fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forbindelser fra Humle-planten med gunstig effekt på metabolsk syndrom – gjennom å påvirke mikrobiomet.

Et kosthold med mye mettet fett og raffinert sukker forårsaker kronisk lavgradig betennelse som bidrar til utvikling av metabolsk syndrom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forbindelser fra humle-planten kan bekjempe metabolsk syndrom ved å påvirke tarmmikrobiomet og endre metabolismen til syrer produsert i leveren, skriver forskere fra Oregon State University (OSU) i en ny studie publisert i Molecular Nutrition and Food Research.

Funnene er et viktig fremskritt i å forstå hvordan Xanthohumol, en forbindelse som bidrar til humles smak, fungerer. Det er et viktig skritt mot å forbedre levetiden til anslagsvis 35% av alle amerikanske voksne som lider av metabolsk syndrom.

Studien bygger på tidligere forskning ved OSU som fant at xanthohumol, ofte forkortet til XN, og to hydrogenerte derivater, DXN og TXN, sannsynligvis kan forbedre kognitive og andre funksjoner hos personer med syndromet.

Mennesker anses å ha metabolsk syndrom hvis de har minst to av følgende tilstander: overvekt, høyt blodtrykk, høyt blodsukker, lave nivåer av «godt» kolesterol og høye nivåer av triglyserider.

Et kosthold med mye mettet fett og raffinert sukker forårsaker kronisk lavgradig betennelse som bidrar til utvikling av metabolsk syndrom; syndromet er assosiert med kognitiv dysfunksjon og demens i tillegg til å være en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes.

I forrige studie viste tester i en musemodell at XN, DXN og TXN forbedrer glukoseintoleranse, insulinresistens og følsomhet for leptin – et hormon som forteller deg at du er mett når du har spist nok og også hjelper til med å regulere energiforbruket. Alle disse endringene antas å være gunstige i kampen mot metabolsk syndrom.

I den nyeste studien fikk laboratoriedyr utelukkende et fettfattig kosthold, eller et fettfattig kosthold som inkluderte XN, TXN eller DXN. Forskere målte deretter forbindelsenes effekter på gallesyrer – galle er en væske produsert av leveren som hjelper med fordøyelsen av fett – vevsbetennelse og tarmmikrobiomsammensetning.

Resultatene viser at hver av humleforbindelsene påvirket mikrobesammensettingen, reduserte betennelse og endret gallesyremetabolisme – det var en reduksjon i sekundær gallesyreproduksjon og en økning av konjugerte gallesyrer, som er indikatorer på forbedret energimetabolisme, glukosemetabolisme og kolesterolmetabolisme.

EU med nytt behandlings-fokus på autoimmune og nevrodegenerative sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune og nevrodegenerative sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

«Endringer i metabolisme i tarmen og gallesyret ser ut til å forklare i det minste delvis hvorfor XN og dets derivater fører til forbedringer i overvekt og andre aspekter ved metabolsk syndrom,»

Adrian Gombart, professor i biokjemi og biofysikk ved College of Science og en hovedforsker ved OSUs Linus Pauling Institute.

Humlen dreper dårlige mikrober og bevarer de gode.

«Men dette er ikke nødvendigvis årsak og virkning – vi må vite hvilke endringer i mikrobiotaen som er gunstige.»

Adrian Gombart, professor i biokjemi og biofysikk ved College of Science og en hovedforsker ved OSUs Linus Pauling Institute.

Forsker Fred Stevens, professor i farmasøytisk vitenskap ved OSU College of Pharmacy og også hovedforsker ved Linus Pauling Institute, synes det er oppsiktsvekkende endringer i tarmmikrobiomet og sier at humleforbindelsene tidligere har vist seg å ha antimikrobielle egenskaper.

«slik at de kan drepe enkelte mikrober som ikke er gunstige og bevare andre som er det.»

Adrian Gombart, professor i biokjemi og biofysikk ved College of Science og en hovedforsker ved OSUs Linus Pauling Institute.

Forskerne konkluderer med at endringer i tarmmikrobiota og gallesyremetabolisme kan delvis forklare forbedringene forbundet med administrering av xanthohumol og dets derivater.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.