fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Astma knyttet til mikrobiomet i de øvre luftveier.

Ny studie reiser spørsmål om å endre bakteriepopulasjonen i luftveiene kan hjelpe astmapasienter.

En ny studie publisert i Nature Communications ledet av Washington University School of Medicine i St. Louis antyder at det er en kobling mellom bakterier som lever i øvre luftveier og alvorlighetsgraden av astmasymptomer blant barn med mild til moderat astma.

Studien øker muligheten for at luftveienes mikrobiom kan ha en årsaksrolle ved astma, mener forskerne.

«Det er et presserende behov for å utvikle bedre astmabehandlinger,»

Avraham Beigelman, MD, professor i pediatri ved Washington University.

Mulig årsakssammenheng;

«Selv om studien ikke kan bevise årsakssammenheng, reiser den spennende spørsmål som vi skal å forsøke å forstå. Hvis vi på en eller annen måte kan gi astma- pasienter det som ser ut til å være gunstige bakterier, vil de gjøre dem bedre? Vi er interessert i å studere om vi bevisst kan endre luftveismikrobiomet for å redusere risikoen for forverring av astmasymptomer. «

Avraham Beigelman, MD, professor i pediatri ved Washington University.

Astma er den ledende kroniske pediatriske sykdommen og årsak nr. 1 til tapte skoledager, ifølge Astma og Allergy Foundation of America.

Forskerne fant at barn som opplevde tidlige tegn på at deres astma skulle blusse opp, hadde større sannsynlighet for å ha bakterier assosiert med sykdom – inkludert Staphylococcus, Streptococcus og Moraxella-bakterier – som bodde i de øvre luftveiene. I kontrast var luftveismikrobene dominert av Corynebacterium og Dolosigranulum-bakterier assosiert med perioder med god helse, med astmaen under kontroll.

Beigelman og hans kolleger fant også ut at barn med mikrobielle miljøer i luftveiene som endret seg fra å være dominert av Corynebacterium og Dolosigranulum-bakterier til å bli dominert av Moraxella-bakterier – hadde den høyeste risiko for forverrede astmasymptomer sammenlignet med barn med andre endringer i sitt mikrobielle samfunn.

«Våre data demonstrerte en rask endring av luftveismikrobiomet hos barna som gikk fra god respirasjonshelse til sykdom,»

Yanjiao Zhou, MD, PhD, Washington University.

Forskerne ser på disse funnene som potensielt veldig viktig for fremtidig behandling;

«Det er også spennende å oppdage at det mikrobiologiske endringsmønsteret kan spille en viktig rolle i forverring av astma. Vi planlegger fremtidige studier for å utforske denne muligheten.»

Yanjiao Zhou, MD, PhD, Washington University.

Under denne studien, samlet forskerne neseslimprøver fra barna for å studere deres øvre luftveismikrobiomer. Det ble samlet prøver i begynnelsen av forsøket, da alle deltakerne hadde en tilstand av kontrollert astma, så vel som ved de første tidlige tegnene på at astmakontrollen var under endring.

Basert på disse funnene sa Beigelman og Zhou at de planlegger å gjennomføre studier på mus med nøye kontrollerte luftveismikrobiomer for å se om de kan avdekke en årsakssammenheng for bakterier i astma-alvorlighetsgrad. I tillegg kan slike eksperimenter tillate dem å teste forskjellige inngrep som bevisst kan endre de øvre luftveisbakteriene på en måte som kan være beskyttende.

Dette arbeidet ble støttet av National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) fra National Institute of Health (NIH)

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.