fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studier: Tarmen og kostholds rolle ved eksem, allergi og migrene.

I økende grad knytter forskning mekanismer og ubalanse i tarmen til sykdommer som man kanskje ikke kobler til tarmsfunksjonen – som astma, allergi og eksem.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Den medisinfaglige organisasjonen IFM har gjort en gjennomgang av en rekke studier som ser på hvordan mekanismer og ubalanse i tarmen påvirker en lang rekke helsetilstander.

Arbeid fra flere forskere har knyttet tarmslimhinne-permeabilitet til mange kroniske tilstander. Videre er intestinal dysbiose, altså en ubalanse i samlingen av mikrober i tarmen, kjent for å spille en rolle i mange kroniske tilstander, og reaksjoner på mat kan manifestere seg langt fra tarmene.

En av de vanligste konsekvensene av matreaksjoner kan være hodepine og migrene, sier hodepinespesialist Dr. Robert Sheeler, MD. Han beskriver mange typer symptomer som kan manifestere seg ved matreaksjoner.

Tarmen, maten og huden.

Matreaksjoner kan også gi utslett eller hudproblemer. Forbindelsen mellom forstyrrelse i tarmslimhinnen og eksem er velkjent, da hudmikrobiomet og barriereintegriteten (såkalt lekk tarm) er kjent for å være påvirket hos pasienter med eksem, og forbindelsen mellom hudmikrobiomet og tarmenes mikrobiom er klar.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Det har nå faktisk kommet en rekke studier som viser at behandlinger som tar sikte på å gjenopprette balansen i tarmenes mikrobiom, som inntak av probiotika, potensielt kan redusere eksem. Dette antyder at å reparere tarmen kan være nøkkelen til å redusere eksemets alvorlighetsgrad.

Videre er bakterien Staphylococcus aureus på huden kjent for å spille en rolle ved eksem, atopisk dermatitt. Og en uvanlig økning av Staphylococcus aureus er funnet på huden til individer med tilstanden.

Motreaksjoner og eksem

Studier det å fjerne inflammatoriske triggere kan være en kraftfull tilnærming. For eksempel kan «markant forbedring» av atopisk dermatitt sees ved fjerning av kostholdstriggere, og forskerne antyder også innånding av allergener kan spille en rolle i atopisk dermatitt, eksem.

Hos barn er eksem og matallergi (IgE-mediert) sterkt korrelert, hvor 30% av barn med moderat til alvorlig eksem har matallergi. I en studie med voksne pasienter med atopisk dermatitt, korrelerte alvorlighetsgraden av atopisk dermatitt med veldig høy IgE-reaktivitet: 92% av pasienter med alvorlig og 83% av pasientene med moderat atopisk dermatitt viste reaktivitet.

Videre forskning har funnet at atopisk dermatitt er en prediktiv risikofaktor for matoverfølsomhet hos spedbarn, noe som ytterligere forbinder huden og tarmen og antyder at huddysbiose eller slimhinne-permeabilitet kan potensielt utløse matreaksjoner i noen tilfeller.

Hodepine, migrene og matreaksjoner

Personer med kroniske gastrointestinale symptomer har større sannsynlighet for hodepine eller migrene. Den pro-inflammatoriske immunresponsen assosiert med tarmpermeabilitet (lekk tarm) spiller sannsynligvis en rolle i å øke hodepine og migrene. I en stor retrospektiv studie var det mer sannsynlig at pasienter med migrene hadde ​​migrene, og de med spenningshodepine var mer utsatt for magesår enn kontrollgruppene.

NÅR STANDARD-DIETTER IKKE FUNGERER.

En rekke studier antyder at optimalt kosthold er ulikt fra person til person – og kan endre seg over tid. Les mer om dette her.

Mange pasienter som lider av migrene eller kronisk hodepine oppgir at kostholdsfaktorer spiller en rolle. Kostholdsintervensjoner må ofte tilpasses individuelt, og intervensjoner må legge vekt på generell helseoptimalisering i stedet for bare kostholdsrestriksjoner. Imidlertid tyder forskning på at visse typer mat kan utløse hodepine. For eksempel utelukket en studie av 115 barn med kronisk hodepine koffein, MSG, kakao, aspartam, ost, sitrus og nitrater i seks uker. Etter seks uker led 87% av barna ikke lenger av hodepine.

Tre studier har også undersøkt hvordan testing av IgG-antistoff kan lede til utelukkelse av visse matvarer, som hver viser en reduksjon i hodepine når disse matvarene ble eliminert. En av disse studiene inkluderte også et inngrep for å støtte tarmen, i dette tilfellet ved å bruke probiotika, altså tilførsel av gunstige bakterier.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.