fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Vi åpner Funksjonellmedisin Trondheim!

27. Januar så åpner Funksjonellmedisin Trondheim og senteret drives av Ina og Margrethe sammen med Funksjonellmedisinsk institutt i Oslo.

Vi gleder oss til å kunne tilby våre tjenester til nye grupper mennesker som ønsker å ta ansvar for eget liv og egen helse, sier Ina og Margrethe.

Senteret i Trondheim vil, som i Oslo, også ha helseforbedringsprogrammet som hovedprogram og være bærebjelken i virksomheten.

Vi gleder oss veldig til å kunne tilby Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester til enda flere mennesker – og vi føler oss privilegerte som har funnet Ina og Margrethe som kommer til bringe masse energi, inspirasjon og nye tanker og ideer inn i organisasjonen vår og programmene våre.

Anders Krokfoss, Funksjonellmedisinsk Institutt AS

Bevegelse, yoga og trening.

Senteret i Trondheim vil også ha fokus på bevegelse, yoga og trening som en integrert del av virksomhetene. Ina og Margrethe ønsker å skape en god og inkluderende stemning på senteret og gleder seg veldig til å komme i gang i januar!

Program for åpningsuka

27. Januar åpner vi dørene i Mellomila 85 A og dagen starter kl. 09.00 med en gratis “Morgenfrisk” med dans, og morgenbad i sjøen for de tøffeste. Det vil bli servert en enkel frokost, kaffe og te.

Videre fortsetter dagen med inntaksmøte kl. 12.00. Inntaksmøtet er alltid startpunktet for våre programmer. Denne første delen av programmet er helt uforpliktende og du får kunnskap om oss og hva du kan forvente – og ikke minst ikke forvente. Det er viktig for oss at du kan ta et kvalifisert valg for om vårt tilbud passer for deg. Etter å ha jobbet med tusenvis av mennesker med sammensatte og kroniske tilstander over mange år erfarer vi at det å fullt ut forstå hva man går inn i kan være avgjørende for å oppnå best mulige resultater. Du vil da møte ledelsen ved vårt institutt samt noen av de tilknyttede legene og annet helsepersonell. For å sikre deg en plass på vårt første inntaksmøte den 27 Januar i Trondheim ring 72909520 fra 6 januar eller send oss en e-post nå: trondheim@funksjonellmedisin.no

28. Januar starter dagen med en gratis yogatime kl. 10.00 og fortsetter med utredningsmøte kl 13, som er det andre steget i Helseforbedringsprogrammet, for de som har bestemt seg for å være med.

31. Januar: Gratis morgenyoga kl. 09.00 og gratis foredrag om Funksjonellmedisin og terapeutisk mat kl. 11.00.

Komme i kontakt med oss.

Telefonen åpner 6.januar. Hvis du ønsker en samtale før dette så send oss en mail med nummeret ditt så ringer vi deg tilbake. Telefon: 72909520 mail: Trondheim@funksjonellmedisin.no og Instagram: funkmedlivet

Det er Ina Kvam Leraand og Margrethe Sunnset som er ansvarlig for driften i Trondheim.

Margrethe og Ina.

Margrethe (til venstre) er lege og Ina (til høyre) er helsecoach og fysioterapeut.

Litt om Ina og Margrethe:

Ina er Fysioterapeut og helsecoach med master i nevrologisk fysioterapi. Hun har drevet selvstendig som fysioterapeut siden 2012. Har kurs innenfor Parkinsonspesifikk fysioterapi, MS, og andre nevrologiske sykdommer. Ina er også utdannet yogalærer og holder kurs i yoga for mennesker med og uten funksjonsplager. Ina har i lang tid hospitert og blitt opplært ved Funksjonellmedisinsk institutt og har en formell videreutdanning i funksjonellmedisin i regi av Institute for Functional medicine USA . Hun er også under videreutdanning i Kommuniokologi i regi av Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.

Ina driver og har drevet Parkinsongrupper siden 2014 i samarbeid med Trondheim- og Gauldal- Oppdal Parkinsonforening samt holdt en rekke foredrag omkring hvordan leve med kronisk sykdom med fokus på hva du kan gjøre selv og livskvalitet.

Ina har også arrangert flere gruppereiser til utlandet med fokus på helse- hvor ernæring, yoga, trening, felleskap og psykiske prosesser står sentralt.

Ina har i hele sitt liv vært opptatt av medmennesker, bevegelse, helse og ernæring. Av natur så stiller hun mange spørsmål omkring alt som handler om å forstå sammenhenger, men hun har allikevel kjent at det var noen brikker som manglet i måten hun jobbet på. Derfor ble funksjonellmedisin en naturlig videreutdanning for å forstå bakenforliggende årsaker til sykdom og helse.

Ina brenner for at mennesker skal oppnå sitt fulle potensiale, som menneske og i livet. Og hun ønsker å støtte og veilede mennesker i deres personlige reise og prosess på veien til bedre fysisk og psykisk helse.

Videreutdanning i USA

Margrethe og Ina har tatt sin videreutdanning i USA i regi av Institute for Functional medicine.

Margrethe er utdannet lege fra Syddansk Universitet i Danmark i 2015 og har jobbet på sykehus og i allmennpraksis både i Norge og Danmark. Hun har videreutdanning i funksjonellmedisin i regi av Institute for Functional medicine USA og ved Funksjonellmedisinsk Institutt. Er også under videreutdanning i Kommuniokologi i regi av Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.

Margrethe sier at under studiet vokste det fram en større og større interesse for hvordan helsa påvirkes av livet man lever og hvor stor makt man selv har til å påvirke egen helse. Ønsket hennes om å jobbe med årsakene bak i stedet for å lindre symptomer vært en drivkraft både i hennes eget liv og i møte med pasienter.

Margrethe brenner for å formidle og motivere mennesker til å finne styrken til å ta styring i eget liv. Hun sier at tid og tilstedeværelse er helt sentralt for å forstå hvordan historien og alt det man blir eksponert for gjennom langt liv – gir potensiale til å se sammenhengene og mulighetene.

Funksjonellmedisin Trondheim

Senteret i Trondheim vil bygge på de samme grunnsteinene som ved Instituttet i Oslo. Trondheimskontoret vil videreføre medlemskapsmodellen og de samme programmene som de i Oslo har lang erfaring med.

Dette vil også gjøre det mulig for aktienter alternere mellom de to sentrene etter behov. Faglig utvikling i Trondheim vil også skje i tett samarbeid med Instituttet i Oslo.

Ina og Margrethe ønsker å bygge et senter hvor menneskelig kontakt og fellesskap står i sentrum.

Bredt tilbud.

Helseforbedringsprogrammet vil være basen for det som skjer på senteret, i tillegg vil vi ha eventer som både bidrar til mer bevegelse og ro men også latter og livsglede.

Ina og Margrethe har i lang tid hospitert og vært i opplæring i Oslo og sier;

Tor Egil Skogli og Anders Krokfoss har vært og er fremdeles fantastiske mentorer innenfor det Funksjonellmedisinske feltet og arbeidet. Vi deler i likhet med dem tanken om at man skal ha respekt for menneskers personlige valg, og at det er individet selv som må ta ansvar for eget liv og egen helse.

Ina og Margrethe.

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene. 

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.