fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Flammehemmere og plantevernmidler største bidragsytere til IQ-nedgang.

Studie viser at eksponering for flammehemmere og sprøytemidler står for mer enn en million tilfeller av intellektuell funksjonshemming i USA – mens en annen ny studie kobler giftstoffene til lesevansker.

Det er NYU Grossman School of Medicine-forskere som har sett på hvordan disse giftstoffene kan bidra til lavere IQ.

Blant toksineksponerte barn fant forskerne at andelen av kognitivt tap som skyldes eksponering for kjemikalier brukt i flammehemmere, kalt polybromerte difenyletere (PDBE) og organofosfatbekjempelsesmidler – økte fra 67 prosent til 81 prosent i studieperioden.

«Dessverre er de gjeldene retningslinjene for å eliminere plantevernmidler og flammehemmere tydeligvis ikke nok.»

Abigail Gaylord, MPH, doktorgradskandidat ved Institutt for folkehelse ved NYU Langone.

Studien ble publisert i Molecular and Cellular Endocrinology. Og er den eneste langsiktige nevrologiske undersøkelsen i sitt slag, sier forfatterne. Etterforskerne analyserte eksponeringer av PBDE, organofosfat, bly og metylkvikksølv i blodprøver fra kvinner i fertil alder og 5-åringer

Stoffene som ble analysert finnes i mange vanlige produkter fra møbeltrekk til tunfisk, og kan hope seg opp i kroppen og skade organer, sier forskerene. Tungmetaller, spesielt bly og kvikksølv, er kjent for å forstyrre hjerne- og nyrefunksjonen. I tillegg kan tungmetallene sammen med flammehemmere og plantevernmidler forstyrre skjoldbruskkjertelen, som utskiller hjerneutviklende hormoner. Eksperter sier at eksponering i ung alder for noen av disse giftstoffene kan føre til lærevansker, autisme og atferdsproblemer.

I sin undersøkelse fant forskerne at hverdagskontakt med disse stoffene i løpet av den 16 år lange studietiden resulterte i omtrent 1.190.230 barn som ble rammet med en form for intellektuell funksjonshemming. Generelle barne-eksponeringer koster USA 7,5 billioner dollar i tapt økonomisk produktivitet og andre samfunnskostnader.

«Selv om folk argumenterer mot kostbare forskrifter, er ubegrenset bruk av disse kjemikaliene langt dyrere på lang sikt, med amerikanske barn som får den største belastningen,»

Leonardo Trasande, MD, MPP, Jim G. Hendrick, MD Professor ved NYU Langone Health.

Forskerne mener vi selv kan gjøre mye;

«Å åpne vinduer ofte for å la kjemikalier som finnes i møbler, elektronikk og tepper slippe unna og spise sertifiserte økologiske produkter – kan redusere eksponeringen for disse giftstoffene,»

Leonardo Trasande, MD, MPP, Professor ved NYU Langone Health og sjef for miljøpediatri ved Institutt for pediatri.

Kan være langt verre!

Trasande bemerker at virkningen av disse kjemikaliene kan være verre enn deres studie kan fange opp siden det er langt flere faktorer som påvirker hjerneutviklingen enn de fire som fremheves i undersøkelsen, og andre potensielle konsekvenser utover IQ-tap.

Dette er det også mange andre forskere som er interessert i og forskere ved Columbia University Irving Medical Center viser at eksponering av fosteret for flammehemmere under graviditeten er knyttet til leseproblemer. Studien ble publisert i Environmental International.

Menneskers ulike genetiske evne til å avgifte giftstoffer – og hvordan vi kan kompensere.

Glutation er sentralt i avgiftning av miljøgifter, og gener som f.eks GSTM1 påvirker evnen til å anvende glutation i avgiftningsprossesser.

Amerikanske og engelske forskere har gjort en gjennomgang av tilgjengelig kunnskap om glutation sin rolle i avgiftning og sykdomsutvikling – og viser hvordan blant andre genet GSTM1 fører til individiuelle forskjeller i evnen til å anvende glutation i avgiftningsprossesser. De ser også på hvordan man potensielt kan kompensere for den nedsatte evnen. Du kan i vår artikkel om dette lese om hvordan man kan kompensere for denne funksjonsnedsettelsen.

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.