Studie: Hvordan avokado kan senke “dårlig” kolesterol og være sunt for hjertehelsa.

Ny forskning fra Penn State antyder at å spise en avokado om dagen kan bidra til å holde “dårlig kolesterol” i sjakk.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Penny Kris-Etherton, professor i ernæring, Penn State har ledet studien som er publisert i Journal of Nutrition. I den randomiserte, kontrollerte studien fant forskerne at å spise en avokado om dagen var assosiert med lavere nivåer av LDL og oksidert LDL hos voksne med overvekt eller fedme.

“Vi var i stand til å vise at når folk innlemmet en avokado om dagen i kostholdet sitt, hadde de færre små, tette LDL-partikler enn før innføring i kostholdet,”

Penny Kris-Etherton, professor i ernæring, Penn State.

Og professor Penny Kris-Etherto la til at spesielt de små og tette LDL partiklene er spesielt skadelige ved å fremme oppbygging av plakk i arteriene.

“Derfor bør folk vurdere å legge avokado til kostholdet…”

Penny Kris-Etherton, professor i ernæring, Penn State.

Spesifikt fant studien at avokado bidro til å redusere LDL-partikler som hadde blitt oksidert. På samme måte som oksygen kan skade mat – som et kuttet opp eple som blir brunt – sa forskerne at oksidasjon også er dårlig for menneskekroppen.

“Mye forskning peker på at oksidasjon er grunnlag for tilstander som kreft og hjertesykdom – vi vet at når LDL-partikler blir oksidert, starter det en kjedereaksjon som kan fremme åreforkalkning, som er oppbygging av plakk i arterieveggen. Oksidasjon er ikke bra, så hvis du kan hjelpe med å beskytte kroppen gjennom matvarene som du spiser, kan det være veldig gunstig. “

Penny Kris-Etherton, professor i ernæring, Penn State.

Mens tidligere forskning har vist at avokado kunne bidra til å senke LDL-kolesterol, var Kris-Etherton og hennes kolleger nysgjerrige på om avokado også kunne bidra til å senke nivået av oksiderte LDL-partikler.

Forskerne rekrutterte 45 voksne deltakere med overvekt eller fedme til studien. Etter fem uker på avokadodietten hadde deltakerne betydelig lavere nivåer av oksidert LDL-kolesterol enn før studien startet. Deltakerne hadde også høyere nivåer av lutein, en antioksidant, etter avokadodietten.

Avokado mot overvekt og diabetes.

For første gang har forskere vist hvordan en forbindelse som bare finnes i avokado kan hemme cellulære prosesser som normalt fører til diabetes. I testing hos mennesker fant teamet også at stoffet ble absorbert i blodet uten skadelige effekter i nyre, lever eller muskel. Les mer her.

Kris-Etherton sa at det spesifikt var en reduksjon i små, tette LDL-kolesterolpartikler som hadde blitt oksidert.

“LDL-partikler varierer i størrelse. All LDL er dårlig, men små og tett LDL er spesielt dårlig. Et sentralt funn var at folk på avokadodietten hadde færre oksyderte LDL-partikler. De hadde også mer lutein, som kan være det bioaktive som beskytter LDL fra å bli oksidert. “

Penny Kris-Etherton, professor i ernæring, Penn State.

Forskerne la til at fordi en diett med moderat fett uten avokado inkluderte de samme enumettede fettsyrene som finnes i avokado, er det sannsynlig at frukten har flere bioaktiver som bidro til fordelene med avokadodietten.

Kris-Etherton sa at selv om resultatene av studien – publisert i Journal of Nutrition – er lovende, er det fortsatt mer forskning som skal gjøres.

“Ernæringsforskning på avokado er et relativt nytt studieområde, så jeg tror vi er på toppen av isfjellet for å lære om helsemessige fordeler,” sa Kris-Etherton. “Avokado inneholder veldig sunt fett, karotenoider – som er viktig for øyehelsen – og andre næringsstoffer. De er en så næringstett pakke, og jeg tror vi bare begynner å lære om hvordan de kan forbedre helsen.”

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her og du kan lese mer om Funksjonellmedisinsk Institutt her.

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.