Ny studie viser hvordan tarmbakterier samhandler og er avhengige av hverandre.

Komplekst hierarkisk nettverk av mikrober hvor noen mikrober spiser maten menneskene spiser – og de mikrobene produserer igjen stoffer som andre mikrober spiser.

Forskerne antyder et nettverk på fire nivåer (trofiske nivåer) for tarmmikrobene, og at denne tilnærmingen kan bidra til å forbedre forståelsen av menneskets tarmsfunksjon. Studien viser også hvor viktig maten menneskene spiser er for sammensettingen av hele tarmmikrobiomet.

En ny beregningsmodell antyder at mat-nettverket til det menneskelige tarm-mikrobiomet følger en hierarkisk struktur som ligner på økosystemer i større skala. Forsker Tong Wang ved University of Illinois og kolleger presenterer modellen i PLOS Computational Biology.

I den menneskelige tarmen bytter hundrevis av arter av mikrober næringsstoffer i et komplekst matnettverk. Storskala matnetverk, for eksempel tropiske skoger, følger typisk et hierarki der energi strømmer fra planter, til planteetere og videre til rovdyr. Wang og kollegene lurte på om tarmmikrobiomet kunne anses å følge et lignende hierarki, fra mikrober som bruker næringsstoffer i mat spist av den menneskelige verten, til de som spiser næringsstoffer produsert av de første mikrobene, og så videre.

For å undersøke dette spørsmålet utviklet forskerne en beregningsmodell som bruker en kjent art av mikrober i en persons tarm for å forutsi mikrobielle metabolitter – stoffene mikrober genererer som en del av deres biologiske aktiviteter, og som igjen kan tjene som næringsstoffer for andre tarmmikrober. Metabolitt-hypotesene generert av modellen er i tråd med andre data, noe som gir støtte for dens nøyaktighet.

Forskerne viser hvordan mikrobene er organisert hierarkisk og er avhengig av hverandre, som i større økosystemer. https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1007524

Den nye modellen spår faktisk et fire-nivå hierarki for matnettverket til tarmens mikrobiom. Dette antyder også at artssammensetningen systematisk endres langs tarmen. I nærheten av inngangen til den nedre delen av tarmen kan man finne bakterier fra det høyeste hierarkiske nivået – de som forbruker næringsstoffer i mat spist av mennesket. Nær enden av tarmen kan man finne bakterier fra det laveste nivået.

“Det er en stor fordel å kunne forutsi metabolske profiler fra arts-genomer, slik algoritmen vår gjør,”

Forsker Tong Wang ved University of Illinois

Spesifikt fant forskerne at forskjellige polysakkarid-nedbrytende (Polysakkarider er en sukkerpolymer som består av langkjedete molekyler, satt sammen av mange monosakkarider. Polysakkarider kalles også langsomme karbohydrater, fordi de ikke tas så hurtig opp i kroppen. Wikipedia) arter fra slektene Prevotella og Bacteroides pleier å være det første mikrobielle laget, noe som fører til produksjon av acetat.

Stort gjennombrudd i forskning på kroniske sykdommer.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke. Les mer her.

Dette acetatet er på sin side det viktigste grunnlaget for butyratproduserende bakterier som forskjellige arter av Eubacterium og Roseburia, så vel som den mer kjente Faecalibacterium prausnitzii. Forskerne plasserer disse artene i de etterfølgende lagene i det trofiske nettverket.

Butyratet og valeratet som skilles ut av disse artene vil videreføres til trofiske nivåer 3 og 4.

Tilsvarende vil forskjellige sulfatreduserende arter (f.eks. Desulfovibrio piger, Bilophila wadsworthia) og acetogene bakterier (f.eks. Blautia hansenii), så vel som biproduktene deres, vanligvis gitt de lavere trofiske nivåene.

Man kan også se at mot de lavere trofiske nivåene er metabolitter enten veldig enkle og energifattige, eller er de som ikke kan konsumeres av noen mikrobielle arter i tarmen, for eksempel forskjellige aminer, kortkjedede fettsyrer (SCFA) og sekundære gallesyrer. Forskerne mener derfor at disse sistnevnte sett med metabolitter derfor vil være til stede i avføringen og i tarmen.

Forskerne jobber nå med å utvikle modellen ved å bruke en maskinlærende tilnærming for å forstå viktige konkurranseforhold mellom tarmenes mikrober. Dette kan forbedre modellens nøyaktighet og potensielt redusere behovet for dyre målinger av metabolske profiler i forskning på tarmfunksjon.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.