fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan barns adferd påvirkes av tarmmikrober – som igjen påvirkes av foreldre og miljøet.

En studie av barn i tidlig skolealder viser en sammenheng mellom bakteriene i tarmen og deres oppførsel, samt at foreldre spiller en nøkkelrolle i barnas mikrobiom, utover maten de gir.

Analysen fra forskerne fra blant andre Oregon og Stanford University viste at barn med atferdsproblemer og høyere sosioøkonomisk stress hadde forskjellige mikrobiomprofiler enn de som ikke hadde det, og også at kvaliteten på foreldre-barn-relasjonen, så vel som foreldrenes stress, spilte en rolle i hvor uttalte forskjellene var.

«Barndom er en formativ periode med atferdsmessig og biologisk utvikling som kan modifiseres, til det bedre eller verre – av omsorgspersoner og miljøet de legger til rette for.»

Tom Sharpton, Oregon State University, mikrobiologi og statistikkforsker.

Gener og miljø.

«Barns utviklingstrekk blir påvirket av sine egne gener og miljøfaktorer, og også av samfunnet med mikrober som bor i, på og rundt kroppene.»

Tom Sharpton, Oregon State University, mikrobiologi og statistikkforsker.

Forskningen ledet av Sharpton og Keaton Stagaman ved OSU College of Science og Jessica Flannery og Philip Fisher fra University of Oregon antas å være de første til å se på hvordan mikrobielle samfunn for 5-7 år gamle barn er forbundet med deres adferd.

Antyder mulige preventive tilnærminger.

Funnene fra Oregon-forskerne er publisert i mBio, og er viktige fordi de antyder at mikrobiomet kan kaste lys over hvilke barn som er på vei mot psykiske helseutfordringer – noe som betyr at barna kan få hjelp når det dukker opp problemer under utviklingen, i stedet for etter at de er kommet til det kliniske punktet for diagnose.

Forskerne advarer om at de ikke har funnet et årsak-og-virkning-forhold mellom tarmbakterier og mental helse, bare en assosiasjon mellom mikrobiomet og adferden. Men når mekanismene bak tarmbakteriens tilknytning til mental helse blir enda bedre forstått, så kan mikrobiomet være et verktøy for både diagnose og terapi, sier forskerne.

«De fleste studier til dags dato har koblet mikrobiom-sammensetning til spedbarns- og småbarnsadferd, for eksempel utagering, frykt og kognitiv utvikling,»

Tom Sharpton, Oregon State University, mikrobiologi og statistikkforsker.

 Tarmmikrobiotaen inneholder mer enn 10 billioner mikrobielle celler fra omtrent 1000 forskjellige bakteriearter. Det mikrobielle økosystemet holder seg i balanse via signal-til-celle-signalering og frigjøring av antimikrobielle peptider som holder kontrollen over visse bakterie-grupper.

Tarmmikrober interagerer også med deres menneskelige vert, noen ganger på måter som fremmer helse, andre ganger på måter som bidrar til sykdom. Dysbiose, eller ubalanse, i mikrobiomet er ofte forbundet med skadelige effekter på vertens helse.

Forskningssamarbeidet, som inkluderte forskere ved Stanford og University of Manitoba, undersøkte tarmmikrobiomene til 40 barn fra en rekke psykososiale miljøer og med en rekke subkliniske symptomer på psykisk helse.

Banebrytende arbeid.

«Dette er et unikt samarbeid, og det produserte banebrytende arbeid som har et enormt potensial i det lange løp,»

Philip H. Knight styreleder og professor i psykologi ved University of Oregon og direktør for universitetets Center for Translational NeuroScience.

Forskere benyttet en teknikk kjent som haglevåpenmetagenomikk for å anvende sekvensering av hele genomet til alle organismer som ble funnet i forsøkspersonenes avføring. Teknikken gir innsikt i hvilke mikrober som lever i tarmen og deres funksjoner.

«Tarm-hjerne-aksen, den gjensidige kommunikasjonen mellom det enteriske nervesystemet og sinnsstemning eller atferd, er et raskt voksende og spennende område innen forskning.»

Tom Sharpton, Oregon State University, mikrobiologi og statistikkforsker.

Forskerne sier at fremtidig arbeid også bør se nærmere på effekten av kosthold på mikrobiomet og atferden.

«Denne studien antyder at når vi undersøker psykologisk utvikling av barn, må vi ta hensyn til biologi, fysiologi, psykososialt miljø og mikrobiomet – alle disse faktorene spiller en rolle, og måten en faktor påvirker psykologisk utvikling kan endre seg avhengig av en eller flere av de andre forholdene, «

Philip Fisher fra University of Oregon

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.