fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Autismespekterforstyrrelser kan ha flere årsaksfaktorer.

Det er det offentlige National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) i USA som viser til en rekke påvirkelige miljøfaktorer som samvirker med gener – og behov for en persontilpasset tilnærming.

Vi kan lese i en artikkel utgitt av den myndighetsstyrte amerikanske publikasjonen Environmental Factors at diagnostiserte tilfeller av autismespekterforstyrrelser (ASD) i California økte med 600 prosent fra 1990 til 2003.

Irva Hertz-Picciotto, Ph.D., professor og direktør for Environmental Health Sciences ved University of California, publiserte denne statistikken i tidsskriftet Epidemiology for ovr et tiår siden. Den anerkjente epidemiologen fortalte publikum under NIEHS Distinguished Lecture at hun og kollegene bare har vært i stand til å forklare en tredjedel av økningen i tilfeller. Foredraget hennes ble arrangert av NIEHS og National Toxicology Program (NTP).

Ikke en enkeltfaktor – og individuelle ulikheter.

«Ingen enkeltfaktor utgjør alle autismetilfeller, og det er heller ikke en hendelse eller en eksponering som kan være ansvarlig for den raske økningen i tilfeller,»

Irva Hertz-Picciotto, Ph.D., professor og direktør for Environmental Health Sciences ved University of California

Alle barn er ulike, sier forskern;

«Hvert barns vei til endret hjerneutvikling kan være ulik.» –

Irva Hertz-Picciotto, Ph.D., professor og direktør for Environmental Health Sciences ved University of California

Hva forårsaker autisme? arv eller miljø?

Rett etter at autisme først ble beskrevet i 1943, ble den feilaktig tilskrevet dårlig foreldreskap, forklarte Hertz-Picciotto. På begynnelsen av 1980-tallet begynte fokuset å gå over til genetisk arv. Siden den gang har det blitt et mer nyansert syn. Hertz-Picciotto bemerket at prosentandelen av ASD som ble ansett for å være forklart med genetikk alene har falt dramatisk.

Professor Hertz-Picciotto forsøker å forstå om en rekke miljøfaktorer – fra sosioøkonomisk status til kjemikalier – kan være en viktig drivkraft bak den økende forekomsten av ASD. Hun bemerket at ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention, hadde 90 prosent av gravide kvinner som ble undersøkt en tilstedeværelse av 163 bekymringsverdige, detekterbare nivåer av 62 av disse kjemikaliene i kroppen.

«Vi kan ikke konkludere med at dette er enkel årsak og virkning, men det er interessant,»

Irva Hertz-Picciotto, Ph.D., professor og direktør for Environmental Health Sciences ved University of California.

Økt forskning på kjemikalier og multifaktor forståelse.

«Hertz-Picciotto tenker på epidemiologiske studier på en måte som jeg tror vil fortsette å få økt tyngde innenfor dette feltet,»

Patricia Jensen, Ph.D., leder for NIEHS Developmental Neurobiology Group

Mens andre kan se på studier som gir motstridende resultater, så ser Hertz-Picciotto en mer sammensatt situasjon. I stedet for å bestemme seg for at en studie må være feil – Så kan det være viktige forskjeller som må identifiseres og undersøkes.

Studier av Hertz-Picciotto og mange andre andre gir nå robust forståelse for at ASD-risiko øker med eksponering for ulike klasser av kjemikalier, inkludert sprøytemidler, flammehemmere, luftforurensninger og mange andre.

Flere årsaker, flere løsninger.

Gjennom sine mange studier samler Hertz-Picciotto sammen bevis og kunnskap for at en multifaktoriell prosess kan ligge til grunn for ASD. Hun understreket at hvis flere faktorer er nødvendige for å forårsake ASD, kan det å adressere flere av disse faktorene potensielt forhindre sykdommen.

«Multifaktoriell årsakssammenheng handler om komplekse interaksjoner,»

Irva Hertz-Picciotto, Ph.D., professor og direktør for Environmental Health Sciences ved University of California.

Hun forteller videre hvor sammensatt dette er;

«Avhengige effekter kan være normen eller i det minste langt vanligere enn det som hittil er blitt anerkjent.»

Irva Hertz-Picciotto, Ph.D., professor og direktør for Environmental Health Sciences ved University of California.

Hun forklarte videre at CHARGE-studien allerede har avdekket en rekke faktorer som kan redusere risikoen for ASD, for eksempel å ha passende nivåer av spesifikke vitaminer og mineraler i mors kosthold, og amming.

Hertz-Picciotto uttrykket et klart ønske om større samarbeid mellom miljøhelseforskere og klinikere.

«Tenk deg at du går til legen din, og i tillegg til å hente opp pasienthistorien din, vil de også se om du bor ved en trafikkert motorvei eller en dårlig vannkilde?»

Irva Hertz-Picciotto, Ph.D., professor og direktør for Environmental Health Sciences ved University of California.

Hertz-Picciotto identifiserte CalEnviroScreen, et kartleggingsverktøy opprettet av California Environmental Protection Agency som identifiserer lokalsamfunn som er berørt av forurensningskilder, noe som kan gjøre det litt lettere å samarbeide om nettopp dette.

Gener møter miljøet.

Mark Zylka fra University of North Carolina ved Chapel Hill studerer hvordan informasjon fra genomet kan bidra til å identifisere miljørisiko for autisme og andre nevroutviklingsforstyrrelser.

I fremtiden tror Zylka det blir mer fokus på dette. Han og kollegene jobber med en ny metode for å se på uttrykket til mange gener om gangen etter eksponering for miljøgifter.

«Dette er viktig fordi kjemikalie -eksponering, når vi vet om dem og hvordan de påvirker molekylære mekanismer knyttet til autisme, har potensiale til å unngås eller elimineres,»

Mark Zylka fra University of North Carolina ved Chapel Hill

Zylka mener det er viktig å forstå interaksjonen mellom gener og miljøeksponering;

«Vi kan ikke unngå visse typer genetiske mutasjoner, men vi kan gjøre ting for å forbedre helsen vår gjennom en dypere forståelse av kjemiske eksponeringer i miljøet.»

Mark Zylka fra University of North Carolina ved Chapel Hill

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.