fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere: Forebygging av kronisk sykdom kan forbedre opioidmisbruk.

Amerikanske forskere mener det er en åpenbar sammenheng mellom misbruk av opioider og underliggende kronisk sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien publisert i CDC publikasjonen Preventing Chronic Disease er den første som har undersøkt sammenhengen mellom sykehusinnleggelser på grunn av misbruk av opioider og kronisk sykdom.

«Når vi ser på opioidkrisen, har mesteparten av fokuset vært å behandle opioid overdosering, for eksempel å gjøre nalokson mer tilgjengelig. Det er et godt øyeblikkelig inngrep, men på sikt må vi identifisere de underliggende problemene med epidemien , «

Janani Thapa, ekspert på kronisk sykdom ved UGAs College of Public Health.

Når de fleste av helsepersonell snakker om risikoen ved å leve med en kronisk sykdom, er ikke opioidavhengighet på listen, men for Thapa er knytningen åpenbar.

«Kronisk sykdom er assosiert med smerter. Smerter er assosiert med opioidbruk – så tenkte vi, la oss se på det og legge noen tall bak sammenhengen.»

Janani Thapa, ekspert på kronisk sykdom ved UGAs College of Public Health.

Én av fire amerikanske voksne lever med minst en kronisk sykdom, og mange av disse sykdommene ledsages av kroniske smerter. Artritt er ett vanlig eksempel. Overvekt er en annen.

Derfor var Thapa og hennes medforfattere spesielt interessert i mønstrene til opioidrelaterte sykehusinnleggelser blant pasienter med tilstander hvor det mest sannsynlig var foreskrevet opioider, inkludert astma, leddgikt, kreft, leversykdom og hjerneslag.

Forskerne samlet inn pasienterdata fra et nasjonalt utvalg av sykehus, og de så på utbredelsen av kronisk sykdom blant pasienter som hadde blitt innlagt for en opioidrelaterte skader, fra 2011 til 2015.

Resultatene viste at over 90% av de opioidrelaterte sykehusinnleggelsene var blant pasienter med to eller flere kroniske sykdommer.

Thapa sier de som arbeider med folkehelse og i helsevesenet må være klar over overlappingen mellom to av landets voksende epidemier og prioritere å finne alternative, ikke-avhengighetsskapende strategier for å håndtere kroniske smerter.

EU med nytt behandlings-fokus kroniske autoimmune og nevrodegenerative sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune og nevrodegenerative sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivtLes alt om dette her.

«Dette er ikke separate problemer – tallene vi har, viser at sykehusinnleggelse skjer fordi disse pasientene tar smertestillende medisiner, og kronisk sykdom ligger til grunn for mange av disse tilfellene.»

Janani Thapa, ekspert på kronisk sykdom ved UGAs College of Public Health.

Thapa håper denne studien starter en diskusjon om tildeling av mer av ressursene som strømmer inn for å dempe opioidkrisen til kronisk sykdomsforebygging.

«Vi går glipp av en nøkkelkomponent hvis vi ikke fokuserer på å forhindre misbruk av opioider gjennom kronisk sykdomsforebygging,» .

Janani Thapa, ekspert på kronisk sykdom ved UGAs College of Public Health.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.