fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Probiotika kan hjelpe til med å behandle kolikk hos spedbarn.

Probiotika – eller «gunstige bakterier» har vist varierende suksess ved kolikk – men nå har forskere funnet en spesifikk stamme som reduserte symptomer med 50% hos 80% av studiedeltakerne.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I en ny studie publisert i Alimental Pharmacology & Therapeutics har forskere vist at en bestemt probiotisk stamme (Bifidobacterium animalis subsp. Lactis BB-12) reduserte varigheten av daglig gråt med mer enn 50% hos 80% av de 40 spedbarna som fikk probiotika en gang daglig i 28 dager, med gunstige effekter på søvnvarighet og på avføringsfrekvens og konsistens.

Funnene antyder at i hvert fall en stor del av barna med kolikk har ubalanser i mikrobiotaen, som kan gi de ubehagelige symptomene.

Spedbarns kolikk er en veldig vanlig gastrointestinal lidelse som rammer opptil 25% av spedbarn de første 3 månedene av livet, og selv om det er en godartet tilstand, er det kilde til mye lidelse for spedbarn og deres familier.

Effekten som ble sett i studien var assosiert med en positiv modulering av tarmens mikrobiom, med økt bakterieproduksjon av butyrat, en kortkjedet fettsyre som er i stand til å positivt regulere tarmens transittid, smertetolleranse, tarm-hjerneaksen og betennelse .

«Studien vår gir bevis for den viktige rollen tarmmikrobiota har som et mål for intervensjoner mot spedbarnskolikk,» s

Roberto Berni Canani, MD, PhD ved University of Naples «Federico II,» i Italia.

Forskerne understreker at funnene i denne studien er gjort med en helt spesifikk stamme og ikke gjelder for andre probiotiske stammer.

«Det er relevant å understreke at denne studien studerte en spesifikk godt karakterisert probiotisk stamme, og at disse funnene ikke kan ekstrapoleres for andre probiotiske stammer.»

Roberto Berni Canani, MD, PhD ved University of Naples «Federico II,» i Italia

En rekke studier viser hvordan den kortkjeda fettsyren Butyrat kan spille en avgjørende rolle ved lekk tarm og en rekke inflammatoriske tilstander og IBS.

Kortkjede fettsyrer (SCFA=Short Chain Fatty Acid), som Acetat, Propionat og Butyrat, er bakterielle metabolitter generert via fermentering av kostfibre. I praksis kan vi si at det er bakterier som produserer disse fettsyrene. Og disse bakteriene produserer fettsyrene ved at de fermenterer kostfibre. Disse tre nevnte fettsyrene utgjør 95% av SCFAene i tarmen.

SCFAer er anerkjent som den viktigste energikilden for kolonepitelet eller tarmbarrieren eller tarmslimhinnen, epitelcellene som utgjør det tynne laget av en slimhinne som dekker tarmens overflate.

Så tidlig som i 1980-årene mente flere forskere at SCFAene kunne bidra til å bedre situasjonen for ulike former for kolitt. Nå har mer enn to tiår etter den første kliniske beskrivelsen opplyst de grunnleggende mekanismer som SCFA påvirker immunforsvaret for å fremme homeostase, som vil si opprettholdelse av et stabilt og balansert indre fysiologisk miljø i en organisme.

SCFAene er som nevnt avledet fra bakteriell fermentering av ufordøyelige kostfibre i tarmene. Interessant nok varierer mengden av de forskjellige SCFAer på forskjellige steder gjennom tarmene: acetat og propionat finnes i det meste av tarmen, mens butyrat finnes hovedsakelig i tykktarmen. Flere faktorer, inkludert kosthold, mangfold av tarmmikrobiotika, spiller en viktig rolle i produksjonen av SCFA.

EU med nytt behandlings-fokus for kroniske autoimmune og nevrodegenerative sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune og nevrodegenerative sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivtLes alt om dette her.

Prebiotika og Butyrat

Prebiotika er mat for mikrobene i tarmen vår. Prebiotika er kostfibre som finnes naturlig i matvarer som cikorie, artisjokker, rå hvitløk, purre, løk og mange andre. Når gunstige bakterier fordøyer prebiotisk fiber, vil de øke kraftig i antall, samt at de frigjør metabolske biprodukter.

Fruktooligosakkarider (FOS), Galactooligosakkarider (GOS), Xylooligosakkarider og Inulin ulike prebiotika. Nature publikasjonen Scientific Reports publiserte nylig en artikkel med ny kunnskap om de ulike prebiotikanes egenskaper.

I artikkelen viser forskerne til en nylig gjennomført studie hvor prebiotikaene Fruktooligosakkarider (FOS) og Galaktooligosakkarider(GOS) økte mengden Bifidobacterium, en bakterie som hjelper kroppen med blant annet å bekjempe sopp. Men samtidig fant de ut at disse to prebiotikaene reduserte nivåene av bakterier som produserer den viktige kortkjedede fettsyren Butyrat.

Spesielt har det vært betydelig interesse for konseptet med å bruke FOS som prebiotika for å fremme veksten av spesifikke fordelaktige grupper av tarmbakterier for å forbedre helsa. Hittil har mange av disse undersøkelsene bare fokusert på stimulering av bakteriene Bifidobacterium og Lactobacillus-arter med prebiotika. Men hvilke bakterier som produserer den svært viktige kortkjedede fettsyren butyrat, har inntil nylig vært ukjent. Og nylig publisert forskning i Oxford Academic har vist at Inulin fremmer veksten av disse bakteriene og dermed produksjon av Butyrat. Du kan lese mer i vår forskningsbaserte artikkel om Butyrat her.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.