fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Harvard-forskere advarer med at selv lavere nivåer luftforurensning kan forårsake mer helseskade enn tidligere antatt.

Studier viser at luftforurensning er knyttet til tidligere ukjente årsaker til sykehusinnleggelser og til og med ved nivåer av luftkvalitet innenfor internasjonale krav.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Harvard-forskerne mener at Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for luftkvalitet bør revideres.

En kortvarig eksponering for fint svevestøv i luften (kjent som PM2.5) er assosiert med flere nylig identifiserte årsaker til sykehusinnleggelser, selv ved nivåer under internasjonale grenseverdier for luftkvalitet, viser to linkede studier fra Harvard Medical School og University of Southampton publisert i The BMJ.

Studiene bekrefter også flere tidligere etablerte årsaker til sykehusinnleggelse assosiert med kortvarig eksponering for PM2.5 inkludert hjerte- og lungesykdommer, diabetes, Parkinsons sykdom og diabetes.

Et forskerteam ved Harvard Chan School of Public Health analyserte mer enn 95 millioner voksne over 65 år i USA fra 2000 til 2012.

Årsaker til innleggelse på sykehus ble klassifisert i 214 gjensidig utelukkende sykdomsgrupper, og disse ble knyttet til estimert daglig eksponering for PM2,5 basert på data fra det amerikanske miljøvernbyrået.

Forskerne estimerte deretter den økte risikoen for innleggelse og de tilsvarende kostnadene forbundet med en økning på 1 ug / m3 i kortvarig eksponering for PM2,5 for hver sykdomsgruppe.

De fant at hver 1 ug / m3 økning i PM2.5 var assosiert med 2.050 ekstra sykehusinnleggelser, 12.216 dager på sykehus og $ 31mill i omsorgskostnader for sykdommer som ikke tidligere var assosiert med PM2.5 inkludert sepsis , nyresvikt, urinveier og hudinfeksjoner.

Dessuten forble disse koblingene selv når analysen var begrenset til dager da PM2.5-konsentrasjonen lå under WHOs retningslinjer for luftkvalitet, noe som antydet at de trenger en oppdatering, sier forskerne.

Forskerne sier de at denne studien

«oppdaget flere nye årsaker til sykehusinnleggelser assosiert med kortvarig eksponering for PM2.5 og bekreftet flere allerede kjente assosiasjoner, selv ved daglige PM2.5-konsentrasjoner under dagens WHO-retningslinje.»

Forskere fra Harvard Chan School of Public Health og University of Southampton

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller “miljøsykdommer”.

I denne første av en serie artikler om den “stille” epidemien med autoimmune, immunologiske og nevro-inflammatoriske tilstander, ser vi på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre. Les mer her.

«Kunnskapen vår om helseeffektene av PM har fortsatt mangler på mange områder,» sier forskere ved University of Southampton – men…

…de antyder at dagens tall for luftkvalitet-assosiert sykdom «kan være betydelige undervurderinger.»

Forskerne avslutter med en viktig advarsel;

«Det er klart det fortsatt er mye å lære, men vi skal ikke tolke kunnskapshull som mangel på bevis,»

Forskere fra Harvard Chan School of Public Health og University of Southampton

og sist men ikke minst…

Jo tidligere vi handler, jo raskere vil verdens befolkning høste av fordelene.»

Forskere fra Harvard Chan School of Public Health og University of Southampton

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her og du kan lese mer om Funksjonellmedisinsk Institutt her.

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.