fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere: forståelse av inflammatoriske mekanismer kan bidra til å beskytte mot demens og Alzheimers sykdom.

Omfattende ny studie viser hvordan mat, mikronæringstoffer og mage/tarm knyttes tett til inflammasjoner og videre nevroinflammasjon, demens og Alzheimers.

En ny omfattende gjennomgang av Department of Biology, Lamar University, Beaumont, TX, USA viser hvordan mat, mikronæringstoffer og mage/tarm potensielt knyttes tett til inflammasjoner og videre nevroinflammasjon.

Forskerne konkluderer at en forståelse av inflammatoriske mekanismer som påvirker utviklingen av Alzheimers sykdom kan bidra til å beskytte mot demens og Alzheimers sykdom.

Stort medisinsk gjennombrudd.

Denne nye studien om Alzheimers og demens viser det kraftige fokuset på hvordan påvirkbare miljøfaktorer er helt sentralt i utvikling av inflammatoriske tilstander.

Nylig ble det publisert en svært omfattende gjennomgang av en stor gruppe internasjonale eksperter, som også inkluderer forskere fra National Institutes of Health, Stanford University, Harvard Medical School, Columbia University Medical Center og University College London, som peker på betennelsesrelaterte sykdommer som årsak til 50 prosent av alle dødsfall over hele verden. De advarer – men sier også at hver enkelt av oss faktisk kan påvirke dette i stor grad. Les den viktige studien her.

Nevrokognitive lidelser, som Alzheimers sykdom (AD), rammer millioner av mennesker over hele verden og er preget av kognitiv svikt. Studier av mennesker og dyr har vist at kronisk immunrespons og betennelse er viktige faktorer i patogenesen av AD.

Kronisk betennelse kan akselerere aggregeringen av amyloid-p-peptider og senere hyperfosforylering av tau-proteiner. De eksakte årsaksmekanismene til AD er ikke tydelig, men genetikk, miljøfaktorer og livsstil er knyttet til nevrodegenerative sykdommer. Livsstilsvaner, som for eksempel dårlig kosthold, er assosiert med betennelse og kan fremskynde eller bremse progresjonen av nevrodegenerative sykdommer. Den omfattende gjennomgangen av Lamar University gir en gjennomgang av potensielle tilstander og faktorer som stimulerer til inflammatoriske prosesser i AD.

Denne nye innsikten om hvordan livsstilsvaner og miljøfaktorer, som kosthold, passer inn i AD-patologi gjennom kronisk betennelsesrespons – kan bidra til å utforme nye strategier for å behandle og forsinke utviklingen av sykdommen.

Videre, under Alzheimers sykdom, blir blodhjerne-barrieren lekk på grunn av akkumulering av Aβ-peptider, noe som kan tillate inflammatoriske stoffer og infiltrere sentralnervesystemet.

Kosthold og nevroinflammasjon

Kosthold spiller en svært viktig rolle i å introdusere antioksidant- og betennelsesdempende faktorer, forme mikrobiomet og behandle fordøyelsesproblemer som f.eks glutenoverfølsomhet, som kan redusere betennelse og AD-progresjon. Gjentatte og langvarige betennelsestilstander gjennom en persons levetid antyder tilstedeværelsen av en kronisk betennelsestilstand. De kumulative effektene av denne kroniske betennelsen kan påvirke de forskjellige stadiene av AD.

Forskerne skriver at å utvikle betennelsesdempende tilnærminger til livsstilsvaner og miljøfaktorer kan sannsynligvis redusere progresjonen eller forsinke begynnelsen av AD. For eksempel kostholdstiltak kan forsinke eller bremse progresjonen av AD, og studer viser minst med 3 til 5 år. Å utdanne befolkningen om å utsette AD ved tidlig oppdagelse av sykdommen i kombinasjon med tidlig intervensjon kan fungere som effektive metoder for å dempe AD.

Forskerne diskuterer følgende faktorer i sin gjennomgang:

  • B-vitaminer B2, B6, B12 og folat
  • Vitamin C
  • Vitamin d
  • E-vitamin
  • Vitamin K
  • BALANSE AV OMEGA-3 / OMEGA-6 fettsyrer
  • GLUTEN

Økt tarmpermeabilitet, lekk tarm og mibrobiomet.

Forstyrrelser, som mat og miljøgifter, som endrer sammensetningen av mikrober som bakterier og sopp i tarmen, kan stimulere forskjellige mekanismer som til slutt øker risikoen for AD. Tarmmikrobiota kan bli forstyrret etter eksponering for antibiotikabehandling, endringer i kostholdet, ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner, mat-tilsetningsstoffer, forskjellige helsetilstander og sykdomsfremkallende infeksjoner og mer.

I tillegg kan endringer i mengdene av nevrotransmitterne GABA og serotonin og glutamat på grunn av endringer i mikrobiomet bidra til utviklingen av demens og Alzheimers sykdom.

Rapporten nevner også hygienehypotesen som antyder at en altfor hygienisk vestlig livsstil som inkluderer bruk av tilsetningsstoffer, misbruk av antibiotika, rent drikkevann og generelt høyt sanitetsnivå, resulterer i lavere infeksjonsnivå og til slutt immunsystemets funksjonssvikt.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.