser liten tro på at mennesker har evne til å endre kosthold;

«Folk vil spise det de vil spise, så kortkjedede fettsyrer kan muligens brukes som kosttilskudd for å beskytte mennesker mot skadelige effekter av sukker på inflammatorisk tarmsykdom.»

Professor Karen Madsen, Department of Medicine, Division of Gastroenterology, University of Alberta

Mulig kobling til nevrodegenerative sykdommer

Madsen og hennes kolleger viste også at bare to dager med høyt sukker og fraværet av kortkjedede fettsyrer forårsaket en økning i tarmpermeabiliteten, altså en såkalt lekk tarm, noe som åpner interessante muligheter for forskning på hvordan kosthold kan påvirke bakteriene i mage-tarmkanalen, hvordan de kan gå inn i blodbanen og videre påvirke hjernen.

«Det er en økende mengde bevis som antyder at det er en kobling mellom bakteriene i tarmen vår og nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers og Parkinson,»

Professor Karen Madsen, Department of Medicine, Division of Gastroenterology, University of Alberta

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Madsen mener dette potensielt kan vise hvordan tarmen og tilstander i hjernen kan henge sammen;

«Fordi studien vår viste at permeabiliteten i tarmen økte ganske dramatisk hos musene på dietten med med høyt sukker – noe som betyr at bakterier fritt kan bevege seg fra tarmen, der de normalt oppholder seg, til resten av kroppen – som øker muligheten for at dette fenomenet kanskje driver disse sykdommene, men dette må undersøkes videre. «

Professor Karen Madsen, Department of Medicine, Division of Gastroenterology, University of Alberta

Økt fokus på kosthold og mikrobiomet ved inflamatoriske tarmsykdommer.

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD), og dens to undertyper Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er multifaktoriell, og utvikler seg på grunn av et komplekst samspill mellom genetiske, miljømessige, mikrobielle og immunologiske faktorer. Av interesse er den parallelle økningen av både et ‘vestlig kosthold’ (dvs. et kosthold som inneholder mye fett og raffinert sukker) over hele verden, og en tilsvarende geografisk økning i forekomsten av IBD, som fortsetter å vokse som et globalt helseproblem.

Forskerne skriver at en rekke studier har vist en sammenheng mellom inntak av raffinert sukker og kunstige søtstoffer og økt forekomst av IBD.

Og interessant nok kan den forhøyede forekomsten av IBD assosiert med et sukkerrikt kosthold reverseres av en diett rik på fiber. Den beskyttende mekanismen for kostfiber antas delvis å skyldes metabolismen av karbohydratpolymerer til kortkjedede fettsyrer (SCFA) av spesifikke bakteriepopulasjoner1. SCFA-er, som inkluderer butyrat og acetat, antas å spille en rolle i IBD som støttes av det faktum at lavere nivåer av SCFA-er er blitt vist i avføringen til IBD-pasienter.

Endringer i mikrobiell sammensetning i tarmen har også blitt assosiert med IBD; mest synlige reduksjoner i nivået av Firmicutes og / eller Bacteroides og en økning i relativ mengde Proteobacteria er blitt beskrevet i en rekke publikasjoner.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.