Kan litium stoppe progresjon av Alzheimers?

Amerikanske forskeres funn viser at dette faktisk kan være tilfelle. Funksjonellmedisin Trondheim har nå hatt sine to første dager i drift og det har vært masse aktivitet [...]
LES MER

Hvordan barns adferd påvirkes av tarmmikrober – som igjen påvirkes av foreldre og miljøet.

En studie av barn i tidlig skolealder viser en sammenheng mellom bakteriene i tarmen og deres oppførsel, [...]
LES MER

Internasjonalt forskerteam krever kraftig økt innsats for å forstå påvirkelige miljøfaktorer ved sykdom og helse.

En voldsom økning i forskning og fokus på miljøfaktorer eller det man nå kaller \"eksposomets\" betyd [...]
LES MER

Miljødirektoratet med nedslående rapport om miljøgifter i norsk sjømat.

De skriver blant mye annet at det er overskridelse av miljøkvalitetsstandard (EQS) for kvikksølv i tors [...]
LES MER

Hvordan miljøgifter kan endre tarm-mikrobiomet.

Et industrikjemikalie endrer tarmmikrobiomet hos mus og kan ha konsekvenser for menneskers helse, ifølge [...]
LES MER

Ny forskning: Valnøtter bra for tarmen og hjertehelse.

Valnøtter kan være mat for gunstige tarmbakterier og ny forskning antyder at disse \"gunstige\" bakteri [...]
LES MER

Internasjonalt team forskere: Hvordan lavgradig betennelse gir kronisk sykdom.

Betennelse er naturens måte å reagere effektivt på alle typer utfordringer - forskerne ser på hvordan [...]
LES MER

Flammehemmere og plantevernmidler største bidragsytere til IQ-nedgang.

Studie viser at eksponering for flammehemmere og sprøytemidler står for mer enn en million tilfeller av [...]
LES MER

Tarmbakterie kan potensielt bremse og reversere parkinson.

En vanlig bakterie som er ansett som gunstig for fordøyelsen, kan bremse - og til og med reversere - opp [...]
LES MER