Psykiske tilstander: inflammasjoner, kosthold, mikronæringsstoffer og tarmen.

Omfattende artikkel i World Psychiatry peker på betennelser, kosthold, essensielle mikronæringsstoffer og tarmdysbiose som sentralt ved psykiske tilstander.

Det er en internasjonal stor gruppe med forskere fra blant andre Cambridge og Kings College London som har publisert denne metaanalysen av andre metaanalyser i tidsskriftet World Psychiatry som er utgitt av The World Psychiatric Association, som peker på et sammensatt bilde av underliggende årsaker som ligger til grunn for mange psykiske tilstander.

Forskerne skriver at ernæring og kostholds rolle ved mental helse blir stadig mer anerkjent. Sammen med kostholdet kan ernæring også fås fra tilskudd som for eksempel flerumettede fettsyrer (PUFA), vitaminer, mineraler, antioksidanter, aminosyrer og pre / probiotiske tilskudd. Og nylig har det dukket opp et stort antall metaanalyser som undersøker ulike tilskudd i behandlingen av psykiske lidelser. Til tross for dette så har en rekke ledende forskere i snart hundre år, med den to ganger nobelprisvinneren Linus Pauling i spissen, publisert en mengde studier som har påpekt dette. Men motstanden fra flere hold har vært stor, av ulike årsaker. Men nå mener mange ledende forskere at dette er i rask endring.

Forskerne i denne nye studien, underbygger også Professor Ames ved UC Berkley som mener vi må tilpasse tilskudd for hver enkelt av oss for å optimalisere helsa – og ikke først og fremst være opptatt av anbefalte nivåer for en befolkningsgruppe. Han mener det ikke lenger gir noen mening med anbefalte doser til en gruppe mennesker, men at vi må tilpasse anbefalinger for hver enkelt.

Kostholdets potensielle innvirkning på psykiske lidelser blir stadig mer anerkjent.

I artikkelen i World Psychiatry kan vi lese at en rekke studier nå tyder på at personer med psykiske lidelser typisk har et overforbruk av mat med høyt fett- og sukkerinnhold, sammen med utilstrekkelig inntak av næringstett mat sammenlignet med befolkningen generelt.

Utilstrekkelig ernæringstilstand ser ut til å være til stede også før psykiatriske diagnoser. For eksempel ved depresjon ser det ut til at dårlig kosthold går foran og fungerer som en risikofaktor for sykdomsutbrudd. Tilsvarende ved psykotiske lidelser er forskjellige ernæringsmessige mangler tydelige selv før antipsykotisk behandling.

Tilskudd av mikronæringstoffer.

Forskerne skriver at tilskudd vanligvis brukes for å: a) utfylle et utilstrekkelig kosthold b) administrere spesifikke næringsstoffer i større doser enn de som finnes i et typisk kosthold, for antatt fysiologiske fordeler; c) tilføre næringsstoffer i mer biotilgjengelige former for individer med genetiske varianter, eller relevante helsetilstander, som kan føre til dårlig næringsopptak.

De skriver at tilskudd kan produseres syntetisk eller direkte avledet av mat, vanligvis innbefatte stoffer som vitaminer (f.eks. Folsyre, vitamin D), kostholdsmineraler (f.eks. Sink, magnesium), pre / probiotika (fra mat og spesifikke stammer av tarmbakterier), flerumettet fettsyrer, PUFA-er (vanligvis som omega-3 oljer), eller aminosyrer (f.eks. N-acetylcystein, glycin).

Ingen dødsfall knyttet til bruk av vitaminer i USA i 2018.

Den 36. årsrapporten fra American Association of Poison Control Centers viser null dødsfall fra vitaminer, mineraler eller urter. Les mer her.

I artikkelen står det at det for øyeblikket er en økt faglig og klinisk interesse for rollen som næringstilskudd kan ha for behandling av forskjellige psykiske lidelser. Denne veksten av forskning skyldes delvis vår nye forståelse av de nevrobiologiske underliggende mekanismene for mental sykdom, noe som impliserer ulike næringsstoffer som en potensiell tilleggsbehandling av mange forskjellige årsaker.

Betennelser, næringsstoffer og tarmen.

Vi kan videre lese om en økende mengde ny kunnskap om hvor sammensatte psykiske tilstander kan være, noe som underbygger behovet for en mer persontilpasset tilnærming;

Oksidativt stress: For det første har nyere klinisk forskning funnet at mange psykiske lidelser er assosiert med økte nivåer av sentrale og perifere markører for oksidativt stress og betennelse og det er rapportert om en sammenheng mellom effekten av både farmakologiske og livsstilsintervensjoner for mental sykdom og endringer i disse biomarkørene.

Betydelig redusert serumnivå av essensielle næringsstoffer. For det andre er det nå omfattende data fra store studier som viser at psykiske og mentale tilstander er assosiert med betydelig redusert serumnivå av essensielle næringsstoffer.

Tarmdysbiose: For det tredje er det begynnende (men voksende) bevis for at psykiske lidelser kan være knyttet til dysfunksjon i tarmens mikrobiom.

Forskerne konkluderer med at det nå er kraftig økt interesse og kunnskap for effekten av næringstilskudd hos mennesker med psykiske lidelser, og noen næringsstoffer har nå vist effekt under spesifikke forhold, og andre med stadig mer indikert potensial. En målrettet tilnærming er helt klart berettiget, noe som kan manifestere seg som biomarkørstyrt behandling.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Du vil også kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.