fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie: Avokado gunstig for overvekt og kan forhindre diabetes.

For første gang har forskere ledet av prof. Paul Spagnuolo vist hvordan en forbindelse som bare finnes i avokado kan hemme cellulære prosesser som normalt fører til diabetes.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

For første gang har forskere vist hvordan en forbindelse som bare finnes i avokado kan hemme cellulære prosesser som normalt fører til diabetes. I testing hos mennesker fant teamet også at stoffet ble absorbert i blodet uten skadelige effekter i nyre, lever eller muskel.

Forskerteamet ledet av professor Paul Spagnuolo ved University of Guelph ble nylig publisert i tidsskriftet Molecular Nutrition and Food Research.

Omtrent én av fire kanadiere er overvektige, en tilstand som er den ledende årsaken til type 2-diabetes. Insulinresistens hos diabetespasienter betyr at kroppene deres ikke klarer å fjerne glukose fra blodet på en god måte.

Disse komplikasjonene kan oppstå når mitokondrier, eller energikraftstasjonene i kroppens celler, ikke klarer å forbrenne fettsyrer fullstendig.

Normalt lar fettsyreoksidasjon kroppen forbrenne fett. Overvekt eller diabetes forhindrer den prosessen, noe som fører til ufullstendig oksidasjon.

Forskerne oppdaget at avocatin B (AvoB), et fettmolekyl som bare finnes i avokado, motvirker ufullstendig oksidasjon i skjelettmuskulaturen og bukspyttkjertelen for å redusere insulinresistensen.

I studien matet teamet mus med en høy fettdiett i åtte uker for å indusere overvekt og insulinresistens. I løpet av de neste fem ukene la de AvoB til diettene med høy fett til halvparten av musene.

De behandlede musene veide betydelig mindre enn de i kontrollgruppen, og viste langsommere vektøkning. Viktigere, sa Spagnuolo, viste de behandlede musene større insulinfølsomhet, noe som betyr at kroppene deres var i stand til å absorbere og forbrenne blodsukker og forbedre responsen på insulin.

Ny forskning fra Penn State antyder at å spise en avokado om dagen kan bidra til å holde “dårlig kolesterol” i sjakk.

I den randomiserte, kontrollerte studien fant forskerne at å spise en avokado om dagen var assosiert med lavere nivåer av LDL og oksidert LDL hos voksne med overvekt eller fedme. Les artikkelen her.

I en human klinisk studie ble AvoB gitt som et kosttilskudd til deltakere som spiste et typisk vestlig kosthold, absorbert trygt i blodet uten å påvirke nyre, lever eller skjelettmuskelen. Teamet så også reduksjon i vekt hos mennesker, selv om Spagnuolo sa at resultatet ikke var statistisk signifikant.

Etter å ha vist tryggheten hos mennesker planlegger de å gjennomføre kliniske studier for å teste AvoBs effekt i behandling av metabolske plager hos mennesker.

Han sa at det å spise avokado alene sannsynligvis ikke vil være effektivt nok alene, ettersom mengden naturlig avocatin B varierer mye i frukten og at vi fortsatt ikke helt forstår nøyaktig hvordan den blir fordøyd og absorbert når vi konsumerer en hel avokado. Derfor vil det mest sannsynlig utvikles tilskudd av dette stoffet i nær fremtid.

I tidligere arbeid finansiert av Ontario Institute for Cancer Research har Spagnuolo studert potensiell bruk av avocatin B for behandling av akutt myelooid leukemi.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her og du kan lese mer om Funksjonellmedisinsk Institutt her.

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.